Orzeł
A A A

mgr Maria Bazan

drukuj drukuj
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Psychoterapii Skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP). Ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończyła całościowy czteroletni kurs podyplomowy z psychoterapii realizowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Pracuje w Szpitalu klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie oraz jest współpracownikiem w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuje zgodnie ze standardami PTP i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Stypendystka The University of Hull w Wielkiej Brytanii. Certyfikat językowy FCE, CAE.

W latach 2011- 2013 członek Senatu oraz Pełnomocnik Dziekana ds. ECTS na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (2012-2014).

Pracę dydaktyczną w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego rozpoczęła w 2010 r.

 

KONFERENCJE I PUBLIKACJE

  1. Psychogeriatria Polska 2012;9(2):47-60 „ Ocena izolacji społecznej osób z otępieniem typu Alzheimera w procesie neurorehabilitacji” B. Łukaszewska, W. Tomaszewski, M. Bidzan, A. Mirski, M. Bazan, A, Rasmus.
  2. Acta Neuropsychologica Special Issue 10(1)2012 s. 81-95 „Subiektywna ocena stanu procesów poznawczych u osób z padaczką na tle normy: podejście mikrogenetyczne“. Norm-based subjective evaluation of cognitive processes in epileptic patients: microgenetic approach - K. Owczarek, M. Bazan, N. Mirska
  3. Media a opinie społeczne, red. Z. Pucek, J. Bierówka, Oficyna Wydawnicza AFM 2011r., s. 79 - 90 - art. "Psychologiczne aspekty tworzenia kampanii społecznych w walce z przemocą domową w Polsce i na świecie" mgr Maria Bazan (referat przedstawiony był na konferencji 14-15 czerwca 2010r.)
  4. 24/25.10.2011r. 14 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „ Pamięć i jej zaburzenia z perspektywy interdyscyplinarnej” – referat Beata Łukaszewska, Henryk Olszewski, Maria Bazan: „Zaburzenia dynamiki pamięci we wczesnej diagnostyce różnicowej pacjentów z otępieniem czołowo-skroniowym w porównaniu do otępienia typu Alzheimera”
  5. 09.2011r., „Schizofrenia – otwórzcie drzwi” wykład dla osób zmagających się z problemem choroby psychicznej. Program objęty Patronatem Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Pracy i Pomocy Społecznej
  6. 14/15 czerwca 2010r. - X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego PAŃSTWO, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO referat" "Psychologiczne aspekty tworzenia kampanii społecznych w walce z przemocą domową w Polsce i na świecie".

Kontakt: mariabazan6@gmail.com 

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito