Orzeł
A A A

Dietetyka

drukuj drukuj

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2013 roku Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Krakowskiej Akademii otrzymał uprawnienie do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Dietetyka. 

Dietetyka - studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Cel i założenia programowe studiów:
Studia mają profil praktyczny i pozwolą wykształcić Absolwentów, którzy przy bardzo dobrym przygotowaniu teoretycznym z zakresu nauk podstawowych dla kierunku: chemii i biochemii ogólnej i żywności, anatomii i fizjologii człowieka, mikrobiologii, genetyki, uzyskają wiedzę ukierunkowaną na żywienie człowieka zdrowego i chorego oraz profilaktykę chorób żywieniowo-zależnych.

Przedmioty zawodowe: towaroznawstwo surowców spożywczych i żywności, technologia potraw, toksykologia żywności powiązane są merytorycznie z naukami klinicznymi w ramach podstaw żywienia człowieka w zdrowiu i chorobie, farmakologią i problematyką integracji leków z żywnością.
Program studiów wyróżnia nauczanie przedmiotu Leczenie żywieniowe, jako terapii stosowanej u chorych ze stwierdzoną niewydolnością przewodu pokarmowego, przygotowując Absolwentów do pracy w klinicznych Oddziałach Leczenia Żywieniowego i Szpitalnych Zespołach Żywieniowych. Przedmiot rekomenduje Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego (POLSPEN), a jego realizację powierzono doświadczonym klinicystom zajmującym się na co dzień pacjentami wymagającymi żywienia dożylnego i dojelitowego z wykorzystaniem diet chemicznie zdefiniowanych specjalnego przeznaczenia.
 

Realizując program edukacyjny Student nabywa umiejętności:
1. oceny zapotrzebowania pokarmowego w stanie zdrowia i choroby oraz praktycznie określa zasady doboru produktów spożywczych do planowania jadłospisów uwzględniając zmienność wynikającą ze stanu klinicznego, wieku, płci, aktywności fizycznej,
2. planowania i oceny indywidualnych jadłospisów stosowanych w różnych sytuacjach zdrowia i choroby oraz ocenia znaczenie programowania żywieniowego i jego wpływ na zdrowie populacji,
3. praktycznej oceny stanu odżywienia człowieka i potrafi kwalifikować do poszczególnych grup klinicznych,
4. opracowywania indywidualnych zaleceń dietetycznych w ramach poradnictwa dietetycznego oraz leczenia żywieniowego z wykorzystaniem specjalistycznych diet przemysłowych,
5. oceny funkcjonowania przewodu pokarmowego w zdrowiu i chorobie oraz doboru właściwej schorzeniu formy terapii żywieniowej,
6. praktycznego przygotowywania potraw dla zdrowych i chorych ludzi oraz stosowania systemu analizy zagrożeń przygotowywania posiłków ze szczególnym uwzględnieniem transmisji chorób infekcyjnych i inwazyjnych,

Po ukończeniu pełnego programu edukacji Absolwent zgodnie z definicją zawodu określoną przez EFAD (Europejska Federacja Towarzystw Dietetycznych) będzie przygotowany do podjęcia współpracy z lekarzem w strukturach Zespołów lub Oddziałach Leczenia Żywieniowego, prowadzenia poradnictwa żywieniowego i dietetycznego, edukacji zdrowotnej społeczeństwa, a także prowadzenia własnej działalności  gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych, cateringowych i doradztwa dietetycznego.
Aktywna i ukierunkowana nauka języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy pozwoli na posługiwanie się profesjonalnym słownictwem z zakresu dietetyki klinicznej i leczenia żywieniowego.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:
szpitale 
ogólne i specjalistyczne poradnie dietetyczne
sanatoria i domy  wczasowe
żłobki, przedszkola, stołówki szkolne i pracownicze
zakłady żywienia zbiorowego
stacje sanitarno-epidemiologiczne
zakłady przemysłu spożywczego i farmaceutycznego
firmy farmaceutyczne produkujące preparaty do żywienia
firmy cateringowe, przedsiębiorstwa turystyczno-hotelarskie
usługi branży rekreacyjno-terapeutycznej (ośrodki fitness, SPA, odnowy biologicznej)
szkoły gastronomiczne i przemysłu spożywczego (po ukończeniu kursu pedagogicznego)

Dodatkowo: Absolwent zostaje przygotowany także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług gastronomicznych, cateringowych i doradztwa dietetycznego.

Dlaczego warto studiować Dietetykę w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego?

  • wszystkie zajęcia – wykłady, seminaria i ćwiczenia prowadzone są przez Autorów licznych podręczników i monografii z zakresu żywienia i dietetyki, współzałożycieli i członków Polskiego Towarzystwa Dietetyki - dyplomowanych dietetyków, technologów żywienia, doświadczonych nauczycieli zawodu oraz lekarzy klinicystów na co dzień zajmujących się problematyką żywienia człowieka i leczenia żywieniowego,
  • student ma możliwość wybrania dodatkowych przedmiotów ukierunkowujących lub rozszerzających wiedzę zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami,
  • student ma zapewnione miejsce realizacji praktyk wakacyjnych i śródrocznych, bowiem Akademia posiada umowy o współpracy z ośrodkami szkolenia praktycznego, zakładami opiekuńczo-leczniczymi i szpitalami. Praktyka trwa 6 miesięcy
  • do dyspozycji studenta oddane zostaną specjalnie przygotowane i w pełni wyposażone Pracownie: Dietetyki i żywienia oraz Technologii potraw, a także bogata w zasoby książkowe biblioteka uczelniana. 
  • podczas całego okresu kształcenia w Krakowskiej Akademii student nabiera kompleksowych i wymaganych od dietetyka klinicznego umiejętności zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym.

Absolwenci kierunku są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito