Orzeł
A A A

Pedagogika

drukuj drukuj

Studia I stopnia

Pedagogika jest kierunkiem studiów społecznych i humanistycznych. Należy do obszaru studiów praktycznych. Misją studiów pedagogicznych jest wykształcenie refleksyjnych profesjonalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe oraz  społeczne do realizowania i tworzenia nowych zadań w zakresie lokalnej polityki edukacyjnej w dziedzinie wychowania, opieki i zarządzania instytucjami oraz procesami edukacyjnymi.
Podczas studiów zwraca się szczególną uwagę na kształcenie prozawodowe i interdyscyplinarne, akcentując rozwijanie odpowiedniego nastawienia emocjonalno-motywacyjnego studentów, umiejętnego dążenia do wyznaczonych celów oraz skutecznego działania w warunkach następujących współcześnie gwałtownych przemian społeczno - kulturowych.  

Studia pedagogiczne należą do obszaru kształcenia praktycznego i mają charakter interdyscyplinarny. Pedagogikę jako kierunek studiów wyróżnia: ustawiczne dostosowywanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy pedagoga; przygotowanie studentów do działalności pedagogicznej w aspektach: medialnym, kulturalnym; kształcenie interdyscyplinarne, łączące wiedzę pedagogiczną z innymi dyscyplinami wiedzy w celu wszechstronnego przygotowania do pracy zawodowej; kształcenie umiejętności studentów niezbędnych dla projektowania ścieżki zawodowej własnej i osób podlegających ich przyszłej działalności pedagogicznej.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 22.05.2014 r. wydało ocenę pozytywną kierunkowi Pedagogika prowadzonemu na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych na poziomie studiów I i II stopnia. Ponadto kierunek został wyróżniony w dwóch kategoriach: wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia oraz infrastruktura dydaktyczna (Uchwała Nr 256/2014).

Studia przygotowują studentów do wykonywania zawodu pedagoga, doradcy ds. wychowawczych, pedagoga szkolnego, pedagoga resocjalizacyjnego, kuratora sądowego, pedagoga pracy.

Kształcenie studentów na studiach I stopnia odbywa się na ścieżkach specjalizacyjnych:  

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito