Orzeł
A A A

Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością

drukuj drukuj

studia I stopnia - ścieżka specjalizacyjna do wyboru

stacjonarne – 3 lata (6 semestrów)
niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

W ramach ścieżki „Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością” absolwenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania i kierowania (dowodzenia) bezpieczeństwem instytucjonalnym i społecznym oraz zostaną przygotowani do rozwiązywania problemów wywołanych czynnikami naturalnymi, społecznymi, technicznymi. Absolwenci zdobędą umiejętności menedżera bezpieczeństwa i przygotowanie do pełnienia funkcji (w tym kierowniczych i dowódczych) w strukturach bezpieczeństwa narodowego.
Studia przygotowują do pracy w administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej oraz instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia oraz do pracy w wojsku, policji, służbie celnej i penitencjarnej, straży granicznej, instytucjach pozarządowych, a także w instytucjach zajmujących się ochroną i niesieniem pomocy osobom i grupom społecznym zagrożonym patologiami społecznymi.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki: zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością znajdują się m.in.:

 • współczesne zagrożenia cywilizacyjne;
 • kierowanie i dowodzenie w instytucjach bezpieczeństwa;
 • patologie i zagrożenia społeczne;
 • obrona cywilna;
 • jednostka i grupa społeczna w sytuacji zagrożenia;
 • zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych;
 • etyka zawodowa pracownika bezpieczeństwa;
 • kryminologia i kryminalistyka;
 • analiza ryzyk i sposób przeciwdziałania im;
 • komunikacja interpersonalna w sytuacji zagrożeń.
   

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito