Orzeł
A A A

Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim - specjalność nauczycielska

drukuj drukuj

Specjalność nauczycielska - do wyboru po II semestrze studiów

Studia I stopnia

 • stacjonarne – 3 lata (6 semestrów)
 • niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata

 

Studia dają absolwentom kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej oraz do nauczania języka angielskiego w klasach 1-3 szkoły podstawowej i w przedszkolach.

Przyszli nauczyciele będą przygotowani merytorycznie do pracy z małymi dziećmi, będą znać  język angielski oraz metodykę jego nauczania w nauczaniu początkowym.

Merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie pozwala także absolwentom tej specjalności na podjęcie pracy w funkcji pedagoga szkolnego lub doradcy ds. wychowawczych.

 

Wybrane przedmioty:

 • pedagogika ogólna
 • pedagogika zabawy
 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • biomedyczne podstawy rozwoju
 • podstawy diagnostyki pedagogicznej
 • metodyka pracy pedagoga szkolnego
 • metodyka kształcenia zintegrowanego
 • współczesna literatura dziecięca z elementami bajkoterapii
 • trening umiejętności wychowawczych
 • wstęp do językoznawstwa
 • fonetyka języka angielskiego
 • gramatyka opisowa
 • literatura angielska
 • literatura amerykańska
 • historia i kultura Wielkiej Brytanii
 • historia i kultura USA
 • metodyka nauczania języka angielskiego małych dzieci

 

 
Kierunek realizuje wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 4.11.2011 r. oraz na specjalności Pedagogika wczesnoszkolna – specjalność nauczycielska standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, załącznik do Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.01.2012 r.

 


 

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito