Orzeł
A A A

Pielęgniarstwo

drukuj drukuj

Kierunek: Pielęgniarstwo
Studia pierwszego stopnia
Uzyskiwany tytuł zawodowy: Licencjat pielęgniarstwa
Profil studiów: praktyczny
Język studiów: polski
Czas trwania studiów: 6 semestrów
Tryb studiów: stacjonarny
Liczba godzin zajęć ogółem: 4720 w tym 2300 godz. kształcenia praktycznego
Liczba ECTS ogółem: 180

Profil absolwenta

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo są kierowane dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z zawodem pielęgniarki/pielęgniarza.

Absolwent po ukończeniu studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa, który daje możliwość samodzielnej praktyki pielęgniarskiej, uzyskiwania specjalizacji zawodowej oraz rozpoczęcia studiów magisterskich. Absolwent posiada wiedzę w szczegółową w zakresie pielęgniarstwa oraz ogólną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu i  nauk medycznych. Posiada znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki.

W zakresie umiejętności potrafi: korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki, udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom, sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym. Natomiast w zakresie kompetencji społecznych: skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem, posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta oraz posiada świadomość konieczności ustawicznego kształcenia się.

Plan studiów i organizacja zajęć

Program kształcenia realizowany jest zgodnie ze standardami, a kwalifikacje, które nabywa absolwent są uznawane w krajach Unii Europejskiej.
Kształcenie praktyczne stanowi 2300 godzin (1100 godz zajęć praktycznych oraz 1200 godz praktyk zawodowych). Odbywa się w renomowanych placówkach medycznych, dzięki którym nasz student zapozna się z pracą w zawodzie.


Proces kształcenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:
1. Nauk podstawowych
(anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia),

2. Nauk społecznych
(psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki),

3. Nauk w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej
(podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne do wyboru: zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego),

4. Nauk w zakresie opieki specjalistycznej
(choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego).

Nasze atuty:

Dysponujemy doskonale wyposażonymi laboratoriami i pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają umiejętności zawodowe. Ponad to umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne kształtowane są w nowoczesnym Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem metody symulacji medycznej. Nauczanie przedmiotów w formie wykładów, konwersatoriów, ćwiczeń i zajęć praktycznych prowadzone jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną.
 

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito