Orzeł
A A A

Wydarzenia i konferencje

drukuj drukuj

Świąteczny Kiermasz Myśli

16 grudnia 2021r. o godzinie 16.00 Koło Naukowe Studentów Psychologii Krakowskiej Akademii miało zaszczyt zaprezentować seminarium naukowe pt.  Świąteczny Kiermasz Myśli - Cyberterapia podczas, którego studenci kierunku psychologia przedstawili prezentacje dotyczące różnych aspektów działalności psychologów i terapeutów online.

Spotkanie mialo charakter otwarty, brali w nim udział studenci krakowskich uczelni oraz wykładowcy i badacze naukowi Krakowskiej Akdemii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Młodzi badacze podczas swoich wystąpień przedstawiali dane z literatury oraz wlasnych wywiadów środowiskowych, co dało podłoże do długiej i owocnej dyskusji na temat poruszonych tematów.

 

Koło Studentów Psychologii; „Dyskusja, która udało Nam sie stworzyć na spotkaniu dała Nam okazje do swobodnych rozmów z osobami doswiadczonymi w zawodzie, co niewątpliwie było cenna nauka dla Nas wszystkich, ktora mamy nadzieje zaowocuje w przyszłości. Zapraszamy wszystkich na kolejne spotkania".

 

Koło Studentów Psychologii

Studenci Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej pełni naukowych pasji

W ostatnim czasie mieliśmy przyjemność podziwiać inspirujące naukowo wystąpienia naszych Studentów Pedagogiki.  W dniu 15 grudnia 2020 zorganizowana została Ogólnopolska Studencko-Doktorancka E-konferencja Naukowa: Rola rodzeństwa na różnych etapach życia człowieka.

Inicjatorem tego naukowego przedsięwzięcia był Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Pracy Socjalnej oraz Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Rodziny, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu. Czynny udział wzięli tu Studenci i Absolwenci pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Wydział Pedagogiki, Psychologii i Nauk Humanistycznych głosząc referaty zawierające prezentację wyników empirycznych badań własnych pod opieką naukową dr Marii Kocór, będącej członkiem Komitetu Naukowego Konferencji i moderatorem Sekcji IV pt. Rola rodzeństwa w okresie dorosłości.

W załączniku znajduje się program E-konferencji wraz z tematyką prelekcji.

 

program konferencji15.12.2020.docx

Pracownicy Wydziału WPPiNH

Aktywność naukowa Studentów Pedagogiki

W dniach 10-11 czerwca 2019 roku, w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, odbyła się XIX KONFERENCJA NAUKOWA „PAŃSTWO. GOSPODARKA. SPOŁECZEŃSTWO.” 

W sekcji tematycznej pt. Renesans idei „Nowego Wychowania” we współczesnej szkole” wzięli czynny udział Pracownicy badawczo-dydaktyczni prowadzący zajęcia na kierunkach pedagogika oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, jak też nasi Studenci i Absolwenci pedagogiki oraz współpracujący z nami praktycy jako Interesariusze zewnętrzni.

Przedstawione w ramach paneli tematy dotyczyły teoretycznych i praktycznych aspektów idei „Nowego Wychowania” w przedszkolu i szkole w świetle badań naukowych i doświadczeń praktycznych, jak: szkoła Montessori, szkoła waldorfska, według planu daltońskiego, Reggio Emilia itp.

Poniżej zamieszczamy link do części programu XIX konferencji naukowej z panelami dyskusyjnymi Nauczycieli akademickich, Studentów pedagogiki i Praktyków z otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

  Gratulujemy Studentom i Absolwentom pedagogiki wystąpienia naukowego!

   Program konferencji_plik do pobrania

 

 

Władze Wydziału i Nauczyciele Akademiccy

Świąteczny Kiermasz Myśli

 18 grudnia 2020r. w samo południe Koło Naukowe Studentów Psychologii Krakowskiej Akademii miało zaszczyt zaprezentować seminarium naukowe pt.  Świąteczny Kiermasz Myśli podczas, którego studenci kierunku psychologia zaprezentowali prezentacje:

  • Pandemia depresji
  • Toksyczne spełnienie
  • W ,,zdrowym”ciele „zdrowy” duch. Czy na pewno ?
     

„Pandemia depresji’’ uświadomiła nam jakie nowe formy ta choroba cywilizacyjna przybiera-  mowa tu o insta depresji.

„ Toksyczne spełnienie” odświeżyło nam wagę uzależnień, w które na co dzień możemy się usidłać i trwać w nich bez wiedzy.

„ W zdrowym ciele zdrowy duch. Czy na pewno?” ukazało aktualności naukowe dotyczące sportu. Badania w trakcie pandemii przedstawiły jego rolę w naszym życiu.

Młodzi badacze przedstawili te tematy tak,  by przedstawić ich wzajemne zależności i korelacje. 1,5h panelu dyskusyjnego z władzami uczelni i wydziału, samorządem studenckim, jak i studentami wniosło w nasze życie aktualne informacje. Duży oddźwięk miały również doświadczenia i praktyka związana z powyższymi zagadnieniami. Mieliśmy też zaszczyt gościć polskiego sztangistę Bartłomieja Bonka, jako gościa specjalnego. Przekazał nam swoją pozytywną energię do działania i podzielił się bogatym skrawkiem swojego życia, co było pięknym uzupełnieniem omawianych tematów.

Koło Studentów Psychologii; „Problematyka przez nas poruszona łączy ludzi nie zależnie od profesji, zainteresowań czy wieku. Wiele słów trafiło do nas i zakiełkowało. Z chęcią podzielimy się owocem kolejnych przemyśleń na następnych spotkaniach".

 

Relacje w szkole jako podstawa procesu dydaktyczno–wychowawczego: neurodydaktyka w praktyce

26.09.2020

Tym tematem opatrzone zostało drugie z ośmiu, odbywających się raz na semestr spotkań w ramach prezentacji ciekawych, innowacyjnych działań edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych – klasach 1-3.

Wykład wygłosiła zaproszona do nas Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej w Krakowie mgr Katarzyna Cieciura –Lider inicjatywy „Budząca się szkoła”.

W związku z realizacją projektu „Nauczyciel 5.0 nowoczesny program kształcenia nauczycieli na jednolitych studiach magisterskich w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej” mieliśmy, zarówno studenci jak i wykładowcy, kolejną okazję uczestniczyć w prezentacji bardzo ciekawej i innowacyjnej koncepcji kształcenia.

Neurobiologia i neuropsychologia są dziś prężnie rozwijającymi się dyscyplinami. Już dziś można w oparciu o dostępne badania formułować ogólne wnioski, ponieważ wiadomo, co wspiera, a co blokuje proces uczenia się. Z punktu widzenia nauczycieli ma to zupełnie fundamentalne znaczenie - i co ważniejsze - pozwala spojrzeć na proces uczenia się z zupełnie innej perspektywy.  

Nauczanie przyjazne mózgowi bazuje na ciekawości poznawczej uczniów, wykorzystuje silne strony mózgu, łączy wiedzę czysto kognitywną z emocjami, pozwala uczniom na stawianie hipotez i samodzielne szukanie rozwiązań, nie ogranicza się jedynie do czysto werbalnego przekazu, odwołuje się do wielu modalności i ułatwia łączenie pojedynczych informacji w spójną całość. Najistotniejszym elementem i warunkiem osiągnięcia sukcesu jest niewątpliwie odwołanie się do ciekawości poznawczej uczniów, drugim, nie mniej ważnym bezpieczna i przyjazna atmosfera. Dzieci są z natury ciekawe świata i chcą go rozumieć.

Dziękujemy zaproszonej Prelegentce -mgr Katarzynie Cieciurze za płomienny wykład, który odzwierciedla pełne pasji zaangażowanie w praktyczną realizację założeń omawianej koncepcji ksztacenia. Niewątpliwie jest to motywacja do dalszych dociekań badawczych w zakresie łączenia teorii z praktyką i w związku z poszukiwaniem alternatywnych i innowacyjnych metod kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 

Organizację i prowadzenie tego ciekawego spotkania zawdzięczamy: Pani Prodziekan dr Joannie Aksman, Pani prof. nadzw. dr hab. Teresie Olearczyk oraz Pani dr Agnieszce Misiuk.

Zapraszamy na kolejne wykłady !

„Budowanie współpracy międzysektorowej na rzecz wspierania dzieci, których rodzice odbywają karę pozbawienia wolności..."

31 maja 2019 r. Małopolskie Stowarzyszenie Probacja miało  zaszczyt zorganizowania międzynarodowej konferencji pod egidą Stowarzyszenia Children of Prisoners Europe (w skrócie COPE), europejskiej organizacji zajmującej się losem dzieci rozłączonych wyrokami izolacji penitencjarnej z rodzicami. Konferencję zorganizowana została we współpracy z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Konferencja była częścią kilkudniowego wydarzenia - COPE General Assembly .
Członkowie COPE co roku spotykają się, aby omawiać bieżące problemy, nawiązywać międzynarodową współpracę i wspierać się nawzajem. W 2018 roku  konferencja odbyła się w Manchester, w roku 2019 to Kraków miał zaszczyt gościć uczestników.

Więcej informacji o konferencji i o działalności   COPE można znaleźć na ich stronie: https://childrenofprisoners.eu/

http://www.ka.edu.pl/aktualnosci/konferencje-naukowe/art,43,budowanie-wspolpracy-miedzysektorowej-na-rzecz-wspierania-dzieci-ktorych-rodzice-odbywaja-kare-pozbawienia-wolnosci-.html

Konferencja naukowa "Pedagogiczna i pielęgniarska pasja Hanny Chrzanowskiej"

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,

Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych oraz

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zorganizowali 3 grudnia 2018 roku piękną ogólnopolską konferencję Pedagogiczna i Pielęgniarska Pasja Hanny Chrzanowskiej połączoną z wystawą pt. Życie i działalność Hanny Hrzanowskiej.

Dokładny opis konferencji: http://www.ka.edu.pl/aktualnosci/konferencje-naukowe/art,38,konferencja-naukowa-pedagogiczna-i-pielegniarska-pasja-hanny-chrzanowskiej.html

W dniu 11 czerwca 2018, w ramach XVII Konferencji Naukowej: Państwo Gospodarka Społeczeństwo, sekcja tematyczna przygotowana przez psychologów z naszego Wydziału nosiła tytuł Teoretyczne i praktyczne problemy psychologii. Ujęcia antropologiczne. To kontynuacja pewnej tradycji spotkań naukowych poświęconych teoretycznym problemom psychologii z 2012 oraz 2015 roku, tym razem rozszerzona także o perspektywę praktyków psychologii.

Zaprezentowano 13 referatów, w których poruszano m.in. wątki zadań i wyzwań jakie stoją przed psychologią jako nauką w obliczu wyłaniania się nowych nurtów i w relacji do innych dziedzin nauki (prawo, nauki medyczne, szczególnie zajmujące się funkcjonowaniem mózgu). Wśród bardziej teoretycznych wątków przewijały się także zagadnienia umysłu, który może i uzdrawiać i szkodzić; języka, który jest narzędziem tegoż umysłu. Rozważano także zadania jakie stoją przed psychologią  jako dziedziną praktycznych oddziaływań w odniesieniu do jednostek i społeczności. Poruszano problemy diagnozy oraz terapii psychologicznej, a także pomagania osobom chorym przewlekle i niepełnosprawnym. Wśród wątków związanych z funkcjonowaniem społecznym pojawiły się zagadnienia poczucia przynależności i wykluczenia społecznego oraz sprzeciwu i uległości wobec wpływu innych, zaś z najszerszej bo międzykulturowej perspektywy przedstawiono zagadnienie doświadczeń sensualnych. 

 

Śladami mistrzów

W dniu 11 czerwca 2018 r. odbyła się w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego konferencja z cyklu " Państwo - Gospodarka - Społeczeństwo". Kierunek Pedagogika przygotował sesję naukowo - praktyczną dotyczącą tematu " Wychowawnie przez i do sztuki we współczesnych procesach dydaktycznych i wychowawczych".

Konferencji towarzyszyła wystawa pt. " Śladami mistrzów..." prezentująca prace plastyczne uczniów z klas I - III szkół podstawowych. 

Wystawa przygotowana była przez nauczycieli prowadzących moduł " Nauka, Sztuka, Edukacja" w 12 szkołach Krakowa, Olkusza, Wieliczki, Oświęcimia, Jaworzna i Słopnic. Na wystawie znalazły się także prace studentów kierunku pedagogika wyróżnione przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia związane z wychowaniem przez sztukę ( Pani Dziekan dr Joanna Aksman, Pani Prof. Nadzw. dr hab. Anna Kożuch, Pani Prof. Nadzw. dr hab. Agata Rościecha -Kanownik, Pani dr Anna Dettloff, Pan dr Marcin Cziomer). 

 Wystawę otworzył Pan Dziekan Wydziału Prof. Zw. dr hab. Zbigniew Nęcki, a swoją obecnością zaszczycił Pan Rektor KAFAM Prof. Zw. dr hab. Jerzy Malec

 

 

Święto kierunku pedagogika

 

Już po raz drugi studenci kierunku pedagogika przygotowali spektakl teatralny towarzyszący corocznej konferencji naukowej - „Państwo-Gospodarka-Społeczeństwo”.

W roku 2017 na scenie wystąpili studenci i wykładowcy kierunku pedagogika ze spektaklem    „ Niezwyczajne Historie”,  inicjując tym samym coroczne święto naszego kierunku.

Święto to jest spotkaniem Studentów, Wykładowców, Władz Wydziału i Uczelni podsumowującym sukcesy dydaktyczne kierunku. Spotkanie  łączy się z wręczeniem dyplomów dla wyróżniających się studentów i wykładowców.

 W roku 2018 zwieńczeniem warsztatów teatralnych dla studentów II roku studiów II stopnia pedagogiki był pokaz spektaklu "Małgosia contra Małgosia". Adaptacji powieści Ewy Nowackiej pod takim samym tytułem dokonali studenci. Tekst ten został przełożony na mały ekran w latach siedemdziesiątych, ale nigdy nie był wystawiany jako sztuka teatralna, więc wystawienie go w Krakowskiej Akademii było polską prapremierą.

10 czerwca sala 227 w budynku A, czyli sala architektów, zamieniona została w salę teatralną ze sceną, z rzędami krzeseł dla 130 widzów,  kulisami i prostą, ale efektowną  scenografią. Sala została wyciemniona, dzięki czemu możliwe było wykorzystanie świateł scenicznych prowadzonych  przez Zespół Realizatorów Studia TV u "Frycza".

Warsztaty w wymiarze 45 godzin przez dwa semestry prowadzone były przez mgr Artura Dobrzańskiego, który wyreżyserował spektakl.

W pracy nad sztuką wzięło udział 26 studentów. Grupa ta stworzyła spektakl od podstaw i zajmowała się też  wszystkimi okołoscenicznymi działaniami takimi jak: projektowanie plakatu i zaproszeń, zorganizowanie kostiumów, przygotowywanie sali do prób i pokazu itp.

Na scenie wystąpiło 13 studentów wcielających się w postacie współczesne, historyczne, a także nierealistyczne (Dytko). Na wyróżnienie zasługują wszyscy młodzi aktorzy, którzy nawet w epizodycznych rolach wykazali się świadomością sceniczną i zawodowstwem. Znakomicie z rolą tytułową poradziła sobie Ewa Mazur. Prowadziła postać z lekkością, wdziękiem, naturalnością godną zawodowej aktorki. Świetna w roli narratorki była Kinga Niedoba o nieprzeciętnym głosie i muzykalności, co mieliśmy szansę docenić, ponieważ wykonała trzy piosenki z polskiej pop klasyki (Małgośka, Pod śliwką, By coś zostało z tych dni) .

Postmodernistyczna forma spektaklu bardzo sprawdziła się  dla tego tekstu. Konwencja przeciwieństw i kontrastów polegała na mieszaniu  realizmu i fantazji, dramatu i komedii, groteski i powagi, popkultury z literaturą i sztuką. Podkreślić należy świetną oprawę muzyczną, świetlną i kostiumową.

Przekaz spektaklu jest głęboko humanistyczny. Człowiek nie jest doskonały, ale w każdym z nas jest wiele wartości, które w pewnych okolicznościach mogą się ujawnić. Każdy może zrobić wiele dobrego dla innych i dla siebie. Możemy być lepsi, możemy lepiej rozumieć innych ( nawet naszych przodków) i możemy powstrzymać się od  pochopnych ocen i krytyki tego, czego nie znamy.

 I forma, i przekaz były znakomicie przyjęte przez publiczność. Młodzi artyści nagradzani oklaskami długo nie mogli zejść ze sceny. Artystyczny pokaz zakończyło odśpiewanie na bis Małgośki  .

 

MAŁGOSIA - Ewa Mazur

NARRATORKA KLAUDIA - Kinga Niedoba

MAMA - Anna Kamińska

MATULA - Małgorzata Nowak

CIOTUNIA FRANCISZKA - Angelika Łoboda

SIOSTRA KLARA - Małgorzata Zgoda

KUCHARKA - Patrycja Mączka

SIOSTRA ZAKONNA - Magdalena Czajkowska

SZLACHCIANKA - Anna Pyzioł

JOACHIM - Bartosz Wenczyński

DYTKO - Ewa Kowalczyk

SŁUŻACA 1 - Urszula Krzysztofek,

SŁUŻĄCA 2 Klaudia Guzik

SUFLER - Karolina Sosnowska

MUZYKA- Klaudia Cieśla, Agnieszka Basoń

OPRACOWANIE PLSTYCZNE - Katarzyna Cieślak, Katarzyna Saternus

REKWIZYTOR - Justyna Lenart,

ŚWIATŁA - Kamila Jagielnik

OBSŁUGA TECHNICZNA Paulina Stefańska, Kamila Zajd

KRONIKARZ - Karolina Bachleda

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor Andrzej Jaczewski i jego myśl

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Nęcki Dziekan Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zorganizował seminarium naukowe pt. "Profesor Andrzej Jaczewski i jego myśl". Seminarium odbyło się 26 kwietnia 2018 r., o godz. 14.00 w Sali Senackiej kampusu KAAFM przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie.

 

7 Międzynarodowa Konferencja Stress and Behavior - Neuroscience and Biological Psychiatry

W dniach 22-24 czerwca 2016 r. w Miami Beach na Florydzie (USA)  odbyła się 7 Międzynarodowa Konferencja Stress and Behavior - Neuroscience and Biological Psychiatry zorganizowana przez Inernational Stress and Behavior Society (ISBS).  W konferencji wzięła udział, jako jedyna z Polski, dr Agnieszka Wilczyńska reprezentująca Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Dr Wilczyńska wygłosiła wykład zatytułowany: How do socially excluded youth cope with stress?, w którym przedstawiła wyniki swoich badań dotyczące radzenia sobie ze stresem przez młodzież doświadczającą poczucia odrzucenia. Myślą przewodnią Konferencji, na której spotkali się przedstawiciele czołowych uniwersytetów oraz psychoterapeuci i psychiatrzy  z wielu krajów świata były najnowsze wyniki badań w zakresie zapobiegania i leczenia depresji, lęku i chronicznego zmęczenia a także innych zaburzeń związanych z przewlekłym oraz nagłym stresem u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zaprezentowane na konferencji wyniki badań wskazują na konieczność podejmowania interdyscyplinarnych interwencji przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć psychiatrii biologicznej, biochemii i medycyny spersonalizowanej w połączeniu z jakościowym podejściem do człowieka w psychoterapii na wskroś humanistycznej.

Gratulacje i pozdrowienia Profesora Philipa Zimbardo dla Akademii

Relacja ktvi.pl z wizyty prof. Zimbardo

Profesor Philip Zimbardo Profesorem Honorowym KA

W dniu 17 marca 2016 r. światowej sławy psycholog, profesor Philip Zimbardo otrzymał tytuł Profesora Honorowego KAAFM.

Prof. Zimbardo jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych naukowców naszych czasów. Zasłynął m.in. przeprowadzeniem słynnego ,,Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego'' zrealizowanego w 1971 roku. Autor licznych publikacji popularyzujących psychologię, założyciel "Kliniki Nieśmiałości", twórca Projektu Bohaterskiej Wyobraźni podczas uroczystości wygłosił wykład "From Evil to Heroism: Transformation of Polish Youth".

„ Skrojeni nie na miarę" - konferencja

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 w Krakowie przy współpracy z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakowskim Instytutem Rozwoju Edukacji i Małopolskim Ośrodkiem Fundacji Praesterno zaprasza w dniu 10.03.2016r w godz. 9-15 na konferencję pt „ Skrojeni nie na miarę – praca z uczniem trudnym wychowawczo oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym w ujęciu opieki systemowej”. Odbędzie się ona w auli A026 Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1. Konferencja jest adresowana do pedagogów szkolnych, psychologów, kuratorów sądowych, pracowników MOPS, Straży Miejskiej, Policji – specjaliści do spraw nieletnich, dyrektorów i wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych.  Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestracje elektroniczna pod adresem:

Prosimy podać imię i nazwisko, miejsce pracy oraz telefon kontaktowy.

 

Program konferencji do pobrania.

"Cisza w przestrzeni szkoły" - konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych klas IV-VI

Cisza - jak bardzo jest potrzebna i jak brakuje jej współczesnemu człowiekowi przekonujemy się coraz częściej na własnej skórze. „Ciszy w przestrzeni szkoły” poświęcona była pierwsza z cyklu konferencji organizowanych przez KAAFM wspólnie z Kuratorium Oświaty w Krakowie. Konferencje przeznaczone są dla nauczycieli poszczególnych etapów kształcenia. Korzystając z gościnności Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice na Zamku Królewskim w Niepołomicach spotkali się nauczyciele klas IV do VI szkół podstawowych z Krakowa i okolic.

Kolejne spotkania z tego cyklu już wkrótce.

„Jesteśmy tacy różni, ale możemy sobie pomóc - terapeutyczny wymiar pracy osób pozbawionych wolności.”

10 grudnia 2015 roku na terenie kampusu uczelni odbyła się konferencja naukowa JESTEŚMY TACY RÓŻNI, ALE MOŻEMY SOBIE POMÓC - TERAPEUTYCZNY WYMIAR PRACY OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI. Organizatorami konferencji byli: Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, Areszt Śledczy w Krakowie – Podgórzu, ul Czarneckiego 3 oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 43 w Krakowie. Konferencja jest współfinansowana ze środków Urzędu Miasta Krakowa w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2015.

Punktem wyjścia do realizacji proponowanego zadania było ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz profilaktyki i terapii osób uzależnionych od alkoholu w ramach programu „ Duet” – readaptacja osób pozbawionych wolności, uzależnionych od alkoholu poprzez pracę z osobami niepełnosprawnymi. Program ten realizują dwie placówki: Dom Pomocy Społecznej przy ul Łanowej 43 oraz Areszt Śledczy w Krakowie – Podgórzu. W ramach tego programu osoby uzależnione od alkoholu, aktualnie odbywające karę pozbawienia wolności pracują na zasadach wolontariackich z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z upośledzeniem umysłowym i fizycznym, wykonując pod nadzorem personelu Domu wszelkie prace pielęgnacyjne, porządkowe i terapeutyczne. Realizowany program służy przede wszystkim kształtowaniu u osób odbywających karę pozbawienia wolności zachowań i postaw społecznie aprobowanych.

Celem zorganizowanej konferencji, obok prezentacji różnorodnych programów realizowanych w obszarze wolontariackiej pracy osadzonych, w które zaangażowane są jednostki samorządowe i pozarządowe, było przede wszystkim pokazanie alternatywnych metod działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i resocjalizacji osób uzależnionych od alkoholu odbywających karę pozbawienia wolności, jak i interdyscyplinarna edukacja zawodowa oraz wymiana doświadczeń w obszarze  pomocy, prewencji i terapii tych osób. Propagowanie wieloaspektowych form oddziaływania, prewencji i terapii może być solidną podstawą do budowania spójnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

XV KONFERENCJA NAUKOWA 'PAŃSTWO, GOSPODARKA, SPOŁECZEŃSTWO'

8 i 9 czerwca 2015 w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego już po raz piętnasty odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, gospodarka, społeczeństwo".

Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii współorganizował dwie sekcje tematyczne tej konferencji.

Sekcja psychologiczna:  Teoretyczne problemy psychologii.

Sekcja pedagogiczna:  Edukacja alternatywna a współczesna szkoła.

SALON EDUKACYJNY KRAKOWA - ZAPROSZENIE

21 kwietnia 2015 odbyło się spotkanie "Kosmos - marzenia i rzeczywistość" z udziełem gen. Mirosława Hermaszewskiego.

WYKŁAD: SLAVE CHILDHOOD

29 kwietnia 2015 odbył się wykład dr hab. Sarka Bobikova (Czechy) Slave childhood - growing up a slave in the 19th century US.

PROJEKT "NAUKA, SZTUKA, EDUKACJA"

15 i 16 września 2013 roku odbyła się Konferencja Naukowa podsumowująca projekt "Nauka, sztuka, edukacja. Opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie".

 

Celem projektu było utworzenie sieci współpracy z Ukrainą, Słowacją i Słowenią i zaczerpnięcie nowych wzorców diagnozy, metod, form pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie. Szczegółowe informacje na temat projektu, filmy dokumentujące realizację jego celu oraz materiały dydaktyczne do pobrania można znaleźć na stronie internetowej http://artisticallygifted.eu

Materiał filmowy z konferencji można zobaczyć w zakładce video.

KONFERENCJA NAUKOWA "PROFILAKTYKA WŚRÓD DZIECI ULICY - FAKTY, MITY, DZIAŁANIA"

11 kwietnia 2015 w kampusie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, odbyła się konferencja "Profilaktyka wśród dzieci ulicy - fakty, mity, działania". Konferencja ta zorganizowana została przez naszą Uczelnię oraz Fundację Nowe Centrum z okazji Międzynarodowego Dnia Dzieci Ulicy.

XI KONFERENCJA WOJEWÓDZKA O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

20 czerwca 2013 roku odbyła się XI Wojewódzka Konferencja Naukowa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - System przeciwdziałania przemocy w Polsce - Sukcesy, wyzwania, przyszłość.

Relacja fimowa z tego wydarzenia znajduje się w zakładce video.

SALON EDUKACYJNY KRAKOWA

SALON EDUKACYJNY KRAKOWA to forum dyskusyjne zainicjowane przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (wówczas Krakowską Szkołę Wyższą) w marcu 2006 roku. Salon ma formę dyskusyjną. Celem spotkań jest poruszanie najważniejszych problemów związanych z szeroko pojętą edukacją. Organizatorzy Salonu współpracują z Małopolskim Kuratorium Oświaty oraz z miesięcznikiem Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Hejnał Oświatowy”. Salon prowadzi doc. dr Teresa Olearczyk.

 

Goście i tematy spotkań:


O zapustach w karnawale z udziałem kapeli ludowej "Wolanie". Spotkanie odbyło się 12 lutego 2015 roku.

Relacja ze spotkania: http://ktvi.pl/film,869,6,0,salon_edukacyjny_o_zapustach_i_karnawale.html


Salon Świąteczny, podsumowujący rok 2014. Wieczór kolęd w wykonaniu "Małych Słowianek". Spotkanie odbyło się 18 grudnia 2014 roku.

Relacja ze spotkania: http://ktvi.pl/film,858,6,0,swiateczny_salon_edukacyjny_krakowa.html

Gość: prof. nadzw. dr hab. Jan F. Jacko. Temat spotkania: Spotkanie z ciszą. Spotkanie odbyło się 19 listopada 2014 roku.

Relacja ze spotkania: http://ktvi.pl/film,856,6,0,salon_edukacyjny_krakowa_-_jan_f._jacko.html

Gość: dr inż. Władysława Maria Francuz. Temat spotkania: Wiedza - kompetencje - talent - pasje życia. Twórcza i edukacyjna droga pedagoga. Występ "Słowianek" i "Małych Słowianek". Spotkanie odbyło się 7 marca 2013 roku.

Relacja ze spotkania: http://ktvi.pl/film,735,6,0,salon_edukacyjny_krakowa_-_7.03.2013.html


Gość: Witold Kołodziejczyk - redaktor naczelny czasipisma liderów edukacji "Dialog i Edukacja". Temat spotkania: Niewykorzystany potencjał pokolenia sieci". Spotkanie odbyło się 12 kwietnia 2012 roku.
Relacja ze spotkania: http://ktvi.pl/film,668,6,0,salon_edukacyjny_krakowa_-_witold_kolodziejczyk.html

 

Gość: prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz. Temat spotkania: Podział ról między komputerem a żywym nauczycielem w systemach e-nauczania. Spotkanie odbyło się 8 marca 2012 roku.

Materiał filmowy: http://www.ktvi.pl/film,645,6,0,salon_edukacyjny_krakowa_-_e-nauczanie.html

 

Gość: prof. dr hab. Tadeusz Gadacz . Temat spotkania: Czy  koniec idei kształcenia?  Spotkanie odbyło się 8 grudnia 2011 roku.

Relacja ze spotkania: http://www.ktvi.pl/film,609,6,0,czy_koniec_idei_ksztalcenia_.html

Gość: prof. dr hab. Janusz Morbitzer. Temat spotkania: Człowiek w świecie mediów nowych i ciągle nowszych. Spotkanie odbyło się 8 listopada 2011 roku.

Relacja ze spotkania: http://ktvi.pl/film,590,6,0,salon_edukacyjny_krakowa.html

 

WARSZTATY TELEWIZYJNE I FILMOWE DLA NAJMŁODSZYCH

Warsztaty filmowe i telewizyjne dla najmłodszych, czyli jak Studio Telewizyjne Krakowskiej Akademii przybliża świat mediów dzieciom. Warsztaty odbyły sie w czerwcu 2013 roku.

Relacja filmowa z tego wydarzenia znajduje sie tutaj

SYMPOZJUM OD TRADYCYJNEJ DO PRZYSZŁEJ SZKOŁY SKONCENTROWANEJ NA UCZNIACH

10 i 11 czerwca 2013 roku odbyło się Sympozjum Naukowe "Od tradycyjnej do przyszłej szkoły skoncentrowanej na uczniach".

Materiał filmowy z tego wydarzenia można zobaczyć w zakładce video.

Pod koniec 2014 roku ukazała się dwutomowa monografia "Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach", pod redakcją prof. zw. dr hab. Józefa Kuźmy - przewodniczącego Komitetu Naukowego Sympozjum i dr Jolanty Pułki.

KONFERENCJA NAUKOWA "ENGLISH STYLES AND REGISTERS IN THEORY AND PRAKTICE"

19 marca 2013 roku odbyła się Konferencja Naukowa "English Styles and Registers in Theory and Praktice" organizowana przez Katedrę Filologii Angielskiej naszego Wydziału.

KONFERENCJA NAUKOWA "TEORETYCZNE PROBLEMY PSYCHOLOGII"

W dniach 25-26 września 2012 roku pod patronetem honorowym Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza odbyła sie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego konferencja naukowa poświęcona problemom teoretycznym współczesnej psychologii. Program konferencji obejmował osiemnaście referatów, wygłoszonych przez naukowców reprezentujących krajowe ośrodki akademickie. Owocem konferencji jest powstająca obecnie publikacja naukowa.

PROJEKT "DORADZTWO ZAWODOWE W PRAKTYCE"

Na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii realizowany był projekt „Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów”. W ramach tego projektu powstało 16 wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych do badań predyspozycji zainteresowań zawodowych uczniów, należących do różnych grup wiekowych, 9 poradników i niezbędnik, 10 filmów wideo oraz funkcjonuje wortal internetowy www.wybieramzawod.pl w którym można znaleźć szczegółowe informacje o projekcie oraz materiały dydaktyczne, filmy i testy.

9 stycznia 2012 roku odbyła się konferencja organizowana w ramach tego projektu będąca jednocześnie jego podsumowaniem: "Doradztwo zawodowe w praktyce - Diagnostyczne i metodyczne wspieranie rozwoju zainteresowań zawodowych uczniów".

 

KONFERENCJA NAUKOWA "MEDIA I KULTURA POPULARNA"

23 listopada 2011 roku odbyła się Konferencja Naukowa "Media i kultura popularna", której zadaniem było zgromadzenie opinii, poglądów, wypowiedzi środowiska akademickiego, oraz wzbogacenie perspektyw badawczych i interpretacyjnych zjawisk określonych w tytule konferencji. Nacisk położono na formy i przejawy medialne kultury popularnej. Chodziło o wykazanie, czy dokonuje się dzisiaj proces rozszczepiania i dekonstrukcji zintegrowanej dotąd postaci rzeczywistości społeczno-kulturowej. Teza o postępującej autonomizacji kultury, mediów, idei wobec struktury społecznej i ich swobodnych przepływach w przestrzeni globalnej jest już mocno zakorzeniona we współczesnej socjologii i antropologii. Próbowano więc odpowiedzieć na pytanie czy  kultura popularna eliminuje poczucie zagubienia generowane przez ewolucję struktur społecznych i przywraca poczucie przynależności do wspólnoty, do nowego typu wspólnot i na nowych zasadach? Czy w tym tkwi jej sukces? Czy rzeczywiście mediatyzacja życia społecznego sprawia, że w centrum uwagi sytuuje się przede wszystkim to, co dotąd było marginalne, a na margines spychane jest to, co dotąd wydawało się najbardziej istotne? I wreszcie, czy w takim świecie znaczenie ma to, czym zajmują się media, a aktorzy życia społecznego zmuszeni są do nieustannej walki o ich uwagę? Na te i  wiele innych pytań starano się odpowiedzieć w toku dyskusji nad przedstawionymi (ponad czterdziestoma) referatami, a efekty tej konferencji opublikowane zostały w dwóch monografiach.

Relacja filmowa z konferencji znajduje sie tutaj.

 

 

 

Profesor Philip Zimbardo na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych: 2015-08-31

31 sierpnia 2015 roku miało miejsce ważne wydarzenie. Z wizytą na naszej Uczelni gościł światowej sławy uczony, prof.  Philip Zimbardo, emerytowany pracownik Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. Prof.  Zimbardo jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych naukowców naszych czasów. Zasłynął m. in.  przeprowadzeniem słynnego "Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego" zrealizowanego w 1971 roku. Jest to jeden z najbardziej znanych eksperymentów w historii psychologii. W podziemiach Wydziału Psychologii Uniwersytetu Stanforda zainscenizowano więzienie, w którym zamknięto grupę studentów, podzielonych uprzednio na dwie grupy: strażników oraz więźniów. Celem eksperymentu było zbadanie wpływu sytuacji społecznej na zachowanie uczestników. Szybko okazało się, że uczestnicy zaczynają wcielać się w przydzielone im role, co doprowadziło m. in.  do sytuacji znęcania się strażników nad więźniami. W związku z tym eksperyment został zakończony już po sześciu dniach, z planowanych czternastu. Prof.  Zimbardo swoim eksperymentem udowodnił, że zdrowi psychicznie ludzie mogą wcielić się w role oprawców i ofiar znajdując się w specyficznych okolicznościach. Tym samym wykazał, jak wielki wpływ na jednostkę może mieć otoczenie. W 2007 roku prof.  Zimbardo opublikował przełomową książkę, która streszcza wyniki jego wieloletnich badań: "The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil".

Zainteresowania prof.  Philipa Zimbardo skupiają się wokół wielu zagadnień psychologii --- m. in.  psychologii zła, dehumanizacji, terroryzmu, ale także problemu nieśmiałości oraz psychologicznej perspektywy czasu. Prof.  Zimbardo wykładał na najbardziej prestiżowych amerykańskich uczelniach, wśród których były oprócz Uniwersytetu Stanforda także Yale, Columbia, Barnard College oraz Uniwersytet Nowojorski. Aktualnie słynny badacz zaangażowany jest w kierowanie międzynarodowym projektem "Heroic Imagination Project" ("Projekt Bohaterskiej Wyobraźni"). Jest to autorskie przedsięwzięcie prof.  Zimbardo.   Projekt został stworzony z myślą o tym, aby na bazie najnowszych osiągnięć psychologii społecznej dokonywać zmiany społecznej. Jego celem jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego, przejawów braku zaangażowania, konformizmu i uprzedzeń. Mają one być zastąpione empatycznym współodczuwaniem oraz działaniami wspierającymi prospołeczne i zaangażowane postawy człowieka.

Wizyta prof.  Zimbardo na KAAFM możliwa była dzięki inicjatywie pracownika naszej Uczelni, Agnieszki Konik, która jest członkiem zespołu prof.  Zimbardo.  A.  Konik spędziła ostatni rok akademicki na Uniwersytecie Stanforda, gdzie miała okazję pogłębiać swoją wiedzę pod kierunkiem wybitnych specjalistów pracujących na tej uczelni. Warto dodać że od wielu lat Uniwersytet Stanforda plasuje się w ścisłej czołówce tzw.  "Rankingu szanghajskiego", czyli Akademickim Rankingu Uczelni Świata (aktualnie Stanford zajmuje 2.  pozycję).  Agnieszka Konik podczas swojego pobytu nawiązała wiele cennych kontaktów, które dają nadzieje na rozwinięcie współpracy z badaczami pracującymi na jednej z najbardziej prestiżowych uczelni świata.

Podczas spotkania z prof.  Zimbardo dyskutowane były możliwości podjęcia bliższej współpracy w ramach projektu "Heroic Imagination Project". Prof.  Zimbardo wskazał na A.  Konik, jako osobę odpowiedzialną za rozwijanie współpracy ze strony KAAFM. Dodatkowej rangi temu wydarzeniu nadawała obecność władz naszej uczelni w osobie Jego Magnificencji prof.  Jerzego Malca, rektora KAAFM oraz prof.  Leszka Pawłowskiego, Dziekana Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych.    W spotkaniu uczestniczył także prof.  Ryszard Stach specjalizujący się w psychologii społecznej oraz dr Agnieszka Wilczyńska, będąca głównym koordynatorem "Projektu Bohaterskiej Wyobraźni" w Polsce. Atmosfera spotkania była niezwykle serdeczna - prof.  Zimbardo wykazał duże zainteresowanie działalnością KAAFM, w szczególności Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych. Dzięki zaangażowaniu A.  Konik, KAAFM ma szansę stać się pierwszym w Polsce ośrodkiem akademickim, w którym realizowany będzie projekt prof.  Zimbardo i który otrzyma stosowną akredytację. Aktualnie dyskutowana jest też możliwość włączenia naszej uczelni do sieci uczelni europejskich, które realizować będą projekt prof.  Zimbardo w ramach grantu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Bez wątpienia udział w projekcie prof.  Zimbardo, z uwagi na prestiż i skalę przedsięwzięcia, czyni Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych KAAFM jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się jednostek tego typu w Polsce.

[data publikacji: 2015-09-15]
 

Akredytacja Profesora Philipa Zimbardo dla KAAFM: 2015-10-01

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1-go października 2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego została pierwszą akredytowaną jednostką naukową w Polsce, realizującą Projekt Bohaterskiej Wyobraźni Profesora Philipa Zimbardo - Heroic Imagination Project (HIP).

[data publikacji: 2015-10-02]

Spotkanie informacyjne HIP : 2015-12-02

Dnia 2 grudnia 2015 odbyło się spotkanie informacyjne dla studentów i pracowników KAAFM, w trakcie którego omówiono założenia Projektu HIP, przedstawiono możliwość udziału w badaniach oraz zasady przeszkolenia się i uzyskania Certyfikatu Nauczyciela HIP. Pani dr Agnieszka Wilczyńska wprowadziła uczestników w problematykę projektu oraz zaprezentowała program edukacyjny "Rozumienie Natury Ludzkiej" (Understanding Human Nature) realizowany w ramach HIP. Spotkanie moderowała mgr Agnieszka Konik, która wspólnie z dr Wilczyńską odpowiada za wdrażanie HIP na KAAFM. W prezentacji uczestniczyła liczna grupa pracowników, studentów, a także absolwentów naszej uczelni. W spotkaniu wzięły udział także Władze WPiNH na czele z Dziekanem, prof. nadzw. dr. hab. Leszkiem Pawłowskim. Informacje na temat projektu oraz bieżących wydarzeń z nim związanych można śledzić na stronie internetowej WPiNH. Zainteresowanych odsyłamy także do polskiej strony internetowej projektu. Zapraszamy również do odwiedzenia głównej strony projektu w języku angielskim. Relację z wydarzenia można zobaczyć poniżej.

Zebranych uczestników wydarzenia pozdrowił sam prof. Zimbardo w specjalnie na tę okazję przygotowanym filmie.

[data publikacji: 2015-12-03]

Program wizyty Prof. Philipa Zimbardo w KAAFM

Program wizyty prof. Philipa Zimbardo w KAAFM w dniach 17 i 18 marca 2016 [do pobrania]


17 marca 2016 o godz. 12:00 do auli B-008 odbył się wykład prof. Philipa Zimbardo „From Evil to Heroism: Transformation of Polish Youth”.

18 marca 2016 o godz. 13:00 w auli B 2013 odbyło się spotkanie z prof. Philipa Zimbardo w ramach II Ogólnopolskiego Spotkania Projektu Bohaterskiej Wyobraźni.
Spotkanie było doskonałą okazją do podzielenia się z Profesorem Państwa doświadczeniem pracy w sektorze edukacji oraz wysłuchania jego wystąpienia „An Invitation to Start a Social Revolution”. Podczas spotkania omówiliśmy również dotychczasowe osiągnięcia HIP w Polsce oraz przedstawimy założenia i plany rozwoju na kolejny rok.

[data publikacji: 2016-03-21]

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito