Orzeł
A A A

Studia podyplomowe - oferta

drukuj drukuj

Organizacja studiów

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich.

Zajęcia trwają od 2 do 4 semestrów i odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.
Program studiów obejmuje 160-670 godzin zajęć dydaktycznych – w zależności od specjalności i liczby semestrów.
Sposób prowadzenia zajęć: wykłady monograficzne, konwersatoria, seminaria, ćwiczenia, laboratoria, warsztaty, treningi.
Słuchacze studiów podyplomowych otrzymują przed zajęciami konspekty i materiały pomocnicze.

Każdy słuchacz studiów podyplomowych zobligowany jest do posiadania w okresie trwania studiów ważnego ubezpieczenia NNW. Dodatkowo, na specjalnościch, na których odbywają się praktyki lub zajęcia praktyczne w placówkach medycznych - wymagane jest ubezpieczenie OC. Istnieje możliwość wykupienia polisy w naszej Uczelni. Szczegóły w Centrum Studiów Podyplomowych.  

Nabór na studia podyplomowe prowadzony jest w semestrze zimowym - do 15 września oraz w semestrze letnim do 15 lutego. W wyjątkowych sytuacjach nabór może zostać przedłużony.

Zajęcia rozpoczynają się w semestrze zimowym (październik/listopad) oraz letnim (luty/marzec).

Warunki ukończenia studiów: 

  • udział w zajęciach,
  • zdanie obowiązkowych egzaminów,
  • zaliczenie wszystkich bloków tematycznych,
  • napisanie i obrona pracy końcowej

Po ukończeniu studiów podyplomowych Słuchacze otrzymują świadectwo według wzoru państwowego.
Zajęcia dydaktyczne przebiegają zgodnie z „Regulaminem studiów podyplomowych”, obowiązującym w Centrum Studiów Podyplomowych.

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito