Orzeł
A A A

Organizacja ratownictwa w środowisku lokalnym

drukuj drukuj

Studia I stopnia - specjalność do wyboru

licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów)
licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu organizacji działań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem operacji ratowniczych służących likwidacji skutków nagłych zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych, awarii technicznych, epidemii, itp., gwarantujących utrzymanie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Poznaje zasady i uwarunkowania sprawności i efektywności działań związanych z rozpoznawaniem i ewaluacją zagrożeń technicznych, chemicznych, biologicznych i wywołanych siłami natury. Jest przygotowany do działań organizatorskich zapewniających skuteczną współpracę służb ratowniczych.

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla specjalności: organizacja ratownictwa w środowisku lokalnym znajdują się m.in.:

 • system ratownictwa na obszarze RP
 • organizacja międzynarodowych działań ratowniczych
 • organizacja walki z pożarami i działań ratowniczych
 • awarie i ratownictwo techniczne
 • ratownictwo chemiczne i ekologiczne
 • system ratownictwo medyczne
 • profilaktyka i prewencja zagrożeń w środowisku lokalnym
 • planowanie cywilne i kryzysowe
 • logistyka działań ratowniczych
 • użycie jednostek wojskowych SZRP w działaniach ratowniczych i prewencyjnych
 • komunikacja interpersonalna w działaniach ratowniczych
 • dowodzenie operacjami ratowniczymi
 • prawne podstawy działań ratowniczych
   

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito