Orzeł
A A A

Architektura

drukuj drukuj

Studia I stopnia

Rozpocznij studia na kierunku Architektura na Wydziale Architektury i Sztuk Pięknych KAAFM. To jedyne takie studia w Małopolsce.
W tzw. Klasach Mistrzowskich nauczysz się zawodu architekta czerpiąc wiedzę od praktyków, uznanych architektów, o znaczącym dorobku realizacyjnym i naukowym. To właśnie Klasy Mistrzowskie wyróżniają nas! Studiując architekturę w Krakowskiej Akademii masz wyjątkową możliwość pracy w małych grupach. Nie jesteś anonimowym studentem. W trakcie studiów pracujesz ze swoim Opiekunem – Mistrzem, który przekazuje Ci swoją wiedzę, daje wskazówki do dalszej pracy i wspiera Twój rozwój. Taki sposób kształcenia sprawdza się, a dowodem na to są liczne osiągnięcia naszych studentów, których prace są wyróżniane i nagradzane nie tylko w krajowych konkursach architektonicznych.

Przekonaj się: www.ka.edu.pl/aisp/galeria/klasy-mistrzowskie/
50% prowadzonych zajęć to seminaria i ćwiczenia projektowe. Drugie 50% to zajęcia o charakterze praktycznym. Od roku akademickiego 2018/2019 studenci Architektury rozszerzają swoją wiedzę i zdobywają nowe umiejętności z zakresu architektury wnętrz. To właśnie w tym celu powstał specjalny obowiązkowy moduł kształcenia.


Jeśli chcesz studiować za granicą oferujemy możliwość wyjazdu na  jedno- lub dwusemestralne studia na innej uczelni w ramach wymiany międzynarodowej studentów ERASMUS.
Po ukończeniu studiów I stopnia możesz rozpocząć proces uzyskiwania Uprawnień Budowlanych w Izbie Architektów Rzeczpospolitej Polskiej: www.mpoia.pl/index.php/wsparcie/uprawnienia oraz rozpocząć studia magisterskie II stopnia na naszym kierunku.
Co więcej: kierunek Architektura – jako jedyny wśród polskich uczelni niepublicznych - otrzymał akredytację Unii Europejskiej i od 2013 r. jego dyplom jest uznawany przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.
Program studiów realizowany jest zgodnie z obowiązującymi standardami dla kierunku: architektura zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. oraz jest zgodny z Polskimi Ramami Kwalifikacji, a jego realizacja odbywa się we współpracy z SARP i Izbą Architektoniczną, aby zapewnić kształcenie zgodne z wymogami standardów profesjonalizmu w wykonywaniu zawodu architekta.

Wybrane zagadnienia realizowane w toku studiów:
- fizyka budowli,
- geometria wykreślna,
- elementy kompozycji architektonicznej i urbanistycznej,
- zasady tworzenia w zakresie sztuk plastycznych,
- zasady projektowania współczesnych konstrukcji budowlanych,
- etyka zawodowa architekta,
- prawo budowlanego.

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito