Orzeł
A A A

dr Katarzyna Brataniec

drukuj drukuj
W 1993 roku rozpoczęła studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów zajmowała się głównie filozofia niemiecką i teorią poznania Immanuela Kanta. W 1998 roku obroniła pracę magisterską na temat „Rola wyobraźni w systemie Kanta” pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Paczkowskiej-Łagowskiej.

W roku 1996 podjęła studia na drugim kierunku – socjologii, gdzie uzyskała magisterium z pracy pod tytułem „Wybrane doktryny religijne a rola pracy w kulturze europejskiej” pisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Marioli Flis.
W czasie studiów socjologicznych w latach 1996–2000 zdobyła także specjalizację w zakresie wiedzy o instytucjach europejskich (specjalność europeistyka) oraz różnicach międzykulturowych w Zakładzie Porównawczych Studiów Cywilizacji.
Studia doktoranckie na Wydziale Socjologii UJ odbyła pod kierunkiem prof. dr hab. Marioli Flis. Opiekunem pracy doktorskiej „Zachód i świat arabski: konfrontacja czy pokojowe współistnienie?” był prof. dr hab. Andrzej Kapiszewski. Po jego śmierci promotorem został prof. dr hab. Hieronim Kubiak. Pracę doktorską obroniła w marcu 2008 roku. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. Jerzy Wiatr, prof. dr hab. Janusz Danecki oraz prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki. Praca jest analizą złożonych relacji społeczno-kulturowych składających się na kształt współczesnych stosunków między cywilizacjami Zachodu i islamu. Swoje szerokie zainteresowania naukowe począwszy od filozofii, socjologii, historii i stosunków międzynarodowych zamierza rozwijać dalej kontynuując badania związane z problematyką kultury i cywilizacji w świecie współczesnym. Brała również udział w pracy nad projektem „Przemiany społeczne i reformy polityczne na Bliskim Wschodzie i ich wpływ na relacje świata islamu z Zachodem” będącym realizacją interdyscyplinarnych badań z zakresu socjologii, stosunków międzynarodowych, politologii i kulturoznawstwa w ramach programu „Mistrz” finansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Od uzyskania w 2008 roku tytułu doktora, prowadzi na WPPiNH wykłady z socjologii dla psychologów, jej dorobek naukowy i badania koncentrują się wokół problemów społeczeństw arabskich i muzułmańskich.

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito