Orzeł
A A A

Aktualności

drukuj drukuj

Zdalny dostęp do wielodziedzinowych zasobów elektronicznych

29-03-2022

Przypominamy, że z części (w przypadku braku aktywnego konta bibliotecznego prosimy o kontakt z Wypożyczalnią). Usługa jest bezpłatna.

Dostęp zdalny możliwy jest do następujących baz pełnotekstowych:

  • EBSCO, w tym: Academic Source Ultimate, Business Source Ultimate, DynaMed, e-book Collection, Medline Complete, Newspaper Source, PsycARTICLES (na rok kalendarzowy) – wielodziedzinowa

PsycARTICLES – baza tworzona przez American Psychological Association (APA). Obejmuje pełnotekstowe artykuły z ponad 110 czasopism publikowanych przez APA, fundację Educational Publishing Foundation (EPF) oraz Hogrefe Publishing Group. Prawie wszystkie czasopisma indeksowane są od pierwszego numeru.

  • EMIS Intelligence (na okres subskrypcji) – m.in. ekonomia, finanse, dane rynkowe, polityka; archiwa wybranych gazet i magazynów, np. Dziennik Gazeta Prawna, Wprost, BBC Monitoring, Puls Biznesu, Rynek Zdrowia
  • Science Direct (na rok akademicki) – wielodziedzinowa
  • SpringerLink (na rok akademicki) – wielodziedzinowa
  • Wiley Online Library (dla pracowników – na rok akademicki, dla studentów – okres prowadzenia zajęć poza siedzibą uczelni, nie dłużej jednak niż na rok akademicki) – wielodziedzinowa.

Znajdują się w nich specjalistyczne publikacje dotyczące m.in.: medycyny i nauk pokrewnych, psychologii, informatyki, architektury, ekonomii, prawa, finansów i zarządzania, bezpieczeństwa oraz wielu innych dyscyplin.

Oferujemy również dostęp do interdyscyplinarnych bibliograficzno-abstraktowa baz danych:

  • Scopus (na rok akademicki) – m.in. śledzenie cytowań, sprawdzanie wskaźnika Hirscha (indeks h)
  • Web of Science (na pół roku; zalogowanie na konto na komputerze w sieci uczelnianej przed upływem tego okresu, przedłuża dostęp na kolejne pół roku) – m.in. śledzenie cytowań, sprawdzanie wskaźnika Hirscha oraz wskaźnika Journal Impact Factor (JIF).

Szczegółowe informacje na temat dostępów z komputerów domowych do poszczególnych baz oraz ich zawartości są dostępne na stronie www biblioteki w zakładce Dostęp zdalny.

Pełna lista Aktualności
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito