Orzeł
A A A

Finanse i rachunkowość

drukuj drukuj

Od naboru 2019/20 studia na tym kierunku zmieniają profil na praktyczny. Oznacza to zwiększenie udziału przedmiotów praktycznych przygotowujących do wykonywania zawodu oraz liczby godzin ćwiczeń i seminariów, przy ograniczeniu wykładów. Przedostatni, piąty semestr będzie wolny od zajęć i przeznaczony na odbycie 6-cio miesięcznej (od września do lutego) praktyki zawodowej. Uczelnia będzie kierować studentów na odbycie praktyki do instytucji zapewniających osiągnięcie odpowiednich dla kierunku efektów kształcenia w zakresie praktyki zawodowej. Będzie istniała także możliwość zaliczenia w poczet praktyki, pracy zawodowej studenta (o ile będzie wypełniała efekty kształcenia), dotyczyć to będzie w szczególności studentów niestacjonarnych. Studia kończyć będą się egzaminem dyplomowym bez pracy licencjackiej.

Studia łączą zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa i innych dyscyplin w ramach nauk społecznych. Przygotowują studentów do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji dla celów podatkowych. Zaznajamiają z zasadami funkcjonowania podatków w polskiej rzeczywistości gospodarczej, rachunkowości finansowej w oparciu o regulacje krajowe i międzynarodowe (MSSF). Dają studentowi wiedzę o funkcjonowaniu instytucji rynku finansowego oraz umiejętności i kompetencje przydatne do pracy w tych instytucjach oraz działach finansowych przedsiębiorstw i jednostkach samorządu terytorialnego.
Dzięki zajęciom w pracowniach komputerowych studia dają praktyczną wiedzę i umiejętności obsługi programów finansowo-księgowych. Dodatkowo przygotowują studentów do podjęcia własnej działalności gospodarczej (w tym biur rachunkowych). Uczą pozyskania dotacji unijnych, otwierania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w oparciu o rzeczywiste dokumenty wymagane prawem. W programie przewidziano zajęcia dotyczące wyboru przez mikroprzedsiębiorcę form opodatkowania, wraz z ukazaniem ich zalet i wad w celu wyboru najlepszej opcji ze względu na minimalizację podatku.

Wybrane przedmioty:
•    podstawy rachunkowości
•    rachunkowość podatkowa mikroprzedsiębiorstw
•    rachunkowość finansowa
•    rachunek kosztów
•    rachunkowość zarządcza
•    rachunkowości branżowe:
•    rachunkowość bankowa
•    rachunkowość budżetowa
•    rachunkowość ubezpieczeniowa
•    analiza finansowa
•    finanse publiczne
•    rynki finansowe
•    finanse przedsiębiorstw
•    bankowość
•    prawo finansowe
•    programy komputerowe w rachunkowości
•    etyka w rachunkowości
•    organizacja usług  z zakresu rachunkowości

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na drugim stopniu – magisterskim, w ramach ścieżki specjalizacyjnej  „Rachunkowość w zarządzaniu” na kierunku „Zarządzanie” (bez żadnych różnic programowych).

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito