Orzeł
A A A

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności

drukuj drukuj

studia I stopnia - ścieżka specjalizacyjna do wyboru

stacjonarne – 3 lata (6 semestrów)
niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

W ramach ścieżki specjalizacyjnej „Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności” absolwenci są przygotowani do obejmowania stanowisk w instytucjach sektora publicznego związanego z planowaniem i realizacją zadań obrony cywilnej, planowaniem i realizacją zadań z obszaru zarządzania kryzysowego, koordynowaniem działań ratowniczych, planowaniem i realizacją zadań z obszaru ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej i przedsiębiorstwach prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.
Mając usystematyzowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego, mogą zostać pracownikami merytorycznymi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Miasta lub starostwa, koordynatorami działań Powiatowego lub Gminnego Centrum Zarządzania oraz w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i innych instytucjach zagrożonych awariami i katastrofami. Mogą również pełnić funkcje kierownicze koordynatorów lub menedżerów ds. bezpieczeństwa a także pracować na stanowiskach przewidzianych dla cywilnych pracowników Sił Zbrojnych, gdzie potrzebne są profesjonalna wiedza i kwalifikacje oraz w administracji specjalnej.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki: zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności znajdują się m.in.:

 • zarządzanie kryzysowe;
 • obrona cywilna;
 • ratownictwo i ochrona ludności;
 • edukacja obronna społeczeństwa;
 • analiza ryzyk i sposobów przeciwdziałania
 • polityka bezpieczeństwa i obronności;
 • prawne podstawy bezpieczeństwa;
 • system bezpieczeństwa narodowego;
 • ratownictwo techniczne
   

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito