Orzeł
A A A

Pielęgniarstwo

drukuj drukuj

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są kierowane dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza. Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który daje możliwość samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, uzyskiwania specjalizacji zawodowych oraz rozpoczęcia studiów magisterskich.
 
Kwalifikacje, które nabywa absolwent są uznawane w krajach Unii Europejskiej i przygotowują do:

  • pielęgnowania osoby chorej, niepełnosprawnej 
  • rozpoznawania i oceny problemów chorego w różnej sytuacji chorobowej
  • wykonywania badań diagnostycznych oraz zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych
  • zapewnienia wysokiej jakości świadczeń pielęgniarskich zorientowanych na zachowanie i umacnianie zdrowia, profilaktykę chorób i edukacji prozdrowotnej
  • nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

Nasze atuty:

Nauczanie przedmiotów w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i zajęć praktycznych prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
Dysponujemy doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają umiejętności zawodowe.
Praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych placówkach medycznych, dzięki którym nasz student zapozna się z pracą w zawodzie.

Forma studiów:

Od roku akademickiego 2011/12 na kierunku pielęgniarstwo realizowane są studia w trybie STACJONARNYM - czas trwania studiów 6 semestrów.

Standardy kształcenia / Akty Prawne zgodne z:

  • USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw(Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2011 r.)
  • USTAWA  z dnia 15 lipca 2011 o zawodach pielęgniarki i położnej

Przedmioty na kierunku Pielęgniarstwo

Grupy szczegółowych efektów kształcenia
Godziny
Punkty ECTS
A. Nauki podstawowe
480
16
 
suma
 
Anatomia
90
3
Fizjologia
90
3
Patologia
90
3
Biochemia i biofizyka
30
1
Genetyka
30
1
Mikrobiologia i parazytologia
60
2
Farmakologia
60
2
Radiologia
30
1
B. Nauki społeczne z językiem angielskim
480
16
 
suma
 
Psychologia
60
2
Socjologia
60
2
Pedagogika
60
2
Prawo
30
1
Zdrowie publiczne
90
3
Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
60
2
Język angielski
120
4
C. Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej
600
24
 
suma
 
Podstawy pielęgniarstwa
275
11
Promocja zdrowia
50
2
Podstawowa opieka zdrowotna
75
3
Dietetyka
25
1
Badanie fizykalne
50
2
Badania naukowe w pielęgniarstwie
75
3
Do wyboru: Zakażenia szpitalne, Język migowy, Promocja zdrowia psychicznego (dwa z trzech)
50
 1+1=2
D. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej
860
34
 
suma
 
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
100
4
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
100
4
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
100
4
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
55
2
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
100
4
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniach życia
75
3
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
50
2
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
100
4
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
75
3
Opieka paliatywna
50
2
Podstawy ratownictwa medycznego
50
2
Zajęcia praktyczne
1100
55
Praktyki zawodowe
1200
30
Egzamin dyplomowy
 
5
Przedmioty dodatkowe
67
3
Wychowanie fizyczne
30
1
Technologie informacyjne
15
1
Podstawy statystyki
15
1
Absolwet na rynku pracy
4
 
BHP
3
 
Razem
4787
183

 

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito