Orzeł
A A A

Logistyka bezpieczeństwa

drukuj drukuj

studia I stopnia - specjalność do wyboru

stacjonarne – 3 lata (6 semestrów)
niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów)

W ramach specjalności absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki bezpieczeństwa służb i struktur państwowych, wojska, policji oraz podmiotów gospodarczych (produkcyjnych, handlowych, usługowych), niezbędne szczególnie w sytuacjach realizacji kontraktów gospodarczych w krajach politycznie niestabilnych.
Wiedza taka jest merytoryczną podstawą profesjonalnego wykonywania obowiązków na stanowiskach logistycznych związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
W szczególności absolwenci poznają uwarunkowania prawne, ekonomiczno – finansowe działalności logistycznej w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa różnych podmiotów państwowych i gospodarczych, a także zapoznają się z nowymi strategiami logistycznymi, poprawiającymi bezpieczeństwo krajowych i międzynarodowych struktur i podmiotów gospodarczych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.  

Wśród przedmiotów kształcenia realizowanych dla specjalności: logistyka bezpieczeństwa znajdują się m.in.:

 • Logistyczne aspekty sytuacji kryzysowych
 • E-dokumenty w zarządzaniu logistyką bezpieczeństwa
 • Logistyka bezpieczeństwa przedsięwzięć gospodarczych
 • Projektowanie, budowa i eksploatacja systemów informatycznych
 • Logistyka bezpieczeństwa w aspekcie międzynarodowym
 • Terenowa infrastruktura logistyczna i rezerwy strategiczne
 • Logistyka wojskowa- wybrane zagadnienia
 • Nowe technologie w logistyce bezpieczeństwa
 • Planowanie zabezpieczenia logistycznego
 • Zarządzanie logistyczne w obszarach bezpieczeństwa
   

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito