Orzeł
A A A

Prawo

drukuj drukuj

Prawo – jednolite studia magisterskie

Kształcenie na kierunku Prawo w Krakowskiej Akademii, organizowane jest w formie 5 letnich (10 semestrów) studiów jednolitych magisterskich, stacjonarnych i niestacjonarnych. Studenci oprócz przedmiotów obowiązkowych mają możliwość uszczegółowienia profilu swojej edukacji poprzez wybór licznych przedmiotów fakultatywnych. Deklaracje wyboru przedmiotów fakultatywnych studenci składają co rok.
Studenci zobowiązani są do nauki języków obcych. Język angielski lub niemiecki jest językiem obowiązkowym na kierunku Prawo, zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych. W naszej uczelni istnieje również możliwość wyboru dodatkowego (komercyjnego) lektoratu języka obcego.
Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych i wczesnych popołudniowych. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się co dwa tygodnie od piątku godz. 16.00 do późnych godzin popołudniowych w niedzielę.

Kształcenie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego na kierunku Prawo odbywa się przy zastosowaniu zróżnicowanych form dydaktycznych, takich jak: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, seminaria, lektoraty, konsultacje oraz praktyki. W związku z tym, że w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego większość sal wyposażona jest w sprzęt audiowizualny, pracownicy w przekazie wiedzy wykorzystują materiały multimedialne, stosując różnego rodzaju pokazy czy prezentacje. W procesie dydaktycznym wykorzystywane są zatem w szczególności: Internet, projektory multimedialne, rzutniki pisma, wideo. Studenci mają możliwość korzystania również ze sprzętu audiowizualnego podczas wystąpień na zajęciach lub w trakcie przygotowywania się do zajęć. W celu korzystania z książek lub podręczników zalecanych przez nauczycieli akademickich, studenci mają możliwość korzystania z bogato zaopatrzonej biblioteki Uczelni lub z innych krakowskich bibliotek.

Student studiów magisterskich na Kierunku Prawo w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zdobędzie rozległą wiedzę z zakresu dogmatyki i teorii prawa, oraz licznych nauk pomocniczych, objętych planem kierunku studiów. Między innymi, w trakcie jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich, student uczy się posługiwać językiem prawnym i prawniczym, a także interpretować przepisy ze wszystkich najważniejszych dziedzin prawa materialnego i procesowego. Opanowuje także wiedzę z zakresu etyki zawodów prawniczych. Dzięki temu, oprócz wiedzy teoretycznej student nabywa umiejętność interpretowania i analizy tekstów prawnych, formułowania opinii prawnych, prowadzenia praktycznego dyskursu argumentacyjnego, podejmowania decyzji, etc. Z uwagi na nacisk położony na praktyczne przygotowanie do zawodów prawniczych, student zdobywa wiedzę zarówno z zakresu tradycyjnych gałęzi prawa (takich jak prawo konstytucyjne, cywilne, karne, administracyjne, czy finansowe), jak i z najnowszych, dynamicznie rozwijających się dziedzin (m.in. prawa autorskiego i własności intelektualnej, czy prawa UE). Studenci mają możliwość praktycznej weryfikacji wiedzy z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego, dzięki organizacji Studenckiej Poradni Prawnej. Biegła znajomość informatyki (ze szczególnym uwzględnieniem możliwości, jakie stwarza w pracy prawnika), opanowanie języków obcych, podstaw ekonomii, socjologii, organizacji i zarządzania oraz rachunkowości, podnosi konkurencyjność absolwenta Kierunku Prawo Krakowskiej Akademii na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Pozyskane umiejętności ułatwiają zatrudnienie w strukturach organizacyjnych administracji, policji, sądów, prokuratury, partii politycznych, organizacji społecznych i gospodarczych, jak również w szeroko pojętej obsłudze prawnej przedsiębiorstw. Zasadniczym celem, studiów jest przygotowanie absolwenta do zakończonego sukcesem uczestnictwa w egzaminach na wszystkie rodzaje aplikacji prawniczych min. sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną.

Rozbudowany system seminariów, wspierany przez działalność Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, wraz z możliwością publikowania prac naukowych studentów, przygotowuje absolwenta Kierunku Prawo Krakowskiej Akademii do podjęcia i rozwijania samodzielnej pracy naukowej. Trudnym do przecenienia elementem umożliwiającym dalszy, dynamiczny rozwój naukowy Absolwenta, jest możliwość uczestnictwa w seminariach doktorskich na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych KA, z perspektywą uzyskania stopnia doktora nauk prawnych.
 

 

Na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych - w ramach kierunku „prawo” uruchomiona zostaje specjalność „kryminologia”.

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito