Orzeł
A A A

Dyżury

drukuj drukuj

Dyżury wykładowców w roku akademickim 2021/2022

  

 

Wykaz aktualnych adresów mailowych do Pracowników dydaktycznych znajduje się w plikach do pobrania pod tabelą (w formacie Excel).

 

Wykładowca Termin dyżuru Miejsce dyżuru

prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka

 

Dziekan Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych

 

dyżur mailowy i telefoniczny

w wyznaczonych terminach

w środy 

w godzinach 13.00–14.00

 

tel. 660 913 017

e-mail: ewilczek-ruzyczka@afm.edu.pl

 

pok. 212, budynek A

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

dr Szymon Czapliński

 

Prodziekan Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych

dyżur mailowy i telefoniczny

w wyznaczonych terminach

w środy 

od godziny 12.00-13.00

 

tel. 606 68 68 03         

e-mail: sczaplinski@afm.edu.pl

 

pok. 212, budynek A

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

dr Joanna Aksman

 

Prodziekan Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych

 

opiekun merytoryczny programu oraz opiekun pracowni dydaktycznej – laboratorium mikronauczania (autoskopii) na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

dyżur stacjonarny oraz mailowy i telefoniczny

w wyznaczonych terminach

od 28 września 2021 r.

we wtorki godz. 11.30-13.00

 

tel. 606 978 247

e-mail: jaksman@afm.edu.pl

 

 

pok. 211, budynek A

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

mgr Ewa Krysakowska - Budny

Pełnomocnik ds. kierunku Filologia

ekrysakowska@afm.edu.pl

Spotkanie na platformie Webex po wcześniejszym kontakcie mailowym.

 

poniedziałki godz. 13.00 - 14.00od 11 października 2021 r.

 

pok. 211, budynek A

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

dr Katarzyna Brataniec 

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych ds. Praktyk 

- dla kierunku Filologia

 

katarzyna.brataniec@interia.pl

tel. 503-813-023 

 

Dyżur stacjonarny po wcześniejszym kontakcie mailowym

pok. C 337A, budynek C, 

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

 

 

mgr Michał Kupczyk

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych ds. Praktyk 

- dla kierunku Psychologia

 

mkupczyk.praktyki@gmail.com

 

Link do grupy :

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1zKPytSX1qg5kt_zWzCNiL_
6x3fb6_IX91bAvRZpuIM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=
ae477436-f10d-4df9-9f3c-7013654e4d4d&tenantId=0e9e2703-6c7c-
4035-928f-a74248505ee6

 

dr Jolanta Pułka 

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych ds. Praktyk 

dla kierunku Pedagogika i dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 

koordynator procesu praktyk na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

jolanta.pulka@gmail.com

 

Dyżur stacjonarny po wcześniejszym kontakcie mailowym

pok. C 337A, budynek C, 

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

 

 

prof. dr hab. Barbara Stoczewska

 

Pełnomocnik

Rektora ds. Studenckich

 

dyżur stacjonarny:

od 12 stycznia 2022 r.:

środa: 13.00-14.00 i piątek 15.00-16.00

w dniu 14.01.2022 r. (piątek) dyżur został odwołany

 

Zaleca się  kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na poniższej adresy e-mail:

Pełnomocnik Rektora ds. studenckich

prof. dr hab. Barbara Stoczewska: bstoczewska@afm.edu.pl

Sekretariat Pełnomocnik Rektora ds. studenckich:

mgr Katarzyna Bąk: kbak@afm.edu.pl
tel.: 12 25 24 670

 

pok. 212, budynek B

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

Kierownik

mgr Katarzyna Wójcik - Pyrć

k.i.wojcik@gmail.com

pracowniatestow@afm.edu.pl

 

 

pok. A 014, budynek A

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

dr Marek Majczyna

marekmajczyna@wp.pl

 

pok. A 014,

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć

 

Pełnomocnik Rektora  ds. Studentów Niepełnosprawnych

 

BIURO ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

dyżur Psychologa 

 

Studencie jeżeli chcesz umówić się na spotkanie należy:

 

-wysłać maila na adres: 

bon@afm.edu.pl, k.i.wojcik@gmail.com

 

-wpisać w treści wiadomości: termin spotkania oraz numer albumu
(imię i nazwisko nie jest konieczne).  

 

pok. C 053, wejście jak do Rekrutacji,

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

mgr Iwona Szyniec

 

Koordynator procesu kształcenia personalnego na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

opiekun pracowni dydaktycznej – pracowni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

iwonaszyniec@interia.pl

 

 

 

 

sala 031, budynek A

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

prof. KAAFM dr hab. Monika Bachowska

bachowskamonika@gmail.com

 
dr Łukasz Barwiński

lbarwinski@afm.edu.pl

 
dr Agnieszka Bednarczyk-Płachta

abednarczyk@afm.edu.pl 

 

 
dr Ewa Borowiec

ewa.anna.borowiec@gmail.com

 
dr Dominik Borowski

Dyżury odbywają się poprzez platformę MS Teams według terminów wskazanych w harmonogramie (proszę zadzwonić albo napisać).

Kontakt elektroniczny jest możliwy poprzez chat na platformie MS Teams.

 
mgr Ksenia Cielebąk cielebakksenia@gmail.com  
dr Anna Czerniak

aczerniak@afm.edu.pl 

wtorki 19:30-20:30  TEAMS (kontakt przez czat lub połączenie indywidualne)

 

 

 

dr Marcin Cziomer

marcincziomer@gmail.com

 
dr Artur Daren 

wtorki 18.00-19.00 po uprzednim kontakcie min. dzień wcześniej (adres e-mail: adaren@365-afm.edu.pl, teams) 

 
prof. KAAFM dr hab. Ewa Donesch-Jeżo

tel. 607-202-241

ewadj@op.pl 

 
dr Jerzy Freundlich jfreundlich@afm.edu.pl  
mgr Katarzyna Gargula

katarzynagargula1@gmail.com

każda pierwsza sobota miesiąca w godzinach 9.00 - 10.00

 
mgr Aleksandra Gawrońska 

a_gawronska@onet.pl

 
mgr Daria Gregorczyk ka.warsztaty@gmail.com  

dr Krystyna Grzesiak

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych ds. Praktyk 

 dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 

koordynator procesu praktyk na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 

opiekun pracowni dydaktycznej – pracowni Marii Montessori  na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

dyżur telefoniczny lub emailowy dla studentów z projektu Nauczyciel 5.0

kr.grzesiak@wp.pl 

 

Dyżur stacjonarny po wcześniejszym kontakcie mailowym

pok. A 203, budynek A, 

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

 

 

 

mgr Mariusz Grzyb

mgrzyb@afm.edu.pl

tel. 502 470 239
Terminy konsultacji ustalane indywidualnie po kontakcie e-mailowy lub telefonicznym.

 
dr hab Ewa Gumul

egumul@wp.pl 

 

20.12.2021 godz. 14:45 - 15:30 (MS Teams) 

https://teams.microsoft.com/l/channel/
19%3a5938519bc0e14095805fe5b3176257c3%40thread.
tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9369a1e8-2ca5
-49ae-9909-34eb50944775&tenantId=0e9e2703
-6c7c-4035-928f-a74248505ee6

 

24.01.2021 godz. 10:30 - 11:15

Platforma MS Teams 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a
5938519bc0e14095805fe5b3176257c3%40thread.
tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=9369a1
e8-2ca5-49ae-9909-34eb50944775&tenantId=
0e9e2703-6c7c-4035-928f-a74248505ee6

 

 
mgr Angelika Hejmej-Lelakowska

ahejmej@o2.pl

Terminy konsultacji ustalane indywidualnie po kontakcie e-mailowy odbywają się w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem aplikacji zoom

 
dr Agata Hołobut

aholobut@gazeta.pl

 

Wtorek 23 listopada 9.30-10.30

Wtorek 30 listopada 9.30-10.30

Wtorek 9 grudnia 9.30-10.30

Wtorek 14 grudnia 9.30-10.30

 

Konsultacje odbędą się na platformie MS Teams – zainteresowanych proszę o wcześniejsze umówienie się przez chat MS Teams.  

 
dr Tomasz Jakubec tomaszjakubec@gmail.com  
mgr Bogumił Jonak

bjonak@afm.edu.pl 

 

dr Maria Kocór

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych ds. Praktyk 

dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 

dyżur emailowy dla studentów z projektu Nauczyciel 5.0

mariakoc@vp.pl

dyżur 30.10.2021 r.

godz. 9.15-10.00 – konsultacje dla Studentów

godz. 10.00-11.30 – dyżur jako pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

https://zoom.us/j/93336040287?pwd=YXBJdTFwd21yL1pXdllHMThQMFMxZz09

Meeting ID: 933 3604 0287 Passcode: ijh5iF

dyżur 27.11.2021 r.

godz. 16.30-18.00 – dyżur jako pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

godz. 18.00-18.45 – konsultacje dla Studentów

https://zoom.us/j/92972076528?pwd=QWlWZWd6a0tUNUd2bGNoWi9IaGFiUT09

Meeting ID: 929 7207 6528 Passcode: Pf2BjW

dyżur 19.12.2021 r.

godz. 12.15-13.00 – konsultacje dla Studentów

godz. 13.00-14.30 – dyżur jako pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

https://zoom.us/j/98079577212?pwd=TWYvRXh6Lzd0ZjR5U3J5blZnZkI2Zz09

 

Meeting ID: 980 7957 7212 Passcode: GXA6eN

dyżur 08.01.2022 r.

godz. 10.45-11.30 – konsultacje dla Studentów

godz. 11.30-13.00 – dyżur jako pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

https://zoom.us/j/98953779952?pwd=aGVnM1doMU4zYTI5RXBjNWRGZHc5Zz09

Meeting ID: 989 5377 9952 Passcode: vVi7aT

dyżur 19.02.2022 r.

godz. 13.00-14.30 – dyżur jako pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

godz. 14.30-15.15 – konsultacje dla Studentów

https://zoom.us/j/97097858070?pwd=bGtnaXhZb2pHZkhVUmhmcUtiRjFaZz09

Meeting ID: 970 9785 8070 Passcode: y5pLmp

 

prof. nadzw. dr hab.        

Joanna Konarska

jkonarska@afm.edu.pl

pok. A 203, budynek A
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

dr Anna Kopczyńska-Tyszko

 

anna@tyszko.net

 
dr Michał Kranc

mkranc@365-afm.edu.pl

 
dr Jakub Lickiewicz jlickiewicz@afm.edu.pl  
doc. dr Małgorzata Leśniak

malgosia.jona@gmail.com
tel. 602 216 837 

Biuro Karier budynek A 013, 

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

dr Marek Majczyna

marekmajczyna@wp.pl

 

dr Rafał Majka

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych ds. współpracy międzynarodowej

oraz

Koordynator ds. programu Erasmus+

 

rmajka@365-afm.edu.pl

Spotkanie na platformie Zoom po wcześniejszym kontakcie mailowym.

w czwartki 18.00-19.00

 
mgr Beata Marszałek bmarszalek@afm.edu.pl  
mgr Dariusz Michalec dmichalec@365-afm.edu.pl  
dr Andrzej Mirski

artmir@o2.pl

 

dr Agnieszka Misiuk

 

opiekun pracowni dydaktycznej – pracowni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

amisiuk@afm.edu.pl

17.09.2021 r. godz. 18.00-19.30 

Link do dyżuru:

 

https://us02web.zoom.us/j/86268469129?pwd=
QmtPZTJsUnNCbGx1elVCcWFkRDRLUT09

Meeting ID: 862 6846 9129
Passcode: Lhnie8

 

 
dr Swetłana Mróz smroz@afm.edu.pl  
mgr Jerzy Nedoma

jurek@nedoma.pl

 

Dyżur stacjonarny po wcześniejszym kontakcie mailowym

 
prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

znecki@afm.edu.pl

Dyżur stacjonarny po wcześniejszym kontakcie mailowym

pok. 210, budynek B 
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
dr Wanda Osikowska wosikowska@afm.edu.pl  
prof. KAAFM dr hab. Tadeusz Ostrowski

tadeusz.ostrowski@uj.edu.pl
 

Dyżur dla studiów niestacjonarnych w aplikacji Teams, zespół: Wykład
w dniu 22 lipca 2021 r. (czwartek), godz. 19.00 - 19.45.

 

 

 
dr Marek Paduch fordmarc@wp.pl  
dr Anna Pietrzykowska-Motyka

apietrzykowska-motyka@afm.edu.pl
 

 
dr hab. Zbigniew Pucek

godziemba@poczta.onet.pl

 

 
prof. KAAFM dr hab. Teresa Olearczyk

 
dr Agnieszka Sendur

https://sjo.ka.edu.pl/dyzury-lektorow

 
Lektoraty języków obcych https://sjo.ka.edu.pl/dyzury-lektorow  
Język polski akademicki https://sjo.ka.edu.pl/dyzury-lektorow  
mgr Ewelina Stonawska
ewelinawator@gmail.com
 
 
prof. KAAFM dr hab. Renata Stojecka-Zuber

renata-stojecka-zuber@wp.pl
 

 
mgr Katarzyna Ślęzak

mgr.katarzyna.slezak@gmail.com.

Terminy dyżurów zamieszczone są również w harmonogramie Wykładowcy w Wirtualnym Dziekanacie. 

 
dr Jowita Świerczyńska

jswierczynska@afm.edu.pl 

poniżej terminy konsultacji - Ms Teams

 

28 X (czw) g.11.20-12.10

3.XI (śr) g. 11.20-12.10

9.XI (wt) 11.20-12.10

19 XI (pt) 18.30-19.15

30 XI (wt) 9.40-10.30

3 XII (pt) g.18.30 - 19.15

6 XII (pn) g. 9.40-10.25

16 XII (czw) g. 11.20 - 12.10

10.I (pn) g. 9.40 - 10.25

14 I (pt) 18.30 -19.15

 

mgr Bartosz Wenczyński 

bwenczynski19@op.pl 

 

prof. KAAFM dr hab. Jan Wnęk 

 

opiekun merytoryczny programu oraz opiekun pracowni dydaktycznej – pracowni Marii Montessori na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

jwnek@afm.edu.pl

 

pok. A 203, budynek A

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

mgr Katrzyna Wójcik-Pyrć

k.i.wojcik@gmail.com

 
dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk

Dyżury i konsultacje MS Teams po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą elektroniczną: mwysocka-pleczyk@365-afm.edu.pl

 
dr Beata Zinkiewicz

b.zinkiewicz@op.pl

 

 

 

Pliki do pobrania

wppinh-adresy_mailowe_pracownikow_dydaktycznych.xlsx

adresy mailowe Pracowników dydaktycznych

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito