Orzeł
A A A

Dyżury

drukuj drukuj

Dyżury wykładowców w roku akademickim 2021/2022

  

 

 

Wykaz aktualnych adresów mailowych do Pracowników dydaktycznych znajduje się w plikach do pobrania pod tabelą (w formacie Excel).

 

Wykładowca Termin dyżuru Miejsce dyżuru

prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka

 

Dziekan Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych

 

dyżur mailowy i telefoniczny

w wyznaczonych terminach

 

dyżur dotyczący

prowadzonych przedmiotów

środy w godz. 11.00-12.00

 

dyżur w najbliższą środę (28.09.2022 r.)

odbędzie się w godz. 13.30-14.30

 

dyżur dziekański

w środy w godz. 13.00–14.00

 

tel. 660 913 017

e-mail: ewilczek-ruzyczka@afm.edu.pl
 

pok. 212, budynek A

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

dr Joanna Aksman

 

Prodziekan Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych

 

opiekun merytoryczny programu oraz opiekun pracowni dydaktycznej – laboratorium mikronauczania (autoskopii) na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

dyżur stacjonarny oraz mailowy i telefoniczny

w wyznaczonych terminach

od 13 września 2022 r.

we wtorki godz. 11.00-12.30

 

tel. 606 978 247

e-mail: jaksman@afm.edu.pl

pok. 211, budynek A

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

mgr Ewa Krysakowska - Budny

Pełnomocnik ds. kierunku Filologia

ekrysakowska@afm.edu.pl

Spotkanie na platformie Webex po wcześniejszym kontakcie mailowym.

 

pok. 211, budynek A

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

dr Katarzyna Brataniec 

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych ds. Praktyk 

- dla kierunku Filologia

 

katarzyna.brataniec@interia.pl

tel. 503-813-023 

 

Dyżur stacjonarny po wcześniejszym kontakcie mailowym

pok. C 337A, budynek C, 

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

 

 

mgr Michał Kupczyk

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych ds. Praktyk 

- dla kierunku Psychologia

 

mkupczyk.praktyki@gmail.com


We wrześniu
w sprawach studenckich
z Panem mgr M. Kupczykiem
można kontaktować się
do dnia 22.09.2022 r. (czwartek).


W dniach:
od 23.09.2022 r.
do 30.09.2022 r.
Pan mgr M. Kupczyk
będzie nieobecny. 

 

W październiku kontakt
możliwy od 1.10.2022r. 

 

Link do grupy :

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a1zKPytSX1qg5kt_zWzCNiL_
6x3fb6_IX91bAvRZpuIM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=
ae477436-f10d-4df9-9f3c-7013654e4d4d&tenantId=0e9e2703-6c7c-
4035-928f-a74248505ee6

 

dr Jolanta Pułka 

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych ds. Praktyk 

dla kierunku Pedagogika i dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 

koordynator procesu praktyk na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jolanta.pulka@gmail.com

 

Dyżur stacjonarny 

sobota 24.09.2022 r. godz. 19.40-20.25

niedziela 25.09.2022 r. godz. 13.50-14.40

niedziela 23.10.2022 r. godz. 15.30 - 17.05 

niedziela 6.11.2022 r. godz. 10.30 - 12.05

sobota 3.12.2022 r. godz. 10.30 -11.15 i 3.12.2022 r. godz. 13.50 - 14.35

sobota 21.01.2022 r. godz. 13.50 - 15.25 

niedziela 19.02.2022 r. godz. 16.20 - 17.55

 

pok. C 337A, budynek C, 

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

prof. dr hab. Barbara Stoczewska

 

Pełnomocnik

Rektora ds. Studenckich

 

Dyżury Pełnomocnik Rektora ds. studenckich prof. dr hab. Barbary Stoczewksiej będą odbywać się:

2 września 2022 r. w godzinach 14.00-16.00,

7 września 2022 r.w godzinach 14.00-15.00,

9 września 2022 r. w godzinach 15.00-16.00,

14 września 2022 r.w godzinach 14.00-16.00.

 

 

Zaleca się  kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na poniższej adresy e-mail:

Pełnomocnik Rektora ds. studenckich

prof. dr hab. Barbara Stoczewska: bstoczewska@afm.edu.pl

Sekretariat Pełnomocnik Rektora ds. studenckich:

mgr Katarzyna Bąk: kbak@afm.edu.pl
tel.: 12 25 24 670

 

pok. 212, budynek B

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

Kierownik

mgr Katarzyna Wójcik - Pyrć

k.i.wojcik@gmail.com

pracowniatestow@afm.edu.pl

 

 

pok. A 014, budynek A

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

PRACOWNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH

dr Marek Majczyna

marekmajczyna@wp.pl

 

pok. A 014,

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

mgr Katarzyna Wójcik-Pyrć

 

Pełnomocnik Rektora  ds. Studentów Niepełnosprawnych

 

BIURO ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

dyżur Psychologa 

 

Studencie jeżeli chcesz umówić się na spotkanie należy:

 

-wysłać maila na adres: 

bon@afm.edu.pl, k.i.wojcik@gmail.com

 

-wpisać w treści wiadomości: termin spotkania oraz numer albumu
(imię i nazwisko nie jest konieczne).  

 

pok. C 053, wejście jak do Rekrutacji,

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

mgr Iwona Szyniec

 

Koordynator procesu kształcenia personalnego na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

opiekun pracowni dydaktycznej – pracowni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

iwonaszyniec@interia.pl

 

dyżur stacjonarny

niedziela 25.09.2022 r. godz. 13.30-14.30 pokój A 203

 

 

sala 031, budynek A

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

prof. KAAFM dr hab. Monika Bachowska

bachowskamonika@gmail.com

 
dr Łukasz Barwiński

lbarwinski@afm.edu.pl

 
dr Agnieszka Bednarczyk-Płachta

abednarczyk@afm.edu.pl 

 

 
dr Ewa Borowiec

ewa.anna.borowiec@gmail.com

 
dr Dominik Borowski

Dyżury odbywają się poprzez platformę MS Teams według terminów wskazanych w harmonogramie (proszę zadzwonić albo napisać).

Kontakt elektroniczny jest możliwy poprzez chat na platformie MS Teams.

 
mgr Ksenia Cielebąk cielebakksenia@gmail.com  
dr Anna Czerniak

aczerniak@afm.edu.pl 

dyżur on-line poniedziałki 20:00-21:00 Ms TEAMS czat/rozmowa indywidualna

dyżur stacjonarny piątki 11:30-12:00 pok A 203

 

 

dr Marcin Cziomer

marcincziomer@gmail.com

 
dr Artur Daren 

wtorki 18.00-19.00 po uprzednim kontakcie min. dzień wcześniej            (adres e-mail: adaren@365-afm.edu.pl, teams) 

 
prof. KAAFM dr hab. Ewa Donesch-Jeżo

tel. 607-202-241

ewadj@op.pl 

 
dr Jerzy Freundlich jfreundlich@afm.edu.pl  
mgr Katarzyna Gargula

katarzynagargula1@gmail.com

każda pierwsza sobota miesiąca w godzinach 9.00 - 10.00

 
mgr Aleksandra Gawrońska 

a_gawronska@onet.pl

 
mgr Daria Gregorczyk ka.warsztaty@gmail.com  

dr Krystyna Grzesiak

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych ds. Praktyk 

 dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 

koordynator procesu praktyk na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 

opiekun pracowni dydaktycznej – pracowni Marii Montessori  na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

dyżur telefoniczny lub emailowy dla studentów z projektu Nauczyciel 5.0

kr.grzesiak@wp.pl 

 

dyżur stacjonarny

sobota 24.09.2022 r. godz. 14.40- 15.45 pok. A 203

 

 

 

Dyżur stacjonarny po wcześniejszym kontakcie mailowym

pok. A 203, budynek A, 

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

 

 

pokój wykładowców A203,

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

mgr Mariusz Grzyb

mgrzyb@afm.edu.pl

tel. 502 470 239
Terminy konsultacji ustalane indywidualnie po kontakcie e-mailowy lub telefonicznym.

 
dr hab Ewa Gumul

egumul@wp.pl 

 

 
mgr Angelika Hejmej-Lelakowska

ahejmej@o2.pl
Terminy konsultacji ustalane indywidualnie po kontakcie e-mailowy odbywają się w formie stacjonarnej lub za pośrednictwem aplikacji zoom

 

 
dr Agata Hołobut

aholobut@gazeta.pl

Konsultacje odbędą się na platformie MS Teams – zainteresowanych proszę o wcześniejsze umówienie się przez chat MS Teams.  

 

 
dr Tomasz Jakubec tomaszjakubec@gmail.com  
mgr Bogumił Jonak

bjonak@afm.edu.pl 

 

dr Maria Kocór

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych ds. Praktyk 

dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 

dyżur emailowy dla studentów z projektu Nauczyciel 5.0

mariakoc@vp.pl

sobota 24.09.2022 r. godz. 16.15-17.00 pokój wykładowców budynek A 203

 

 

 

prof. nadzw. dr hab.        

Joanna Konarska

jkonarska@afm.edu.pl

pok. A 203, budynek A
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

dr Anna Kopczyńska-Tyszko

 

anna@tyszko.net

 
dr Michał Kranc

mkranc@365-afm.edu.pl

 
dr Jakub Lickiewicz jlickiewicz@afm.edu.pl  
doc. dr Małgorzata Leśniak

malgosia.jona@gmail.com
tel. 602 216 837 

Biuro Karier budynek A 013, 

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

dr Marek Majczyna

marekmajczyna@wp.pl

 

dr Rafał Majka

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych ds. współpracy międzynarodowej

oraz

Koordynator ds. programu Erasmus+

 

rmajka@365-afm.edu.pl

 

Konsultacje odbywają się w czwartki, po wcześniejszym kontakcie mailowym.

 

 
mgr Marcin Malarecki

 

 

Sobota 24.09. 2022 r. godz.  12.10-13.35 sala B123 i 24.09.2022 r. godz. 13.50-15.25 sala B204                       

 

Niedziela 25.09.2022 r. godz.  18.00-19.00 pokój wykładowców A203

 
mgr Beata Marszałek bmarszalek@afm.edu.pl  
mgr Dariusz Michalec dmichalec@365-afm.edu.pl  
dr Andrzej Mirski

artmir@o2.pl

 

dr Agnieszka Misiuk

 

opiekun pracowni dydaktycznej – pracowni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej  na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

amisiuk@afm.edu.pl

 

 

 
dr Swetłana Mróz smroz@afm.edu.pl  
mgr Jerzy Nedoma

jurek@nedoma.pl

 

Dyżur stacjonarny po wcześniejszym kontakcie mailowym

 
prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

znecki@afm.edu.pl

Dyżur stacjonarny po wcześniejszym kontakcie mailowym

pok. 210, budynek B 
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1
dr Wanda Osikowska wosikowska@afm.edu.pl  
prof. KAAFM dr hab. Tadeusz Ostrowski

tadeusz.ostrowski@uj.edu.pl
 

 
dr Marek Paduch fordmarc@wp.pl  
dr Anna Pietrzykowska-Motyka

apietrzykowska-motyka@afm.edu.pl
 

 
dr hab. Zbigniew Pucek

godziemba@poczta.onet.pl

 

 
prof. KAAFM dr hab. Teresa Olearczyk

 
dr Agnieszka Sendur

https://sjo.ka.edu.pl/dyzury-lektorow

 
Lektoraty języków obcych https://sjo.ka.edu.pl/dyzury-lektorow  
Język polski akademicki https://sjo.ka.edu.pl/dyzury-lektorow  
mgr Ewelina Stonawska
ewelinawator@gmail.com
 
 
prof. KAAFM dr hab. Renata Stojecka-Zuber

renata-stojecka-zuber@wp.pl
 

 
mgr Katarzyna Ślęzak

mgr.katarzyna.slezak@gmail.com.

Terminy dyżurów zamieszczone są również w harmonogramie Wykładowcy w Wirtualnym Dziekanacie. 

 
dr Jowita Świerczyńska

jswierczynska@afm.edu.pl 

 

mgr Bartosz Wenczyński 

bwenczynski19@op.pl 

 

prof. KAAFM dr hab. Jan Wnęk 

 

opiekun merytoryczny programu oraz opiekun pracowni dydaktycznej – pracowni Marii Montessori na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

jwnek@afm.edu.pl

 

pok. A 203, budynek A

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

mgr Katrzyna Wójcik-Pyrć

k.i.wojcik@gmail.com

 
dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk

Dyżury i konsultacje MS Teams po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą elektroniczną: mwysocka-pleczyk@365-afm.edu.pl

 
dr Beata Zinkiewicz

b.zinkiewicz@op.pl

 

 

 

Pliki do pobrania

wppinh-adresy_mailowe_pracownikow_dydaktycznych.xlsx

adresy mailowe Pracowników dydaktycznych

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito