Orzeł
A A A

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

drukuj drukuj

Współcześnie wymaga się od nauczycieli kształcących dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kompleksowego przygotowania do wykonywania zawodu. Odpowiednie przygotowanie pedagogiczne zapewni przyszłym nauczycielom realizacja studiów w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Studia te opracowane zostały według innowacyjnego pomysłu nauczycieli akademickich kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Inspiracją do stworzenia nowoczesnych studiów był m.in.  model kształcenia nauczycieli przygotowany przez zespół ekspertów przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zawód nauczyciela należy wciąż do najbardziej prestiżowych zawodów, cieszących się wysokim zaufaniem, wymaga zatem uważnego przygotowania w procesie kształcenia akademickiego, opartego nie tylko na wiedzy i kształtowaniu umiejętności metodycznych, ale przede wszystkim na długotrwałym rozwijaniu kompetencji społecznych. Krakowska Akademia ma bogate doświadczenie w zakresie kształcenia nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Liczni absolwenci tej uczelni pracują w placówkach edukacyjnych na terenie całej Polski i za granicą. Część z nich z powodzeniem rozwija swoje pasje związane z zawodem nauczyciela zakładając własne przedszkola i podejmując inne, nowatorskie inicjatywy edukacyjne.

Krakowska Akademia dysponuje profesjonalnie przygotowanymi pracowniami, w których studenci przygotowują się do wykonywania zawodu nauczyciela. Rozwijają swoje umiejętności m. in. w dziedzinie wykorzystania nowych mediów w dydaktyce, innowacyjnych obszarów pracy z dzieckiem zdolnym i dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wychowania artystycznego.

Studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dają absolwentom uprawnienia:

- do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach, klasach „0”,
- do wykonywania zawodu nauczyciela w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
- nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej,
- do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego.
 
Studia przeznaczone są dla osób rozpoczynających kształcenie w zakresie uzyskania kwalifikacji nauczycielskich niezbędnych do pracy w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej a także dla absolwentów studiów licencjackich kierunku: pedagogika specjalności: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna chcących podjąć dalsze kształcenie w tym zakresie w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra. Przyjęcie w niniejszym trybie na studia 5-letnie magisterskie będzie polegało na rekrutacji na semestr I studiów, następnie ubieganiu się o przeniesienie części osiągnięć i tym samym wpisanie na wyższe semestry studiów. Uczelnia w tym zakresie posiada autonomię, opiera się na zasadach określonych w regulaminie studiów i indywidualnie rozpatruje każdy przypadek.

Rejestracja on-line

Dział Rekrutacji

Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
30-705 Kraków, budynek C, parter
czynne: pon-pt 8.00-16.00
sob 9.00-15.00 (lipiec-październik)

tel. 12 252 44 00, 12 252 44 04
fax: 12 252 44 05

Kierownik: mgr inż. Dorota Limanówka - Bargiel
mgr inż. Małgorzata Duda

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito