Orzeł
A A A

O poprawie kompetencji - program rozwoju kadry akademickiej

drukuj drukuj

O projekcie

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Numer i nazwa Działania: 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Tytuł projektu: O poprawie kompetencji - program rozwoju kadry akademickiej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Okres realizacji projektu: od 2017-05-01 do 2018-06-30

Celem głównym projektu są zwiększone kompetencji dydaktyczne grupy docelowej 85 nauczycieli akademickich w następujących obszarach:

  • wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych,
  • posługiwania się narzędziami informatycznymi w procesie kształcenia studentów,
  • zarządzania informacją,
  • prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim,

uzyskane poprzez realizację zadań w projekcie zakładających organizację szkoleń kształtujących w/w kompetencje oraz praktyczne wykorzystanie
zdobytych umiejętności w prowadzeniu przez semestr zajęć dydaktycznych ze studentami.
Główny rezultat projektu to przyrost kompetencji 85 nauczycieli akademickich, w porównaniu z ich początkową diagnozą.

Wartość Projektu:  179 400,00 zł
Dofinansowanie Projektu z UE:  173 480,00 zł

Biuro Projektu

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219
tel. 12 257 05 00

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito