Orzeł
A A A

Wykładowcy

drukuj drukuj

Poniżej znajduje się lista wykładowców prowadzących zajęcia na Wydziale Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych.

Możesz również skorzystać z bazy wszystkich wykładowców  lub skorzystać z naszej wyszukiwarki

dr Jolanta Pułka

dr Jolanta Pułka

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
Katedra Metodologii Badań Społecznych
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna (Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński). Jest certyfikowanym nauczycielem międzynarodowego programu wychowawczo - profilaktycznego CrossRoads – Młodzież na Rozdrożu, twórcą programu Strażnik Przyrody,

mgr Andrzej Rokicki

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
Katedra Pedagogiki

dr Agnieszka Małgorzata Sendur

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych, Studium Języków Obcych
-
Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Pracę doktorską obroniła z wyróżnieniem na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, a studia magisterskie na kierunku filologia angielska ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada także dyplom w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

dr Anna Strzelczak

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
-

mgr Iwona Szyniec

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
-

mgr Katarzyna Ślęzak

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
-
dr Anna Taszycka

dr Anna Taszycka

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
Zakład Kulturoznawstwa, Katedra Sztuk Audiowizualnych
Filmoznawczyni, doktor nauk humanistycznych, publicystka; zajmuje się także sztuką współczesną, edukacją audiowizualną i badaniami nad kulturową różnicą płci. Adiunkt w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka

prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
Katedra Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej w Krakowie.
prof. KAAFM dr hab. Jan Wnęk

prof. KAAFM dr hab. Jan Wnęk

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
Katedra Pedagogiki Rodziny
Doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych uzyskał w Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Jego zainteresowania koncentrują się wokół historii oświaty, kultury i nauki, rozwoju myśli pedagogicznej. Jest autorem kilku książek.

mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
Katedra Psychologii Zdrowia, Pracownia Testów Psychologicznych, Instytut Psychologii
1  Poprzednia  2  3  4  5  6  Następna  6
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito