Orzeł
A A A

Rada naukowa dyscypliny Pedagogika

drukuj drukuj

Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika

Przewodniczący: Prof. nadzw. dr hab. Teresa Olearczyk

prof. KAAFM dr hab. Monika Bachowska

prof. KAAFM dr hab. Jan Wnęk

dr Joanna Aksman

dr Danuta Skulicz

dr Maria Kocór

 

Poniżej przedstawiamy treść uchwały nr 3 Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dn. 19.11.2020 r.

 

Uchwała nr 3 Rady Naukowej Dyscypliny Pedagogika z dnia 19.11.2020r. w sprawie listy rankingowej projektów badawczych finansowanych z subwencji MNiSW w roku 2021

 

Na podstawie Zarządzenia Rektora KA nr 58/2020 z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie trybu ubiegania się pracowników KAAFM o środki z subwencji MNiSW na badania naukowe, w wyniku głosowania nad wnioskami badawczymi pracowników Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika sporządziła następujący ranking przedłożonych projektów:

 

  1. Projekt pod tytułem: Polski egzamin maturalny z języka obcego w ujęciu diachronicznym – 28,5 punktów (171:6);
  2. Projekt pod tytułem: Oczekiwania nauczycieli wychowawców wobec badań edukacji – 28 punktów (140:5);
  3. Projekt pod tytułem: Edycja krytyczna źródeł z zakresu edukacji zdrowotnej (1919-1939) – 27,8 punktów (139:5);
  4. Projekt pod tytułem: Metodyka nauczania plastyki na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym w kontekście przemian we współczesnym świecie – 24,3 punktów (146:6).

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito