Orzeł
A A A

Wykładowcy

drukuj drukuj

Poniżej znajduje się lista wykładowców prowadzących zajęcia na Wydziale Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych.

Możesz również skorzystać z bazy wszystkich wykładowców  lub skorzystać z naszej wyszukiwarki

dr Joanna Aksman

dr Joanna Aksman

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
Zakład Edukacji Medialnej i Plastycznej
Doktor nauk humanistycznych, studia magisterskie i doktoranckie ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w Wydziale Filozoficznym - kierunek pedagogika.

prof. KAAFM dr hab. Monika Bachowska

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
-
dyrygent, chórmistrz, pedagog. Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie, a w 2016 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie dyrygentura na UMFC w Warszawie. Pracuje z chórami i orkiestrami – dziecięcymi, młodzieżowymi, zawodowymi. Jako śpiewaczka i dyrygentka współpracowała z Chórem Polskiego Radia w Krakowie.

dr Łukasz Barwiński

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Kliniczno-Sądowej

mgr Maria Bazan

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
Katedra Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Psychoterapii Skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP). Ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego.
dr Joanna Bierówka

dr Joanna Bierówka

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
Katedra Problemów Globalizacji i Tożsamości Kulturowej, Katedra Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego
adiunkt w Katedrze Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
dr n. med. Maria Borczykowska-Rzepka

dr n. med. Maria Borczykowska-Rzepka

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Rozwojowej
Psycholog kliniczny, neurologopedia, muzyk (ukończona Szkoła Muzyczna II O, klasa fortepianu). Stopień magistra psychologii (specjalność kliniczno – sądowa) uzyskała na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

dr Katarzyna Brataniec

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
-
W 1993 roku rozpoczęła studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Podczas studiów zajmowała się głównie filozofia niemiecką i teorią poznania Immanuela Kanta. W 1998 roku obroniła pracę magisterską na temat „Rola wyobraźni w systemie Kanta” pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Paczkowskiej-Łagowskiej.

mgr Ksenia Cielebąk

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
Instytut Psychologii, Katedra Neuropsychologii i Neurorehabilitacji
dr Szymon Czapliński

dr Szymon Czapliński

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
Katedra Psychologii Społecznej i Biznesu, Instytut Psychologii
Doktor nauk humanistycznych w zakresie Psychologii. Psycholog społeczny realizujący badania w obszarach: psychologii polityki (autoidentyfikacja polityczna a treść przekonań politycznych), psychologii uprzedzeń (stereotypy płciowe) oraz tworzenia kwestionariuszy i testów. Współpracował (i publikował) z naukowcami ze Stanów zjednoczonych, Kanady i Hiszpanii. Stypendysta European Association of Experimental Social Psychology wizytował New York University (2004 rok).
dr Anna Czerniak

dr Anna Czerniak

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych
Katedra Psychologii Społecznej i Biznesu, Instytut Psychologii
Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Krakowskiej Akademii zatrudniona od 2011 r. Specjalizuje się w psychologii społecznej, ale obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje także m.in psychologię poznawczą czy psychologię twórczości.
1  2  3  4  5  Następna  6
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito