Orzeł
A A A

Bezpieczeństwo wewnętrzne

drukuj drukuj

Studia I stopnia (studia licencjackie)

Absolwenci uzyskują ogólną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, szczególnie współczesnych zagadnień cywilizacyjnych i społecznych oraz  prawnych, będących podstawą bezpieczeństwa wewnętrznego. Studenci nabędą umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach niebezpiecznych, rozpoznania i szybkiej oceny zagrożeń oraz związanego z tym ryzyka - w skali globalnej, narodowej i lokalnej. Będą także umieli zastosować zasady prawne i procedury bezpieczeństwa, poznają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego. Nauczą się pracy zespołowej, rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Program studiów, obok umiejętności zawodowych, uwzględnia również dobre  opanowanie języków obcych oraz nabywa umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Obejmuje również zagadnienia z zakresu utrzymania indywidualnej kondycji psychofizycznej. Absolwent kierunku może zostać funkcjonariuszem wszelkich służb bezpieczeństwa państwa, przede wszystkim: Wojska, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, lub pracownikiem firm ochroniarskich czy analitykiem ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, bankach i firmach.

 

Wybrane przedmioty:

 • monitoring bezpieczeństwa
 • logistyka w sytuacjach kryzysowych
 • medialne wspomaganie systemu bezpieczeństwa
 • współczesne tendencje w przestępczości oraz jej zwalczanie
 • kryminologia i kryminalistyka
 • bezpieczeństwo biznesu
 • ochrona osób, mienia i obiektów
 • wywiad i kontrwywiad gospodarczy
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • bezpieczeństwo obrotu dziełami sztuki
 • zwalczanie terroryzmu
 • bezpieczeństwo imprez i uroczystości
 • pomoc przedmedyczna
 • strzelectwo sportowe i specjalne
 • wiedza o wojsku i obronności
   

W ramach kierunku studenci mają możliwość kształcić się na specjalnościach:

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito