Orzeł
A A A

Zarządzanie firmą

drukuj drukuj

Zarządzanie firmą - ścieżka specjalizacyjna do wyboru od II roku studiów

Studia I stopnia

Absolwent posiadać będzie pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na różnych szczeblach i sferach działalności. Będzie mógł samodzielnie formułować misje i cel przedsiębiorstwa z uwzględnieniem jego statusu własnościowego i formy organizacyjno-prawnej. Będzie rozumiał mechanizmy rozwoju przedsiębiorstwa, umiał dokonać zintegrowanej analizy firmy i otoczenia. Będzie znał zasady wspierania procesów innowacyjnych oraz zarządzania jakością w produkcji. Będzie umiał w zależności od sytuacji zastosować konkretne style przywództwa i kierowania oraz sprostać wyzwaniom stojącym przed współczesnym menadżerem. Charakteryzować się będzie znajomością zasad kultury organizacyjnej i etyki zawodowej w zarządzaniu personelem. Będzie znał zasady przygotowania oraz zdobędzie umiejętności  w zakresie negocjowania w biznesie. Potrafił będzie sporządzić biznes plan przyszłego przedsięwzięcia w oparciu o dostępne dane. Absolwenci będą mogli starać się o zatrudnienie na stanowiskach wykonawczych, operacyjnych, analitycznych we wszystkich instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach komercyjnych produkcyjnych i usługowych na poziomie niższego i średniego szczebla zarządzania.
 

Wybrane przedmioty:

 • Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie projektami unijnymi
 • Międzynarodowe  stosunki gospodarcze i finansowe
 • Konkurencyjność  w biznesie międzynarodowym
 • Rachunkowość funduszy unijnych
 • Zarządzanie firmą
 • Przedsiębiorstwo  na rynku międzynarodowym
 • Biznes plan
 • Mała przedsiębiorczość
 • Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie relacjami z klientem
 • Strategie marketingowe
 • Teoria kosztów pracy

 

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito