Orzeł
A A A

Zarządzanie

drukuj drukuj

Kierunek Zarządzanie - studia I stopnia

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami oraz instytucjami publicznymi i organizacjami non-profit. W szczególności zna zadania kierownika średniego szczebla zarządzania, narzędzia marketingu, rodzaje strategii marketingowych, elementy polityki rynkowej, ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa. Posiada umiejętności analizowania i podejmowania decyzji gospodarczych, zbierania i systematyzowania informacji z zakresu zarządzania, marketingu i finansów oraz dokonywania samodzielnej analizy zjawisk gospodarczych, stosując metody statystyczne i ekonometryczne. W tym celu posługuje się biegle techniką komputerową, umie wyszukiwać niezbędne informacje w sieci komputerowej, potrafi dokonać ich analizy posługując się różnymi programami komputerowymi, w szczególności arkuszami kalkulacyjnymi i po analizie przedstawiać wyniki w formie prezentacji multimedialnej. Absolwent będzie przygotowany do bieżącego zarządzania finansami przedsiębiorstw, opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych. Będzie rozumiał mechanizmy rozwoju przedsiębiorstwa, umiał dokonać zintegrowanej analizy firmy i otoczenia. Będzie znał zasady wspierania procesów innowacyjnych oraz zarządzania jakością w produkcji. Absolwent posiądzie kompetencje kierowania pracą personelu z uwzględnieniem dostosowania stylów zarządzania do specyfiki organizacji i pracowników.

Absolwenci powinni znaleźć zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych menedżerów średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach,  agencjach konsultingowych, instytucjach publicznych, organizacjach non-profit. Absolwent jest też przygotowany do zarządzania procesami w organizacjach o charakterze administracyjnym i bezpieczeństwa na szczeblu gminy powiatu i województwa. Posiada także kompetencje do podjęcia własnej działalności gospodarczej dzięki przedmiotom dotyczącym rachunkowości małych firm i przedsiębiorczości. W trakcie studiów wyrabiane są także u przyszłych absolwentów kompetencje komunikowania się w organizacji, negocjowania, przekonywania do własnych rozwiązań. Absolwent ma też zapewnione podstawy teoretyczne i umiejętności analityczne oraz zdolności do krytycznej oceny rzeczywistości gospodarczej  pozwalające do kontynuacji nauki na II stopniu studiów. W zakresie językowym absolwenci opanowują j. angielski na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy 

Wybrane przedmioty kierunkowe:

 • Informatyka w zarządzaniu
 • Marketing
 • Podstawy rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie projektami
 • Badania marketingowe
 • Procesy informacyjne w zarządzaniu
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie jakością

Ścieżki specjalizacyjne:

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito