Orzeł
A A A

Prawo

drukuj drukuj

Prawo – jednolite studia magisterskie

W roku 2019 Naczelna Rada Adwokacka przeprowadziła badanie, które miało sprawdzić świadomość prawną Polaków. Poproszeni o ocenę swojej  świadomości prawa Polacy byli nad wyraz optymistyczni, aż 44 % badanych określiła ją jako dobrą.  Z drugiej strony mamy  w społeczeństwie do czynienia z ciągłym wzrostem zapotrzebowania na zawody i usługi prawnicze i dużą liczbą kandydatów na studia prawnicze.

Wydział Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych zaprasza na studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo. Jednym z głównych celów kształcenia przyszłych prawników jest przygotowanie do zakończonego sukcesem uczestnictwa w egzaminach na wszystkie aplikacje prawnicze: sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną. Ten cel realizujemy z sukcesem od wielu lat, o czym świadczy wysoka zdawalność egzaminów na aplikacje w zawodach prawniczych wśród naszych absolwentów. W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przygotowujemy studentów również do pracy w strukturach organizacyjnych administracji, policji, sądów, prokuratury, partii politycznych, organizacji społecznych i gospodarczych, jak również w szeroko pojętej obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Wiemy, że praktyczne przygotowanie do zawodu jest jedyną skuteczną metodą kształcenia dobrych prawników. Dlatego wykładowcami są w większości przypadków osoby łączące działalność naukową z wykonywaniem zawodu prawniczego. Studenci uczą się nie tylko stosowania prawa z zakresu wszystkich najważniejszych dziedzin prawa materialnego i procesowego. Poznają także prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej oraz ich relacje z prawem krajowym.

Liczne zajęcia warsztatowe rozwijają umiejętność przygotowywania projektów m.in. umów, dokumentacji w spółkach, pism urzędowych oraz pism procesowych. W ćwiczeniowej sali rozpraw odbywają się zajęcia z prawa procesowego. Studenci mają możliwość praktycznej weryfikacji wiedzy z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego poprzez działalność w Studenckiej Poradni Prawnej.

Studenci zainteresowani zjawiskiem przestępczości mogą pogłębiać zdobytą w trakcie studiów wiedzę w ramach ścieżki specjalizacyjnej Kryminologia. Absolwenci tej ścieżki, mając wszystkie uprawnienia związane z ukończeniem studiów prawniczych uzyskają dodatkowe wykształcenie w zakresie szeroko pojętych nauk kryminologicznych. Wśród przedmiotów wykładanych znajdują się obok kryminologii i kryminalistyki, m.in. seksuologia sądowa, nauka o więziennictwie, nauki policyjne, nauki sądowe (forensic sciences). Ścieżka ta przygotowuje prawników do pracy w służbach policyjnych, specjalnych, w więziennictwie, a także jest przydatna dla osób, które chcą po studiach prawniczych i po ukończonej aplikacji specjalizować się w sprawach karnych.

Tym absolwentom, którzy wybierają rozwój naukowy oferujemy możliwość dalszego kształcenia w ramach seminariów doktorskich, z perspektywą uzyskania stopnia doktora nauk prawnych.
Wybrane zagadnienie realizowane podczas studiów:
- historyczna i polityczna geneza prawa,
- więzi i aktywności społeczne poddawane regulacji prawnej,
- prawo cywilne,
- prawo konstytucyjne,
- prawo karne,
- prawo administracyjne,
- prawo pracy,
- prawo finansowe,
- prawo międzynarodowe,
- prawo europejskie,
- zasady ochrony praw autorskich i własności intelektualnej,
- zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości.
 

 

Na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych - w ramach kierunku „prawo” uruchomiona zostaje ścieżka specjalizacyjna „kryminologia”.

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito