Orzeł
A A A

Kreator działań społecznych w biznesie

drukuj drukuj

Studia I – stopnia – do wyboru po II semestrze studiów
•    Studia stacjonarne – 3 lata (6 semestrów)
•    Studia niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)
 
Utworzenie tej ścieżki specjalizacyjnej jest odpowiedzią na wyzwania związane z szybkim rozwojem ekonomicznym współczesnego świata. Stale wzrasta liczba przedsiębiorstw, panuje moda na prowadzenie własnego biznesu, założenie własnej firmy. Na rynku pracy poszukiwani są ludzie pełni twórczej inicjatywy, posiadający wiedzę z marketingu, zarządzania oraz przygotowani do kreowania działań społecznych w biznesie. Zdobycie takich kwalifikacji znacznie zwiększa szansę na znalezienie zatrudnienia, realizację własnych pasji i planów biznesowych. W dzisiejszych czasach dynamicznej globalizacji, otwarcia granic w Europie i możliwości podejmowania pracy w wiodących gospodarczo krajach jest szczególnie ważne posiadanie fachowych umiejętności oraz interdyscyplinarnej wiedzy z nauk humanistyczno-społecznych i nauk zarządzaniu. Ich zdobycie zapewniają studia na specjalności Kreator działań społecznych w biznesie.


Studenci realizują teoretyczne i praktyczne przedmioty kształcenia. W ciągu trzech lat studiów uzyskują znajomość podstaw filozofii, psychologii i socjologii i pedagogiki. Duży nacisk kładzie się na przekazanie studentom wiadomości o czynnikach sukcesu w biznesie, podejmowaniu decyzji menadżerskich, projektowaniu kariery zawodowej oraz budowaniu relacji z klientami. Przyszli kreatorzy działań społecznych w biznesie poznają także szczegóły zarządzania projektami unijnymi oraz metody wykorzystania komputerów i Internetu w biznesie. Plan studiów uwzględnia również zajęcia z myślenia krytycznego, diagnostyki społecznego kreator biznesu oraz kultury przedsiębiorczości. Niewątpliwym atutem studiów jest także edukacja z zakresu języka angielskiego, co umożliwi absolwentom rozszerzenie pola aktywności zawodowej o kraje zagraniczne.


Absolwent uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w zawodzie kreatora działań społecznych w biznesie oraz pedagoga pracy. Absolwenci tej ścieżki będą mogli:

  • pracować w działach HR (zarządzanie zasobami ludzkimi) (np. jako doradca personalny),
  • pracować jako pedagog pracy,
  • pracować jako specjalista ds. CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu),
  • w przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych,
  • pracować w działach sprzedaży, marketingu, PR  jako menadżer produktu,
  • pracować jako trener i szkoleniowiec,
  • pracować jako negocjator biznesowy,
  • pracować jako specjalista zarządzania ryzykiem,
  • pracować jako specjalista ds. doskonalenia organizacji,
  • pracować jako pracownik biura karier czy biura promocji.


Absolwenci tej innowacyjnej ścieżki specjalizacyjnej mają szeroki wachlarz możliwości na rynku pracy. Mogą pracować w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, uczelniach wyższych jako specjaliści, którzy obok kompetencji twardych (elementy zarządzania czy fachowej obsługi komputerów) posiadają także dobrze rozwinięte kompetencje miękkie (interpersonalne, potrzebne do kontaktów międzyludzkich, do rozpoznania potrzeb, ukierunkowania rozwoju pracowników, budowania dobrej atmosfery w pracy i do pierwszego kontaktu z klientem).

W planie studiów specjalności Kreator działań społecznych w biznesie znajdują się następujące moduły:
Moduł przedmiotów kształcenia podstawowego m.in:
Wybrane zagadnienia filozofii
Psychologia ogólna
Projektowanie kariery zawodowej
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Moduł przedmiotów kształcenia kierunkowego, m.in.:
Psychologia społeczna
Pedagogika kultury
Komunikacja interpersonalna
Podstawy diagnozowania pedagogicznego
Moduł przedmiotów specjalnościowych (podstawowych, uzupełniających i do wyboru) m.in.:
Pedagogiczno – psychologiczny
Prawno – ekonomiczny
Kultury fizycznej
Ponad to moduły:
Edukacji językowej – edukacja na poziomie średniozaawansowanym
Praktyk zawodowych


Studia mają profil praktyczny, w ich realizacji przewiduje się współpracę z doświadczonymi instytucjami oraz osobami odnoszącymi sukcesy biznesowe. Absolwentom kończącym studia z oceną wyróżniającą uczelnia oferuje pomoc w znalezieniu pracy w zawodzie tak w kraju, jak i za granicą.
Kierunek realizuje wzorcowe efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 4.11.2011 r.
 

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito