Orzeł
A A A

Pedagogika resocjalizacyjna

drukuj drukuj

Specjalność Pedagogika resocjalizacyjna - do wyboru po II semestrze studiów

Studia I stopnia

 • stacjonarne – 3 lata (6 semestrów)
 • niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata

 

Absolwenci specjalności zdobędą wiedzę o podstawach współczesnej myśli i praktyki resocjalizacyjnej, poznają historyczne instytucje i systemy resocjalizacji, metody pracy  resocjalizacyjnej w warunkach izolacyjnych, jak i w środowisku otwartym oraz współczesne tendencje w resocjalizacji i rozwiązania alternatywne w postępowaniu z osobami nieprzystosowanymi i przestępczymi za granicą i w Polsce.

Treści programowe przedmiotów metodycznych wsparte zostaną praktykami hospitacyjnymi i ciągłymi w otwartych placówkach diagnostyczno-profilaktycznych oraz zamkniętych - resocjalizacyjnych.

Koncepcja kształcenia zakłada przygotowanie absolwentów do pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się wspieraniem osób nie radzących sobie z adaptacją do zmieniającej się rzeczywistości społecznej (jako wychowawca resocjalizacyjny w instytucjach dla osób niedostosowanych społecznie, pedagog szkolny, wychowawca penitencjarny, organizator i realizator programów interwencyjnych, profilaktycznych, kurator sądowy, streetworker).

 

Wybrane przedmioty:

 • pedagogika ogólna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • psychologia kliniczna
 • psychologia społeczna
 • biomedyczne podstawy rozwoju
 • podstawy diagnostyki pedagogicznej
 • dydaktyka ogólna
 • komunikacja społeczna
 • metodyka pracy resocjalizacyjnej
 • metodyka pracy kuratora sądowego
 • mediacja w resocjalizacji
 • pomoc postpenitencjarna
 • projektowanie programów w pracy resocjalizacyjnej
 • psychoterapia w praktyce resocjalizacyjnej
 • psychologiczne podstawy kryzysu
 • subkultury młodzieżowe
 • muzykoterapia w resocjalizacji

 

 

Kierunek realizuje wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 4.11.2011 r.

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito