Orzeł
A A A

Wzory podań

drukuj drukuj

Druki do pobrania

LOGO UCZELNI TUTAJ

REKTOR (sprawy finansowe) - TUTAJ

REKTOR ODWOŁANIE TUTAJ

REKTOR WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY TUTAJ

DZIEKAN - podanie ogólne TUTAJ

DZIEKAN - wpis warunkowy krótkoterminowy TUTAJ

DZIEKAN - wpis warunkowy długoterminowy (powtarzanie przedmiotu) TUTAJ

DZIEKAN - powtarzanie semestru TUTAJ

DZIEKAN - powtarzanie semestru z przepisaniem ocen TUTAJ

DZIEKAN - przedłużenie terminu do złożenia pracy dyplomowej TUTAJ

DZIEKAN - indywidualna organizacja studiów TUTAJ

DZIEKAN - urlop od zajęć TUTAJ

DZIEKAN - przywrócenie terminu egzaminu/zaliczenia TUTAJ

DZIEKAN - przesunięcie terminu egzaminu/zaliczenia TUTAJ

DZIEKAN - duplikat legitymacji studenckiej TUTAJ

WYDANIE NOWEJ LEGITYMACJI TUTAJ

OPINIA PROMOTORA - o stopniu zaawansowania pracy dyplomowej TUTAJ

OPINIA PROMOTORA - wznowienie studiów w celu  złożenia pracy dyplomowej TUTAJ

WNIOSEK O WYDANIE TŁUMACZENIA DYPLOMU/SUPLEMENTU TUTAJ dla naboru 2019/2020 (odpis dyplomu/suplementu, który wydawany jest w ramach tzw. bezpłatnego kompletu dyplomu). 

OŚWIADCZENIE O ZMIANIE DANYCH OSOBOWYCH/ADRESOWYCH TUTAJ

OŚWIADCZENIE O REZYGNACJI ZE STUDIÓW TUTAJ

KARTA OBIEGOWA TUTAJ

OŚWIADCZENIE O ROZŁOŻENIU CZESNEGO NA RATY - semestr letni 2021/2022 TUTAJ

(Oświadczenie należy złożyć do 31 stycznia 2022 r. Studenci naboru 2019, 2020 i 2021 mogą rozłożyć czesne tylko na 5 rat!)

Raz złożone oświadczenie wiąże studenta do końca okresu studiów, chyba że zostanie cofnięte. Student może cofnąć oświadczenie przed rozpoczęciem każdego kolejnego semestru. Cofnięcie oświadczenia powinno nastąpić w terminie, o którym mowa (do dnia 31 stycznia 2022 r.)

Student, który nie złożył oświadczenia lub cofnął złożone oświadczenie wpłaca czesne z góry za cały semestr.

Czesne za semestr letni 2021/2022 jest płatne do 10 lutego 2022 r.

 

 

 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito