Orzeł
A A A

Turystyka i rekreacja

drukuj drukuj

Studia I stopnia

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja stanowią jakościowo nową ofertę edukacyjną Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, podobną do tej jaką oferują inne uczelnie wyższe kształcące kadry dla turystyki i rekreacji.
Program studiów jest jednak skonstruowany tak, aby absolwent kierunku posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające karierę zawodową nie tylko w biznesie turystycznym i rekreacyjnym, ale także na stanowiskach związanych z zarządzaniem turystyką i rekreacją w administracji państwowej i samorządowej.

Program studiów przewiduje możliwość wyboru dwóch specjalności: hotelarstwo i przemysł spotkań (MICE) oraz gospodarka turystyczna.  

 

Studia I stopnia w specjalności hotelarstwo i przemysł spotkań mają na celu wyposażenie absolwenta w zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwjący podjęcie pracy w obiektach noclegowych turystyki (zwłaszcza w hotelach), w podmiotach wyspecjalizowanych w obsłudze segmentu podróży biznesowych (np. posiadających certyfikat PCO – Professional Congress Organisers), w tzw. „firmach eventowych”, w instytucjach i przedsiębiorstwach na stanowiskach związanych z programowaniem i organizacją spotkań, podróży motywacyjnych, wystaw, targów i wydarzeń. Nabyte w czasie studiów kompetencje zawodowe umożliwią także prowadzenie własnej działalności gospodarczej w przedmiotowym zakresie.

 

Studia I stopnia w specjalności gospodarka turystyczna mają na celu wyposażenie  absolwenta w zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiajacy podjęcie pracy w przedsiębiorstwach turystycznych o różnym charakterze (biura podróży, biura przewoźników turystycznych, atrakcje turystyczne, urządzenia i obiekty infrastruktury turystycznej, informacja turystyczna itd.) a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rynku usług turystycznych.
Niezwykle ważnym efektem kształcenia w specjalności gospodarka turystyczna będzie przygotowanie kompetentnych kadr dla potrzeb zarządzania turystyką w administracji państwowej a zwłaszcza samorządowej różnych szczebli. Szczególnie kompetencje te niezbędne są w procesie planowania rozwoju funkcji turystycznych, ocenie potencjału turystycznego i strategii jego wykorzystania, umiejętności organizacji przestrzeni turystycznej włącznie z racjonalizacją wyboru lokalizacji różnych przedsięwzięć gospodarki turystycznej. Uzyskane kompetencje zawodowe umożliwią również prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rynku usług turystycznych.

 

Ukończenie studiów I stopnia i uzyskanie tytułu licencjata stwarza możliwość kontynuowania studiów na poziomie magisterskim (studia II stopnia) w naszej Uczelni na Wydziale Prawa, Administracji i  Stosunków Międzynarodowych w specjalności turystyka międzynarodowa lub w innych uczelniach posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia.

Wybrane przedmioty:

 • geografia turystyczna Polski i świata,
 • historia kultury i sztuki,
 • prawo w turystyce i rekreacji,
 • organizacja i logistyka masowych imprez turystyczno-rekreacyjnych i sportowych,
 • systemy informacji, rezerwacji w turystyce,
 • marketing usług turystycznych,
 • e-biznes i grafika komputerowa w turystyce,
 • informatyczne systemy zarządzania hotelem i przedsiębiorstwem turystycznym,
 • organizacja i logistyka kongresów i konferencji (przemysł spotkań MICE) ,
 • samorząd terytorialny i administracja państwowa w turystyce
 • projektowanie przedsięwzięć turystycznych,
 • metody oceny atrakcyjności obszarów dla inwestycji turystycznych.  

 

Program studiów przewiduje również obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych, objazdach turystycznych i odbycie praktyk zawodowych zgodnych z wybraną specjalizacją.

Ukończenie studiów umożliwia także, uzyskanie certyfikatów potwierdzających kompetencje w zakresie wykonywania (pełnienia) funkcji pilota wycieczek, umiejętności posługiwania się systemem informacji i rezerwacji AMADEUS oraz daje kompetencje związane z obsługą gościa hotelowego.

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito