Orzeł
A A A

Informatyka i ekonometria

drukuj drukuj

Kierunek

Na kierunku Informatyka i ekonometria prowadzone są studia:

 • Licencjackie – studia I stopnia, kontynuacja dla studiów rozpoczętych od roku akademickiego 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015

Studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

 

 • Inżynierskie – studia I stopnia, od roku akademickiego 2015/2016

Studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne – 3,5 roku (7 semestrów)

Absolwent studiów inżynierskich m.in.:

 • Ma uporządkowaną wiedzą w zakresie metodyki i technik programowania komputerów, budowie i funkcjonowaniu komputerów i sieci komputerowych
 • Ma wiedzę o metodach i technikach projektowania systemów informatycznych,   systemach informatycznych zarządzania, wykorzystywania i programowania baz danych spotykanych w gospodarce
 • Zna technologie inżynierskie w zakresie informatyki
 • Posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach wybranych struktur i instytucji społecznych, ich istotnych elementach i relacjach zachodzących między nimi.
 • Ma wiedzę o zastosowaniach systemów komputerowych w przedsiębiorstwach i gospodarce.
 • Ma wiedzę z zakresu statystyki, ekonometrii, prognozowania oraz badań operacyjnych umożliwiającą analizę danych i podejmowanie decyzji


Absolwenci poszczególnych specjalności oferowanych na kierunku studiów inżynierskich i licencjackich Informatyka i ekonometria są przygotowani do

 • wdrażania, eksploatacji oraz oceny systemów informatycznych w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych, instytucjach finansowych, instytucjach publicznych, jednostkach administracji państwowej i terenowej
 • wspierania działalności przedsiębiorstwa w Internecie lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej w Internecie,
 • podejmowania działań związanych z tworzeniem i obróbką graficzną obrazów, tworzeniem animacji, pracy w studiach graficznych i fotograficznych, przy produkcji filmowej – w obszarze projektowania animacji, przy projektowaniu graficznym stron internetowych.
   

Specjalności

Na kierunku Informatyka i ekonometria (zarówno dla studiów kończących się tytułem zawodowym inżyniera i licencjata) proponujemy trzy specjalności:

 • Informatyka stosowana
 • E-biznes
 • Grafika komputerowa i techniki internetowe


Wybór specjalności:

 • studia licencjackie od II roku studiów (III semestr)
 • studia inżynierskie od III roku studiów (V semestr)
   

Specjalność Informatyka stosowana

Absolwent tej specjalności dysponuje wiedzą niezbędną do tworzenia, wdrażania, eksploatacji oraz oceny systemów informatycznych w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i usługowych, instytucjach finansowych (bankach, firmach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych), instytucjach publicznych (służba zdrowia, szkolnictwo), jak również w jednostkach administracji państwowej i terenowej.

 

Wybrane przedmioty:

 • Projektowanie systemów informatycznych
 • Technologie i techniki internetowe
 • Hurtownie danych i narzędzia OLAP
 • Systemy inf. w handlu, fin., bank.
 • Sieci komputerowe
 • Zintegrowane systemy informacyjne
 • Eksploatacja systemów i sieci
 • Perspektywy rozwoju informatyki
   

Specjalność E-biznes

Specjalność przeznaczona jest dla osób, które oprócz gruntownej wiedzy z zakresu informatyki pragną poznać tajniki e-biznesu. Studia na tej specjalności kierowane są zarówno do osób, które zamierzają założyć własne przedsiębiorstwo w Internecie, jak również do osób, które chciałyby służyć swoją wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, wspierając działalność internetową przedsiębiorców.

 

Wybrane przedmioty:

 • Budowanie wizerunku firmy w Internecie
 • Decyzyjne systemy informacyjne
 • e-Mail marketing
 • Analiza biznesowa przedsięwzięć sieciowych
 • Szyfrowanie  danych i bezpieczna wymiana informacji
 • Kampanie reklamowe w sieci
 • Infobrokering
 • Gospodarka cyfrowa
   

Specjalność Grafika komputerowa i techniki internetowe

Przedmiotem grafiki komputerowej jest opracowywanie materiałów wizualnych do wykorzystania m.in. w druku czy na stronach internetowych. Zajęcia na tej specjalności obejmują zagadnienia, w których wykorzystuje się sprzęt i oprogramowanie komputerowe do projektowania grafiki i animacji komputerowej zarówno do celów drukarskich, jak i do wykorzystania na stronach internetowych, w tym również do tworzenia materiałów potrzebnych do kampanii marketingowych czy wykorzystywanych na portalach społecznościowych. W ramach tej specjalności prowadzone będą również zajęcia z zakresu identyfikacji graficznej marki, tworzenia kampanii marketingowych i zarządzania stronami firm m.in. na portalach społecznościowych, tworzenia stron internetowych dla przedsiębiorstw.


Absolwent tej specjalności znajdzie pracę w firmach programistycznych, w studiach graficznych i fotograficznych, gdzie potrzebne będzie tworzenie i obróbka obrazów, przy produkcji firmowej – w zakresie projektowania animacji, a także przy projektowaniu stron internetowych w zakresie m.in. tworzenia szaty graficznej stron, tworzenia animacji.

Wybrane przedmioty:

 • Zarządzanie stronami internetowymi przez systemy CMS i analiza ruchu na stronie internetowej i identyfikacja wizualna  marki
 • Projektowanie stron internetowych
 • Grafika inżynierska
 • Aplikacje klienckie i serwerowe
 • Budowanie i zarządzanie kampaniami marketingowymi firm, w tym na portalach społecznościowych
 • Grafika rastrowa
 • Grafika wektorowa i DTP
 • Animacja komputerowa i grafika 3D
   

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito