Orzeł
A A A

prof. KAAFM dr hab. Teresa Olearczyk

drukuj drukuj
Doktor habilitowany nauk społecznych, doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Wykształcenie zdobyła w Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Filozoficzno- Historycznym.

Wierzy i stara się przekonać studentów, że pedagogika jest rozległym obszarem badań, może być fascynującą nauką, ukazująca związki pomiędzy rozwojem, wychowaniem, kształtowaniem i zachowaniem człowieka. Dobrze poznana i właściwie rozumiana, może być pomocna w rozumieniu szczęścia, spełnienia w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym. Jest nauką o człowieku i dla człowieka – wszak ludzi ci u nas dostatek, człowieka nie często się spotyka.

Niektóre publikacje:
1. Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny. Wyd. WAM. Kraków 2007
2. Prawa dziecka we współczesnej praktyce życia społecznego, (2001), Częstochowa wyd. Edukator.
3. Wychowawcze funkcjonowanie rodziny współczesnej, (2001), Częstochowa, 2001, wyd. Edukator.
4. Rodzina szansą rozwoju społeczeństw Europy, w: Państwo i społeczeństwo XXI wieku. Rodzina wobec zagrożeń XXI. Red. M. Leśniak. KSW. Kraków 2004, s. 81-95.
5. Mistrzostwo pedagogiczne szczególnym wyzwaniem dla pedagogów. w: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością red. A. Rynio, Wyd. KUL, Lublin 2007
6. Dylematy edukacji: wychowanie elitarne czy egalitarne? W: Dylematy tożsamości red. Zb. Pucek, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne,. Oficyna Wydawnicza Krakowskiej Akademii, Kraków 2007 s. 175 – 194.
7. Funkcje rodziny w przestrzeni nieobecności w tomie: Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny pod red. G. Makieło-Jarży, str. 55-65.

8. „Pedagogiczne aspekty ciszy – cisza jako kategoria teorii i praktyki pedagogicznej” Polska -Słowenia-Świat pod red. K. Budzowskiego do wspólnego tomu z Rużomberokiem (złożona przez p. dziekan J.Aksman)
9. Inwersja pedagogiczna jako problem szkoły przyszłości – Polska-Słowenia – Świat pod red. K. Budzowskiego. 

wstecz
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito