Orzeł
A A A

Strona Centrum Studiów Podyplomowych

drukuj drukuj

Informujemy, że w dniu 21 czerwca Centrum Studiów Podyplomowych będzie nieczynne

Na dzień dzisiejszy mury Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych lub uzyskaniem dyplomu MBA opuściło ponad 3000 osób. Warto zaznaczyć, że niektórzy słuchacze podejmowali studia na kilku specjalnościach. Zadowoleni uczestnicy z chęcią wracają na nasze studia podkreślając bardzo dobre ich przygotowanie zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej.

Centrum Studiów Podyplomowych ciągle poszerza swoją ofertę wprowadzając nowe specjalności, które są odpowiedzią na zmieniające się zapotrzebowanie na rynku. Efektem tych dostosowań jest stały wzrost ilości oferowanych specjalności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą studiów podyplomowych

Studia podyplomowe taniej o 10-20%! (dla naszych absolwentów)

1. Absolwent Uczelni, który w ciągu roku od złożenia egzaminu dyplomowego podejmie naukę na studiach podyplomowych w Uczelni uiszcza czesne pomniejszone o 10%.
2. Absolwent studiów podyplomowych prowadzonych w Uczelni, który ponownie podejmuje naukę w Uczelni na tego rodzaju studiach uiszcza czesne pomniejszone o 15%.
3. Słuchacz studiów podyplomowych prowadzonych przez Uczelnię, który podejmuje studia na drugiej specjalności uiszcza na tej specjalności czesne pomniejszone o 15%, pod warunkiem, że nie zalega z płatnościami na rzecz Uczelni.
4. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 lub 3 podejmuje w Uczelni kolejne studia podyplomowe czesne ulega obniżeniu o 20%.
5. Obniżki czesnego w przypadkach, o których mowa w ust. 1-4 nie podlegają sumowaniu.

Rekrutacja na wszystkie kierunki trwa do 30 września (na semestr letni do 15 lutego).

Centrum Studiów Podyplomowych prowadzi także Kursy i Szkolenia oraz Specjalizacje

Rejestracja on-line

Centrum Studiów Podyplomowych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek C, pok. C 219

czynne: wtorek-piątek 8.30-15.30

tel. 12 257 05 00, 12 252 45 46

Strona Centrum

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito