Orzeł
A A A

Rada naukowa dyscypliny Psychologia

drukuj drukuj

Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia

Przewodniczący: Prof. KAAFM dr hab. Tadeusz Ostrowski

prof. KAAFM. dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka

prof. KAAFM dr hab. Joanna Konarska

prof. dr hab. Maria Pąchalska

prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

prof. KAAFM dr hab. Dorota Jasiecka

dr Łukasz Barwiński- importer

 

Poniżej przedstawiamy treść uchwały  Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia z dn. 24.11.2021r. 

 

Uchwała 4/2021 Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia przy WPPiNH

z dnia 24 listopada 2021 roku

 

Na podstawie Zarządzenia Rektora KA nr 58/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie trybu ubiegania się pracowników KAAFM o środki z subwencji MNiSW na badania w ramach działalności statutowej, w wyniku głosowania nad wnioskami pracowników o dotację w roku 2022, Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia na posiedzeniu w dniu 24.11.2021 ustaliła następujący ranking przedłożonych projektów (średnie arytmetyczne przyznanych punktów):

 

Nr

Autor, zadanie badawcze

Liczba punktów

1.

Dr hab. Dorota Jasiecka, prof. KAAFM, „Wydanie monografii pt. Interwencja kryzysowa - perspektywa dnia dzisiejszego i przyszłości; konteksty aksjologiczne i społeczne”

29,00

2.

Dr Szymon Czapliński, „Efektywność procesu superwizji osób pracujących w zawodach pomocowych”

24,00

3.

Dr Anna Strzelczak, „Stres mniejszościowy, a osoby aseksualne - uwarunkowania, przejawy i czynniki chroniące”

22,80

 

 

Poniżej przedstawiamy treść uchwały  Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia z dn. 15.09.2021r. 
Kraków, 15.09.2021
 
Uchwała 4/2021 Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia przy WPPiNH KAAFM
z dnia 15 września 2021
Po zapoznaniu się z dorobkiem Pracowników Akademii w dyscyplinie Psychologia w roku 2020, Rada Naukowa Dyscypliny rekomenduje do nagrody naukowej Rektora KA za rok 2020 prof. dr hab. Marię Pąchalską, za całokształt osiągnięć naukowych, w tym książkę: Neuropsychologia Tożsamości., wydaną przez Wydawnictwo Naukowe PWN oraz program Nowe neurotechnologie w diagnozie i terapii neuropsychologicznej ukierunkowanej na poprawę jakości życia i funkcjonowania neuropoznawczego osób po udarach i urazach mózgu.

 

Poniżej przedstawiamy treść uchwały  Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia z dn. 27.11.2020r. 

Kraków, 27.11.2020 r.

 

Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia przy WPPiNH KAAFM

 z dnia 27 listopada 2020 r.

 

Na podstawie Zarządzenia Rektora KA nr 58/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie trybu ubiegania się pracowników KAAFM o środki z subwencji MNiSW na badania w ramach działalności statutowej, w wyniku głosowania nad wnioskami badawczymi pracowników o dotację w roku 2021, Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia ustaliła następujący ranking przedłożonych projektów (średnie arytmetyczne przyznanych punktów):

 

  1. Prof. dr hab. Zbigniew Nęcki „Konstrukcja skali stylów negocjacyjnych”: 28,80 pkt
  2. Prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka „Ocena empatii u pracowników ochrony zdrowia – opracowanie własnego Kwestionariusza Empatii”: 28,60 pkt
  3. Dr Łukasz Barwiński „Poznawcze i wykonawcze mechanizmy przetwarzania emocji w psychopatii”: 27,60 pkt
  4. Prof. KAAFM dr hab. Tadeusz Ostrowski „Opracowanie Kwestionariusza Poczucia Sensu Życia”: 26,40 pkt
  5. Dr n. med. Robert Kowalczyk „Charakterystyka psychologiczna i seksuologiczna sprawców zgwałceń skazanych z art. 197 K.K”: 25,67 pkt (dotacja może zostać udzielona po wskazaniu przez kierownika projektu psychologii jako dyscypliny naukowej)
  6. Dr Andrzej Mirski „Twórczość a jakość życia. Określenie stymulatorów i inhibitorów twórczości i kreatywności, opracowywanie i wdrażanie technik stymulacji i treningu twórczości i kreatywności oraz badania nad wykorzystaniem kreatywności nad poprawą jakości życia oraz stanu zdrowia”: 25,00 pkt
  7. Mgr Michał Kupczyk „Prężność, stres pourazowy a występowanie wypalenia zawodowego u pracowników opieki zdrowotnej podczas pandemii COVID-19”: 21,33 pkt

 

Poniżej przedstawiamy treść uchwały  Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia z dn. 27.11.2020r. 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito