Orzeł
A A A

Psychologia edukacyjna i wychowawcza

drukuj drukuj

Psychologia - specjalność Psychologia edukacyjna i wychowawcza

jednolite studia magisterskie – 5 lat (10 semestrów) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Absolwenci specjalności Psychologia edukacyjna i wychowawcza będą przygotowani do podjęcia pracy psychologa szkolnego, psychologa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, doradcy zawodowego, psychologa rodziny i mediatora rodzinnego. Szczególny nacisk położony będzie na opanowanie metod diagnostycznych oraz na psychologiczną pracę z uczniem  szczególnie zdolnym lub przejawiającym zaburzenia zachowania i uczenia się oraz na profilaktykę uzależnień. Oprócz wykładów przewidziano też zajęcia o charakterze ćwiczeniowym i warsztatowym.

Wybrane przedmioty specjalnościowe:

 • Psychologia edukacji
 • Psychologia wychowawcza
 • Psychologia rodziny
 • Podejście systemowe w pracy z rodziną
 • Mediacje rodzinne
 • Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji
 • Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież
 • Praca z uczniem szczególnie zdolnym
 • Pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się
 • Doradztwo zawodowe
 • Psychologia rehabilitacji i niepełnosprawności
 • Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów
 • Psychologiczne aspekty zaburzeń odżywiania
 • Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka
 • Adolescencja – problemy i pomoc psychologiczna
 • Stymulowanie rozwoju i opieka nad dzieckiem
 • Techniki diagnostyczne w psychologii rozwojowo-wychowawczej
   

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito