Orzeł
A A A

Obsługa celna

drukuj drukuj

Studia I stopnia

Po ukończenia studiów na specjalności Obsługa celna absolwenci są przygotowani do pracy w organach administracji państwowej, zwłaszcza w organach służby celnej, współpracującej z partnerami zagranicznymi, jak również do pracy w przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową oraz agencjach i składach celnych. Posiadają kompetencje merytoryczne dotyczące funkcjonowania służby celnej w krajach Unii Europejskiej, procedur celnych, organizacji przepływu towarów przez zewnętrzną granicę Unii Europejskiej, prowadzenia odpraw celnych oraz naliczania podatków pośrednich. Specjalistyczne przedmioty jak m. in.: Wspólna polityka celna Unii Europejskiej i jej instrumenty, Wspólnotowe prawo celne i obsługa celna, ochrona granic i obsługa ruchu granicznego, podatki w handlu zagranicznym i obrocie wewnątrzwspólnotowym, przygotowują nie tylko do pracy w administracji celnej, ale w każdym przedsiębiorstwie realizującym wymianę handlową z zagranicą.

Wybrane przedmioty: 

  • międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • ekonomika handlu zagranicznego
  • organizacja i technika handlu zagranicznego
  • procedury celne
  • wspólnotowe prawo celne i procedury celne
  • obsługa celna w przepływie towarów
  • ochrona granic i obsługa ruchu granicznego
  • dokumentacja handlowo - celna  

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito