Orzeł
A A A

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku lokalnym

drukuj drukuj

Studia I stopnia - specjalność do wyboru

licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów)
licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

Absolwent uzyskuje wiedzę dotyczącą zasadniczych zagadnień bezpieczeństwa społecznego, tj. ochrony zdrowia, ochrony rynku pracy, pomocy społecznej, dostępu do kształcenia, zapewnienia godnych warunków mieszkaniowych, zapobiegania patologiom społecznym oraz jego uwarunkowań zarówno w skali narodowej, regionalnej, jak i lokalnej. Poznaje zasady i uwarunkowania sprawności i efektywności działań związanych z realizacją zadań publicznych ze sfery bezpieczeństwa społecznego. Pozyskuje umiejętności organizowania i koordynowania działań administracji publicznej i organizacji pozarządowych w zakresie diagnozowania problemów społecznych oraz konstruowania strategii ich rozwiązywania.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku lokalnym znajdują się m.in.:

 • podstawy polityki społecznej
 • podstawy polityki ludnościowej i rodzinnej
 • problemy oświaty i edukacji
 • organizacja ochrony zdrowia
 • polityka i instytucje rynku pracy
 • polityka i gospodarka mieszkaniowa
 • organizacja pomocy społecznej
 • partnerstwo w realizacji zadań publicznych
 • diagnozowanie problemów społecznych
 • tworzenie strategii rozwiązywania zadań publicznych
 • profilaktyka i prewencja patologii społecznych
 • komunikacja interpersonalna w sytuacjach zagrożenia
 • finansowanie zadań własnych gminy z zakresu bezpieczeństwa społecznego
 • ewaluacja zadań własnych gminy z zakresu bezpieczeństwa społecznego
   

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito