Orzeł
A A A

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

drukuj drukuj

studia I stopnia - ścieżka specjalizacyjna do wyboru

stacjonarne – 3 lata (6 semestrów)
niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

W ramach ścieżki specjalizacyjnej „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” absolwenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające im sprawne działanie na rzecz: bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, profilaktyki zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy, rozpoznawania zagrożeń i racjonalizacji ryzyka z nimi związanego.
Zdobyta podczas studiów wiedza pozwalać im będzie prowadzić w przedsiębiorstwach kontrolę warunków pracy, sporządzać analizy stanu bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów i zasad BHP, a także zgłaszać propozycje przedsięwzięć planistyczno-rozwojowych i organizacyjno-technicznych poprawiających stan BHP. Ważne też będą umiejętności ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz doradzania i wnioskowania w zakresie poprawy BHP. Korzystne dla absolwentów będzie nabycie umiejętności prowadzenia szkoleń BHP zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 roku. Absolwenci mają możliwość podejmowania pracy w komórkach Państwowej Inspekcji Pracy, w służbach BHP instytucji i przedsiębiorstw, a także na stanowiskach w ośrodkach szkoleniowych i projektowych zakładów przemysłowych. Zakres teoretycznego i praktycznego przygotowania  zawodowego absolwenta jest na poziomie kwalifikacji do stanowiska „ starszego inspektora służb BHP”.

    Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla ścieżki: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy znajdują się m.in.:

 • prawna ochrona pracy: przepisy bhp
 • fizyczne i psychospołeczne środowisko pracy;
 • system  zarządzania bhp
 • kontroling w bezpieczeństwie i ochronie pracy;
 • ocena ryzyka zawodowego w systemie zarządzania
 • mechaniczne i elektroenergetyczne bezpieczeństwo pracy;
 • bezpieczeństwo pożarowe w procesie pracy;
 • dydaktyka szkolenia bhp
 • zagrożenia chemiczne, promieniotwórcze i toksyczne w środowisku pracy;
 • profilaktyka bezpieczeństwa i diagnostyka zagrożeń pracy;
 • wypadki przy pracy, elementy prowadzenia akcji ratowniczych;
   

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito