Orzeł
A A A

Historia Wydziału

drukuj drukuj

Historia Wydziału

W styczniu 2000 r. Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę na utworzenie w Krakowie „wyższej szkoły zawodowej” o nazwie „Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”. 8 października 2000 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego odbyła się inauguracja pierwszego roku akademickiego nowej Uczelni. Na pierwszy rok zapisało się wówczas 1274 studentów, którzy podęli studia na sześciu specjalnościach: administracja,amerykanistyka, handel zagraniczny, integracja europejska, nauki o rodzinie, marketing i zarządzanie.

Wydział Nauk o Rodzinie powstał jako jeden z pierwszych wydziałów Krakowskiej Szkoły Wyższej w 2000 r.

Dziekani:

prof. dr hab. Maria Kapiszewska 2000 – 2001

doc. dr Zofia Szarota 2001-2004

prof. nadzw. dr hab. Grażyna Makiełło-Jarża

2004-2011

Prodziekan

Doc. Dr Małgorzata Leśniak od 2004

Wydział prowadził studia na kierunku Nauki o Rodzinie.

 

W 2004 powstał Wydział Socjologii i Pedagogiki, na którym dziekanem został prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pucek (2004 – 2007)

Wydział prowadził studia na kierunkach Socjologia oraz Pedagogika

W roku akademickim 2006/2007 w związku z uruchomieniem kolejnych kierunków Wydział Socjologii i Pedagogiki został przekształcony w Wydział Nauk Humanistycznych:

Dziekanem pozostał prof. nadzw. dr hab.

Zbigniew Pucek (2007 – 2012)

Prodziekani:

prof. zw. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa (2006-2007)

Prof. nadzw. dr hab. Anna Kožuh (2007-2008)

Dr Joanna Aksman od 2008

Dr Joanna Bierówka 2009-2012

Wydział prowadził studia na kierunkach: Socjologia, Pedagogika, Kulturoznawstwo, Filologia

Pełnomocnikiem Rektora ds. kierunku kulturoznawstwo został dr Krzysztof Jakubczak.

Pełnomocnikiem dziekana ds. kierunku filologia została mgr Ewa Krysakowska-Budny.

 

We wrześniu 2009 w związku z uruchomieniem kierunku Psychologia nastąpiła zmiana nazwy na Wydział Psychologii i Nauk o Rodzinie

Od 1.09.2011 roku funkcję dziekana WPiNoR objął prof. nadzw. dr hab. Leszek Pawłowski.

Prodziekanem pozostała doc. dr Małgorzata Leśniak

Pełnomocnikiem Rektora ds. Kierunku

Psychologia został dr Andrzej Mirski.

Wydział prowadził studia na kierunkach Nauki o Rodzinie oraz Psychologia

 

Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych powstał w 01.10.2012 roku z połączeniaWydziału Psychologii i Nauk o Rodzinie oraz Wydziału Nauk Humanistycznych.

 

Władze WPiNH

Dziekani:

prof. nadzw. dr hab. Leszek Pawłowski do 30.08.2017

prof. zw. Zbigniew Nęcki od 1.09.2017 do 30.09.2020

prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka 01.09.2020 - obecnie

 

Prodziekani:

dr Joanna Aksman do chwili obecnej

dr Małgorzata Leśniak do 30.08.2014

dr Anna Frątczak od 2012 do 30.08.2014

dr Anna Czerniak od 1.09.2014 do 30.09.2019

dr Szymon Czapliński od 1.11.2019 do chwili obecnej

 

W roku akademickim 2007/2008 powstała filologia jako kierunek nauczycielski ze specjalnością język angielski i WOS i jako taki prowadzony był w kolejnym roczniku. Od 2009 prowadzono studia w dwóch specjalnościach: nauczycielska z WOS tylko na studiach niestacjonarnych i język angielski w biznesie i administracji zarówno na studiach dziennych jak i zaocznych. Począwszy od 2010 oprócz specjalności język angielski w biznesie prowadzono specjalność nauczycielską język angielski i plastyka, która cieszyła się większym zainteresowaniem niż WOS . Od roku 2012 w związku ze zmianami dotyczącymi prowadzenia studiów nauczycielskich pozostaje jedynie specjalność język angielski w biznesie i to jedynie na studiach stacjonarnych. Kolejną specjalnością wprowadzoną w roku 2014 jest język angielski z elementami języka chińskiego w komunikacji biznesowej. Rocznik 2016/17 był ostatnim rocznikiem prowadzonym na profilu ogólnoakademckim. Od dwóch lat studenci wybierają specjalność tłumaczeniową na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na profilu praktycznym.

 

Obecnie na Wydziale Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych zatrudnionych jest około pięćdziesięciu pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych. Wśród nich są przedstawiciele dyscyplin pedagogika, psychologia, filologia, filozofia, socjologia, medycyna, kulturoznawstwo. Pragniemy wyróżnić profesorów zwyczajnych, którzy zapisali się w historii Wydziału jako członkowie Komitetów Badawczych PAN i PAU, laureaci nagród za osiągniecia naukowe i dydaktyczne, postaci szeroko znane w środowisku akademickim. Z inicjatywy Władz i Rady Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych dwie wybitne postaci świata nauki otrzymały od Władz i Senatu Uczelni tytuł Profesora Honorowego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

W dniu 17.03.2016 tytuł ten otrzymał prof. Philip Zimbardo – światowej sławy psycholog, emerytowany profesor Uniwersytetu Stanforda, autor słynnego eksperymentu więziennego, założyciel Kliniki Nieśmiałości, twórca Heroic Imagination Project. W wyniku współpracy z prof. Zimbardo (a instytucjonalnie z Zimbardo Youth Center z siedzibą w Katowicach), nasza Uczelnia została pierwszym w Polsce ośrodkiem akademickim akredytowanym przy HIP.

Profesor trzykrotnie gościł w murach Akademii w 2015, 2016 oraz 2018 roku, spotykając się z władzami, pracownikami i studentami Uczelni.

7.11.2018 roku uhonorowano prof. dr hab. Andrzeja Jaczewskiego – nestora polskiej seksuologii, wybitnego pedagoga i wychowawcy młodzieży, harcerza, żołnierza Szarych Szeregów. Procedurę przyznania prof. Jaczewskiemu zaszczytnego tytułu poprzedziło zorganizowane 26.04.2018 r. seminarium naukowe „Profesor Andrzej Jaczewski i jego myśl” Pracownicy Wydziału współpracują z wybitnymi przedstawicielami nauki światowej i krajowej, co podnosi prestiż Wydziału. Oprócz wspomnianej już wcześniej współpracy z Philipem Zimbardo – Profesorem Honorowym naszej Uczelni na szczególną uwagę zasługują m.in. poniższe przykłady współpracy. Prof. M. Pąchalska współpracuje z prof. Jasonem Brownem (Center for Cognition and Comunication w Nowym Jorku i Uniwersytet Nowojorski) oraz prof. Jurijem Kropotowem - wybitnym przedstawicielem neuronauk, dyrektorem Laboratorium Neurobiologii Instytutu Ludzkiego Mózgu Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu i profesorem w Instytucie Psychologii Norweskiego Uniwersytetu

Nauki i Technologii w Trondheim. Efektem tej współpracy są liczne wspólne publikacje. Ponadto, prof. Kropotow corocznie prowadzi zajęcia dla naszych studentów z dziedziny neuronauk. Profesorowie Boris i Anna Kozuhowie, przedstawiciele nauk pedagogicznych, utrzymują liczne kontakty naukowe (wspólne publikacje, wspólne organizacje konferencji on-line) z naukowcami z całego świata, np. J. Cyntia McDermott i Richard Kahn z Antioch University Los Angeles (USA), Gawin T.L. Brown i Elizabeth Peterson z University of Auckland, (New Zealand), Weipeng Yang i Hui Li z University of Hong Kong (China). Dr Robert Kowalczyk współpracuje z prof. Zbigniewem Lwem- Starowiczem – wybitnym polskim seksuologiem, a dr Agnieszka Misiuk z prof. Marią Deptułą (UKW w Bydgoszczy) - wybitną specjalistką w zakresie diagnostyki pedagogicznej. Wydział od lat wspiera także szczególną inicjatywę naukowo-kulturalną, jaką jest Salon Edukacyjny Krakowa, którego „duchem sprawczym” jest prof. nadzw. dr hab. Teresa Olearczyk. W przeszłości miejscem spotkań Salonu była siedziba Towarzystwa Naukowego Medycznego, następnie Sala Senacka naszej Uczelni, obecnie Pani Profesor kontynuuje podobną działalność w ramach Salonów Czwartkowych – Akademia Dobrych Manier w murach Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Salon gościł znamienitych uczonych, ludzi świata kultury, edukacji i polityki. Na Wydziale działają dwa studenckie Koła Naukowe. Koło Naukowe Studentów Psychologii Krakowskiej Akademii powstało w 2011 roku.

Pierwszym opiekunem naukowym został dr Szymon Czapliński, od roku 2018 funkcję tę pełni mgr Ksenia Cielebąk. Koło Naukowe Pedagogów działa na terenie Uczelni od roku 2008. Od momentu powstania Koło było podzielone na trzy sekcje: pedagogiki resocjalizacyjnej, edukacji medialnej i edukacji wczesnoszkolnej. Członkowie Koła są zaangażowani w liczne prace naukowe i badawcze o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito