Orzeł
A A A

Handel zagraniczny

drukuj drukuj

Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe umożliwiają pogłębienie wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych, ekonomii międzynarodowej, handlu i finansów międzynarodowych. Zdobyta w czasie studiów wiedza ułatwia przewidywanie zmian w różnych sferach stosunków międzynarodowych, ponadto umożliwia dokonywanie analizy i oceny procesów i zjawisk zachodzących w gospodarce światowej.  


Absolwenci kierunku stosunki międzynarodowe i ścieżki specjalizacyjnej handel zagraniczny są przygotowani do prowadzenia działalności gospodarczej w integrującym się świecie, w szczególności potrafią zawierać i rozliczać transakcje handlowe, są przygotowani do zarządzania firmą, określania strategii jej rozwoju. Zdobyta w czasie studiów wiedza ogólna umożliwia zatem absolwentom tej ścieżki specjalizacyjnej podjęcie pracy w instytucjach państwowych czy organizacjach zajmujących się współpracą gospodarczą z zagranicą. Wiedza szczegółowa z zakresu organizacji czy techniki handlu zagranicznego, rozliczeń międzynarodowych, logistyki, zarządzania, analizy rynków zagranicznych, będzie pomocna w przypadku podjęcia pracy w firmach realizujących różne formy współpracy z zagranicą, w szczególności prowadzących działalność eksportową czy importową.


Wybrane przedmioty
•    międzynarodowe transakcje gospodarcze
•    współczesne zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego,
•    międzynarodowe rynki finansowe,
•    korporacje międzynarodowe,
•    analiza rynków zagranicznych,
•    strategie marketingowe na rynkach zagranicznych
•    znakowanie towarów w obrocie międzynarodowym
•    rozliczenia w handlu zagranicznym
•    giełdy towarowe w gospodarce światowej  
 

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito