Orzeł
A A A

Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym - specjalność nauczycielska

drukuj drukuj

Specjalność nauczycielska - do wyboru po II semestrze studiów

Studia I stopnia

 • stacjonarne – 3 lata (6 semestrów)
 • niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata

 

Studia dają absolwentom kwalifikacje do prowadzenia zajęć w edukacji wczesnoszkolnej (klasy1-3) oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych z bloku przedmiotów Edukacja artystyczna i kulturalna w dziedzinie wychowania plastycznego (przedmiot obowiązkowy: Plastyka, przedmiot uzupełniający: Zajęcia artystyczne oraz artystyczne koła zainteresowań), na poziomie szkoły podstawowej. Merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie pozwala ponadto absolwentom na podjęcie pracy w funkcji pedagoga szkolnego lub doradcy ds. wychowawczych.

 

Studia w dziedzinie edukacji w zakresie sztuk plastycznych przygotowują do realizacji i upowszechniania różnorodnych postaci przekazów wizualnych dla celów poznawczych, edukacyjnych i użytkowych. Fachowcy z dziedziny sztuk plastycznych i medialnych zapewniają studentom praktykę z zakresu studyjnego ujmowania obserwowanej i analizowanej rzeczywistości, jej interpretacji i tworzenia obrazu plastycznego – stosując poznawane klasyczne i niekonwencjonalne techniki.

 

Dodatkowo program studiów wzbogacony jest o podstawowe zagadnienia w zakresie projektowania graficznego, fotografii oraz elementy wiedzy o działaniach i strukturach wizualnych i audiowizualnych.

 

Wybrane przedmioty:

 • pedagogika ogólna
 • pedagogika zabawy
 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • biomedyczne podstawy rozwoju
 • podstawy diagnostyki pedagogicznej
 • metodyka pracy pedagoga szkolnego
 • metodyka kształcenia zintegrowanego
 • współczesna literatura dziecięca z elementami bajkoterapii
 • trening umiejętności wychowawczych
 • pracownia studyjna rysunku i malarstwa
 • wiedza o działaniach i strukturach wizualnych
 • podstawy projektowania graficznego
 • fotografia
 • elementy krytyki mediów
 • elementy projektowania i administrowania platformy e-learningowej
 • warsztaty medialne w Studenckim Radiu „Frycz” i Studiu Telewizyjnym KA

 


Kierunek realizuje wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 4.11.2011 r. oraz na specjalności Pedagogika wczesnoszkolna – specjalność nauczycielska standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, załącznik do Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.01.2012 r.


 

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito