Orzeł
A A A

Finanse i rachunkowość

drukuj drukuj

Studia łączą zagadnienia z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych oraz zarządzania finansami. Przygotowują studentów w głównej mierze do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji dla celów podatkowych.
Zaznajamiają z zasadami funkcjonowania podatków w polskiej rzeczywistości gospodarczej, uczą optymalizacji zarządzania podatkami. Dają studentowi wiedzę o funkcjonowaniu instytucji rynku finansowego oraz umiejętności i kompetencje przydatne do pracy w nich.

Studia na tym kierunku pozwalają zapoznać się nie tylko z mechanizmem funkcjonowania poszczególnych podatków, ale ułatwiają również późniejszy kontakt z instytucjami skarbowymi. Dzięki zajęciom w pracowniach komputerowych studia dają teoretyczną i praktyczną wiedzę i umiejętności prowadzenia księgowości i finansów w przedsiębiorstwie oraz obsługi programów finansowo-księgowych. Dodatkowo przygotowują studentów do podjęcia własnej działalności gospodarczej (w tym biur rachunkowych). Uczą otwierania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w oparciu o rzeczywiste dokumenty wymagane prawem. W programie przewidziano zajęcia dotyczące procedury otwierania własnej firmy, prezentacji alternatywnych form opodatkowania - do wyboru przez mikroprzedsiębiorcę, wraz z ukazaniem ich zalet i wad w celu wyboru najlepszej opcji ze względu na minimalizację podatku.
 
Wybrane przedmioty:

 • rachunkowość podatkowa mikroprzedsiębiorstw
 • podstawy rachunkowości
 • rachunkowość finansowa
 • rachunek kosztów
 • rachunkowość zarządcza
 • rachunkowości branżowe:
 • rachunkowość bankowa
 • rachunkowość budżetowa
 • rachunkowość ubezpieczeniowa
 • analiza finansowa
 • rachunkowość funduszy unijnych
 • rynki finansowe
 • zarządzanie finansami przedsiębiorstw
 • bankowość
 • ubezpieczenia
   

Specjalność Rachunkowość i podatki - do wyboru od II roku studiów

Studia I stopnia - stacjonarne i niestacjonarne  
Studia umożliwiają zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej w oparciu o regulacje krajowe i międzynarodowe (MSSF) oraz wiedzy z zakresu otoczenia prawnego prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem prawa podatkowego, prawa o swobodzie działalności gospodarczej a także prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy, karnego skarbowego.
 

Studia mają przede wszystkim na celu wyrobienie praktycznych umiejętności prowadzenia zarówno ksiąg rachunkowych jak i podatkowych niezbędnych do skutecznego i efektywnego usługowego prowadzenia biura rachunkowego, wykonywania zawodu księgowego, oraz pełnienia funkcji kierowniczych działów finansowych podmiotów o różnym statusie prawnym i profilu ekonomicznym. Ponadto absolwent przygotowany będzie do obsługi programów finansowo-księgowych, pozyskania dotacji unijnych a także podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek i prowadzenia kompletnej ewidencji zgodnie z wybraną formą opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, zasady ogólne opodatkowania z podatkową księgą przychodów i rozchodów). W toku studiów będzie uwaga poświecona także problemom finansów w tym dotyczących optymalnego zarządzania podatkami w aspekcie ich minimalizacji.

W trakcie studiów zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu procesów prowadzenia i wydatkowania środków pieniężnych w jednostkach samorządu terytorialnego na wszystkich etapach od planowania do ostatecznego rozliczania, co daje możliwość analizy efektywności oraz ich ujęcie w sprawozdawczości budżetowej i sprawozdawczości finansowej. 
 

Tak wszechstronne ukierunkowanie absolwenta wydaje się być szczególnie cenne w aspekcie możliwości uzyskania zatrudnienia w różnych przedsiębiorstwach, czy też instytucjach finansowych, bądź sektora finansów publicznych.

Wybrane przedmioty:

 • rachunkowość finansowa,
 • rachunkowość podatkowa mikroprzedsiębiorstw 
 • organizacja i postępowanie przed organami podatkowymi
 • podatki pośrednie
 • rachunkowość budżetowa 
 • rachunkowość bankowa 
 • teoria rachunkowości
 • analiza ryku usług finansowych
 • programy komputerowe w rachunkowości 
 • giełdy i papiery wartościowe 
 • prawo finansowe

 

Treści nauczania uwzględniają zagadnienia z zakresu rachunkowości objęte egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Certyfikat Ministerstwa Finansów).

 

Zapewnione jest kontynuowanie nauki na II-gim poziomie kształcenia (SUM) na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w ramach specjalności „Rachunkowość w zarządzaniu” na kierunku „Zarządzanie” (bez żadnych różnic programowych).

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito