Orzeł
A A A

Struktura organizacyjna Wydziału

drukuj drukuj

Wydział Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych

Dziekan prof. KAAFM. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka

Prodziekan dr Joanna Aksman

Prodziekan dr Szymon Czapliński

Pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Filologia: mgr Ewa Krysakowska-Budny

 

Dyscyplina Psychologia

 

Instytut Psychologii

Katedry:

Katedra Psychologii Ogólnej

Kierownik: prof. KAAFM. dr hab. Tadeusz Ostrowski

dr Wanda Osikowska

dr Marek Majczyna

dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk

Katedra Psychologii Kliniczno – Sądowej

Kierownik: prof. KAAFM. dr hab. Dorota Jasiecka

dr Łukasz Barwiński

dr Robert Kowalczyk

dr Andrzej Molenda

dr Artur Daren

Katedra Psychologii Rozwojowej

Kierownik: prof. KAAFM. dr hab. Joanna Konarska

dr Maria Borczykowska-Rzepka

Katedra Neuropsychologii i Neurorehabilitacji

Kierownik: prof. dr hab. Maria Pąchalska

dr Natalia Mirska 

mgr Ksenia Cielebąk

mgr Aleksandra Gawrońska

Katedra Psychologii Społecznej i Biznesu

Kierownik Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

dr Anna Czerniak

dr Szymon Czapliński

dr Agnieszka Gałkowska

dr Andrzej Mirski

Katedra Psychologii Zdrowia

Kierownik: Prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka

Prof. KAAFM  dr hab. Leszek Pawłowski 

mgr Katarzyna Wójcik – Pyrć    

mgr Maria Bazan

mgr Michał Kupczyk

dr Kamil Michalik

dr Anna Strzelczak

 

Pracownie:

Pracownia Psychologiczna – dr Wanda Osikowska

Pracownia Testów Psychologicznych –dr Marek Majczyna, mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć

 

Dyscyplina Pedagogika

Instytut Pedagogiki

Katedry i Zakłady:

Katedra Teorii i Historii Wychowania

Kierownik: prof. KAAFM dr hab. Teresa Olearczyk/ z-ca prof. KAAFM dr hab. Jan Wnęk

Skład:

Prof. KAAFM dr hab. Jan Wnęk

mgr Andrzej Rokicki

Katedra Pedagogiki Ogólnej i Dydaktyki

Kierownik: prof. KAAFM dr hab. Anna Kożuh 

Skład:

Prof. KAAFM dr hab. Monika Bachowska

dr Krystyna Grzesiak

dr Agnieszka Sendur

dr Marcin Cziomer

Zakład Metodologii Badań Społecznych i Resocjalizacji

Kierownik: doc. dr Małgorzata Leśniak

Skład:

dr Beata Zinkiewicz

dr Michał Kranc

dr Jolanta Pułka

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik: dr Joanna Aksman

Skład:

dr Agnieszka Misiuk

dr Maria Kocór

dr Joanna Bierówka

dr Krystyna Grzesiak

dr Danuta Skulicz

mgr Iwona Szyniec

Pracownie:

Pracownia Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

opiekun: dr Agnieszka Misiuk, mgr Iwona Szyniec

Pracownia Marii Montessorii

opiekun: prof. KAAFM hab. Jan Wnęk, dr Krystyna Grzesiak

Pracownia: Laboratorium Mikronauczania (autoskopii)

Opiekun: dr Joanna Aksman, mgr Andrzej Rokicki

Katedra Filologii Angielskiej

Kierownik: prof. KAAFM dr hab. Ewa Donesh-Jeżo

Skład:

dr Anna Pietrzykowska_Motyka

dr Jerzy Freundlich

mgr Ewa Krysakowska-Budny

mgr Katarzyna Ślęzak

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito