Orzeł
A A A

Bezpieczeństwo narodowe

drukuj drukuj

Studia I stopnia (studia licencjackie)

Absolwenci w ramach studiów uzyskują ogólną wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa oraz przygotowywani do rozwiązywania problemów wywołanych wszelkimi zagrożeniami. Właściwy dobór teorii, ugruntowany praktyką edukacyjną zapewnia przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w ciągle wzrastającej liczbie wyzwań cywilizacyjnych i zagrożeń bezpieczeństwa.
Absolwenci są w sposób właściwy przygotowani do pracy w różnych służbach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i obronności. Głównie w służbach mundurowych, instytucjach sektora obronności i porządku publicznego, ochrony osób mienia, zarządzania i organizacji bezpieczeństwa, a także w charakterze menedżera bezpieczeństwa. Absolwenci kierunków mogą zostać żołnierzami lub oficerami Sił Zbrojnych jak i służb bezpieczeństwa państwa przede wszystkim: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, pracownikami firm ochroniarskich, analitykami ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, bankach i firmach. Mogą uzyskać również uprawnienia do zatrudnienia w charakterze nauczyciela lub wykładowcy „Edukacji dla bezpieczeństwa narodowego” na wszystkich szczeblach szkolnictwa. Są też przygotowani do pracy w strukturach zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach administracji państwowej i samorządowej.


•    System bezpieczeństwa UE i NATO
•    Wiedza o wojsku i obronności
•    Historia wojskowości
•    Topografia
•    Strzelectwo sportowe
•    Sposoby operacyjne w systemie bezpieczeństwa
•    Wywiad i kontrwywiad
•    Kryminologia i kryminalistyka
•    Ochrona osób i mienia
•    Zwalczanie terroryzmu
•    Pomoc przedmedyczna
•    Wojska specjalne w systemie bezpieczeństwa RP
•    Zarządzanie kryzysowe
•    Logistyka w bezpieczeństwie
•    Metodologia badań w naukach o bezpieczeństwie

 W ramach kierunku studenci mają możliwość kształcić się na jednej z sześciu ścieżek specjalizacyjnych:

  • siły i służby specjalne - bezpłatne studia projektowe (w przygotowaniu)

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito