Orzeł
A A A

dr Joanna Aksman

drukuj drukuj
dr Joanna Aksman
Doktor nauk humanistycznych, studia magisterskie i doktoranckie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Wydziale Filozoficznym - kierunek pedagogika.

W latach 1999-2006: prowadziła w Instytucie Pedagogiki UJ autorskie zajęcia obejmujące zagadnienia edukacji medialnej, była współautorką i prowadzącą projekt badawczo-dydaktyczny „Dzieci w Galerii” mający na celu zapoznanie dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, ze sztuką współczesną krakowskich galerii, prowadziła zajęcia dla licealistów interesujących się problemami pedagogiki i nauk z nią spokrewnionych. W roku 2007 rozpoczęła współpracę z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Pozostaje tu na stanowisku adiunkta, kierownika Zakładu Edukacji Medianej i Plastycznej, a od 2008 roku pełni funkcję prodziekana Wydziału Nauk Humanistycznych. W tym samym roku współtworzyła realizowane od 2008 i 2009 roku projekty w ramach EFS-u: „Z gospodarki do edukacji” – studia podyplomowe umożliwiające podjęcie pracy jako nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz „Opracowanie i udostępnianie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów”. W Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zorganizowała lub współorganizowała następujące spotkania i konferencje naukowe: panel dyskusyjny „Współczesne problemy wychowania i edukacji w Polsce i na Słowacji” 2008, „Społeczno-wychowawcze konteksty manipulacji” styczeń 2009, „Wychowanie i edukacja w i pomimo czasów ponowoczesnych” czerwiec 2009. W roku akademickim 2008/09 zorganizowała i współopiekuje się Kołem Naukowym Pedagogów działającym przy Wydziale Nauk Humanistycznych.
Ukończyła dodatkowo kursy: Metoda Dobrego Startu 1996, (WOM w Krakowie), Unikanie Zagrożeń - dwustopniowy kurs organizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji 1997, Pedagogika Zabawy (Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Zabawy – Klauza), Szkolenie w ramach projektu „Nauczyciel przyszłości=uczeń z przyszłością”, którego celem było przygotowanie nauczycieli i wykładowców do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym metody kształcenia na odległość (e-learning), uzupełniających tradycyjny proces nauczania z uwzględnieniem standardów UE, (certyfikat 2007r), Szkolenie nt.: „Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych w doradztwie zawodowym” organizowane przez Pracownię Testów Psychologicznych (2009).
Współtworzyła szkolenia dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów prowadząc wykłady w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Miejsce programów telewizyjnych o sztuce w wybranych koncepcjach wychowania estetycznego, w Urzędzie Miasta Krakowa, Wydziale Edukacji – Doradcy Metodyczni, Wykorzystywanie współczesnych mediów w wychowaniu i edukacji na przykładzie programów telewizyjnych.
Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych (oprócz Krakowa, m.in. w Warszawie, Olsztynie, Kaliszu, Poznaniu, Przemyślu, Wrocławiu, Łodzi, Nyiregyhaza (Węgry). Jest autorką kilkudziesięciu publikacji (w tym publikacji naukowych, sprawozdań pokonferencyjnych i recenzji).
Wybrane publikacje:
1. Telewizja - medium wychowujące czy technika? Refleksja nad dziedziną edukacji w kształceniu wczesnoszkolnym [w:] Dylematy wczesnej edukacji (red.) D. Klus-Stańska i M. Suświłło, WSP Olsztyn 1998, Studia i Materiały w Olsztynie nr 153, s. 192-201.
2. O potrzebie edukacji audiowizualnej [w:] Edukacja kulturalna w życiu człowieka (red.) D. Jankowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza - Instytut Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz 1999, s. 397-407.
3. Koncepcja wychowania przez sztukę w działalności naukowej i dydaktycznej Zakładu Wychowania przez Sztukę w Instytucie Pedagogiki UJ (wspólnie z mgr R. Gaj) [w:] Myśl pedagogiczna przełomu wieków, red. T. Aleksander (wydanie pokonferencyjne), Kraków 2001, s. 153-157.
4. Problem aktualności koncepcji prekursorów wychowania przez sztukę F. Nietzschego i H. Reada w świetle adaptacji w krakowskiej myśli pedagogicznej „Krakowskie Studia Małopolskie” 2003, nr 7, s. 389-409.
5. Kultura bazą edukacji w zjednoczonej Europie na przykładzie projektu „Dzieci w Galerii” wspólnie z R. Pater [w:] Kultura jako fundament wspólnoty edukacyjnej, red. A. Sajdak, Kraków 2005, s. 151-159.
6. Współczesne programy o sztuce – możliwość ich wykorzystania w procesie wychowania estetycznego w dzieci i młodzieży „Hejnał Oświatowy” 2006, nr 2/68, s. .9-11.
7. Autoedukacja studentów studiów zaocznych – doświadczenia medialne [w:] red. D. Skulicz, Studenci we wspólnocie akademickiej, Kraków 2007, s. 85-93.
8. Znaczenie pedagogii we współczesnym kształceniu nauczycieli edukacji medialnej – wnioski z badań własnych [w:] red. A. Kozłowska, Dylematy współczesnego wychowania i edukacji, Kraków 2007, s. 85-97.


Od roku 2000 jest członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Krakowie w latach 2002-2008 pełniła funkcję sekretarza tego oddziału, obecnie jest członkiem Zarządu Oddziału Regionalnego i Głównego PTP. Od 2008 roku jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
Jej główne obszary zainteresowań naukowych: edukacja medialna, metody badań pedagogicznych wykorzystywane w eksploracji mediów, dydaktyka mediów, wychowanie estetyczne (wychowanie do i przez sztukę), metody upowszechniania sztuki - tradycyjne i audiowizualne (festiwale filmowe, telewizja, Internet), arteterapia, współczesne problemy diagnozy pedagogicznej.
Miała to szczęście w życiu, iż w większości przypadków jej zainteresowania łączą się z pracą zawodową. Lubi obserwować i przebywać w towarzystwie dzieci i młodych ludzi, słuchać ich problemów i im pomagać, a czasem także się z nimi pobawić. Rozpręża ją jazda samochodem, bieganie z psem po lesie oraz zupełnie amatorskie fotografowanie i malowanie obrazów zwłaszcza sielskiej polskiej wsi. W pozostałych momentach życia planuje i realizuje wycieczki w miejsca, gdzie może z przyjaciółmi pobyć w „towarzystwie sztuki”.  

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito