Orzeł
A A A

prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

drukuj drukuj
prof. dr hab. Zbigniew Nęcki
psycholog społeczny, autor wielu prac z zakresu kierowania zespołami ludzkimi, technik negocjacji i psychologii biznesu.

Ma wielkie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń menedżerskich i handlowych. Wygłaszał referaty i prowadził wykłady w wielu akademickich ośrodkach zagranicznych, m.in. w USA,  Meksyku, Indiach, Nepalu, Włoszech, Hiszpanii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii. Stały uczestnik publicystycznych programów telewizyjnych i radiowych, komentator bieżących wydarzeń społecznych.  Opublikował osiem książek i ponad sto artykułów z zakresu relacji międzyludzkich.

 

Pełnione funkcje: 

Dziekan Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie: 1.09.2017 r. - 31.08.2020

Kierownik Katedry Negocjacji UJ : 1997 - 2016

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Zarządzania  UJ: od 1999 do 2008

Kierownik Podyplomowych Studiów Public Relations na UJ – 2005 - teraz

Kierownik Zakładu Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii UJ 1973 - 1997

Dyrektor Instytutu Psychologii UJ  (1981 -1984)

Pełnomocnik Rektora ds Uniwersytetu Otwartego  (1993 - 1995)

członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN   (1989 - 2002)

członek  Komisji UNESCO Man and Biosphere   (1985 - teraz)

członek Komisji Prasoznawczej PAN   (1990 – teraz)

członek kilku organizacji miejskich i krajowych

 

Profil badawczy: zachowania międzyludzkie, procesy społeczne, komunikowanie   interpersonalne i masowe, zarządzanie i negocjacje w środowiskach biznesu.

 

Działalność szkoleniowa:

Od roku 1991 -   prowadzenie szkoleń w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi, negocjacji, komunikacji interpersonalnej,  doskonalenia zdolności interpersonalnych dla około 300 firm, takich jak banki, kopalnie, stowarzyszenia kupieckie, instytucje oświatowe, urzędy miejskie i wojewódzkie, ośrodki usługowe, wydawnictwa prasowe, instytucje średniego i wielkiego przemysłu.

 

Wykaz publikacji - książki:

 

1. Komunikacja międzyludzka, wydawnictwo Antykwa, Kluczbork, 2004,i kolejne w 2011

2. Komunikowanie interpersonalne, 1992, Ossolineum, Wrocław.

3. Negocjacje w biznesie, 1991, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków,             .

4. Wzajemna atrakcyjność , 1990, Wiedza Powszechna, Warszawa., 294 strony.

5. Komunikowanie skuteczne? - 1983, Wydawnictwo RSW „Prasa –Książka -Ruch”, Kraków,    Ośrodek Badań Prasoznawczych,. Współautor: Jerzy Mikułowski Pomorski.     

6. Kolejność informacji a kształtowanie i zmiana postaw, 1979, Wydawnictwo Uniwersytetu   Jagiellońskiego, Rozprawy habilitacyjne , nr 34.

7. Psychologiczna analiza przebiegu studiów wyższych, 1977, PWN, Warszawa, współautor              Maria Susułowska.

8. Psychologiczne uwarunkowania wzajemnej atrakcyjności, 1975, Ossolineum, Wrocław,

9.Negocjacje w Unii Europejskiej – przewodnik dla przedsiębiorców, wyd. Uniwersytet Jagielloński,  Kraków, 2001 (współautorzy :  J. Rosiński, L. Górniak).

 

 

 

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito