Orzeł
A A A

Praktyki

drukuj drukuj

PRAKTYKI STUDENCKIE

Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu dydaktycznego w uczelni wyższej. Ogólne zasady odbywania praktyk w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdują się w zakładce Biuro ds. Praktyk Studenckich

Poniżej znajdują się informacje dotyczące praktyk studenckich dla studentów poszczególnych kierunków studiów na Wydziale Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych.

Regulamin Praktyk

INFORMACJE DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA

W poniższych plikach do pobrania znajduje się program praktyk dla studentów pedagogiki. Zawiera on podstawowe informacje dotyczące celów, zakresu tematycznego, ramowego harmonogramu oraz dokumentowania praktyk.

 

 

Archiwum - Programy praktyk dla studentów z naborów przed rokiem akademickim 2019/2020:

Program praktyk dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020 na studiach licencjackich został dostosowany do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 26/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. (zwiększenie czasu trwania praktyk do 6 miesięcy).
 

INFORMACJE DLA KIERUNKU PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

W poniższych plikach do pobrania znajduje się program praktyk dla studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Zawiera on podstawowe informacje dotyczące celów, zakresu tematycznego, ramowego harmonogramu oraz dokumentowania praktyk.

 

 

Pliki do pobrania:

 

INFORMACJE DLA KIERUNKU FILOLOGIA

Poniżej znajdują się pliki do pobrania zawierające niezbędne informacje dotyczące praktyk na kierunku Filologia.

Pliki do pobrania

praktyczna__karta_oceny_efektow_uzyskanych_w_toku_praktyki_y.doc

Karta oceny efektów - profil praktyczny.

praktyki_2018.19.doc

Praktyki lata 2018-2019

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito