Orzeł
A A A

Rekrutacja na studia podyplomowe

drukuj drukuj

Informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się przez
System elektronicznej rekrutacji on-line

Wymagane dokumenty

  • Formularz zgłoszeniowy - generowany w Elektronicznym Systemie Rekrutacji
  • Formularz dla firm zgłaszających pracowników - tutaj (dla osób, którym studia finansuje pracodawca)

oraz

  • kserokopia dyplomu magisterskiego lub licencjackiego (oryginał do wglądu)
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata do wglądu
  • dowód wpłaty za opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł (z dopiskiem nazwy specjalności studiów podyplomowych oraz imienia i nazwiska kandydata). UWAGA: w przypadku nie uruchomienia studiów ze względu na zbyt małą liczbę chętnych opłata podlega zwrotowi.

 

..Zarządzenie w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia podyplomowe

Numer konta na które prosimy dokonywać wpłat: Bank Pekao SA 77 1240 4722 1111 0000 4855 0963

Przyjmowanie zgłoszeń oraz informacje:

w Dziale Rekrutacji tel. 12 252 44 00 oraz Centrum Studiów Podyplomowych tel. 12 257 05 00
 

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito