Orzeł
Wybierz język - en Wybierz język - ru
A A A

Strona Wydziału Psychologii i Nauk Humanistycznych

drukuj drukuj

ŚLADAMI MISTRZÓW

W dniu 11 czerwca 2018 r. odbyła się w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego konferencja z cyklu " Państwo - Gospodarka - Społeczeństwo". Kierunek Pedagogika przygotował sesję naukowo - praktyczną dotyczącą tematu " Wychowawnie przez i do sztuki we współczesnych procesach dydaktycznych i wychowawczych".

Konferencji towarzyszyła wystawa pt. " Śladami mistrzów..." prezentująca prace plastyczne uczniów z klas I - III szkół podstawowych. 

Wystawa przygotowana była przez nauczycieli prowadzących moduł " Nauka, Sztuka, Edukacja" w 12 szkołach Krakowa, Olkusza, Wieliczki, Oświęcimia, Jaworzna i Słopnic. Na wystawie znalazły się także prace studentów kierunku pedagogika wyróżnione przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia związane z wychowaniem przez sztukę ( Pani Dziekan dr Joanna Aksman, Pani Prof. Nadzw. dr hab. Anna Kożuch, Pani Prof. Nadzw. dr hab. Agata Rościecha -Kanownik, Pani dr Anna Dettloff, Pan dr Marcin Cziomer). 

 Wystawę otworzył Pan Dziekan Wydziału Prof. Zw. dr hab. Zbigniew Nęcki, a swoją obecnością zaszczycił Pan Rektor KAFAM Prof. Zw. dr hab. Jerzy Malec

 

 

NOWA SPECJALNOŚĆ NA KIERUNKU PEDAGOGIKA

Od roku akademickiego 2018/2019 studenci Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego będą mogli wybrać na I i II stopniu studiów nową specjalnośc: pedagogikę resocjalizacyjną z elementami kryminologii.

Program studiów zostanie poszerzony o moduł przedmiotów związanych z kryminologią. Wybrane przedmioty tego modułu to: kryminalistyka, elementy postępowania karnego, polityka kryminalna.

Zajęcia prowadzić będą wykładowcy akademiccy oraz doświadczeni praktycy.

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE PROBLEMY PSYCHOLOGII

W dniu 11 czerwca 2018, w ramach XVII Konferencji Naukowej: Państwo Gospodarka Społeczeństwo, sekcja tematyczna przygotowana przez psychologów z naszego Wydziału nosiła tytuł Teoretyczne i praktyczne problemy psychologii. Ujęcia antropologiczne. To kontynuacja pewnej tradycji spotkań naukowych poświęconych teoretycznym problemom psychologii z 2012 oraz 2015 roku, tym razem rozszerzona także o perspektywę praktyków psychologii.

Zaprezentowano 13 referatów, w których poruszano m.in. wątki zadań i wyzwań jakie stoją przed psychologią jako nauką w obliczu wyłaniania się nowych nurtów i w relacji do innych dziedzin nauki (prawo, nauki medyczne, szczególnie zajmujące się funkcjonowaniem mózgu). Wśród bardziej teoretycznych wątków przewijały się także zagadnienia umysłu, który może i uzdrawiać i szkodzić; języka, który jest narzędziem tegoż umysłu. Rozważano także zadania jakie stoją przed psychologią  jako dziedziną praktycznych oddziaływań w odniesieniu do jednostek i społeczności. Poruszano problemy diagnozy oraz terapii psychologicznej, a także pomagania osobom chorym przewlekle i niepełnosprawnym. Wśród wątków związanych z funkcjonowaniem społecznym pojawiły się zagadnienia poczucia przynależności i wykluczenia społecznego oraz sprzeciwu i uległości wobec wpływu innych, zaś z najszerszej bo międzykulturowej perspektywy przedstawiono zagadnienie doświadczeń sensualnych. 

 

Filologia angielska - specjalności

Rok akademicki 2017/2018 dobiega pomału końca. Jest on ostatnim rokiem kiedy na filologię prowadziliśmy nabór na studia o profilu ogólno akademickim. Studenci tego rocznika wybrali specjalność translatorską.

Od roku 2018/2019 filologia  prowadzona będzie na profilu praktycznym. Nowym studentom proponujemy następujące specjalności, z których jedną wybiorą w pierwszym semestrze nauki:

Filologia – język angielski i język chiński w biznesie i mediach  (Philology – English and the Chinese in business and the media)

Filologia – język angielski i język hiszpański w biznesie i mediach  (Philology – English and Spanish  in business and the media);

Filologia – specjalność translatorska, język polski i angielski (Philology – Polish English and English Polish translation).

  Wszystkim obecnym i przyszłym Studentom życzymy wspaniałych wakacji 

 

FILOLOGOGIA

June 11

At the annual  International Conference: Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo (State, Economy, Society) the English philology section concerned Art in Foreign Language  Education. A range of topics was covered in four presentations: from an attempt to define art to practical application of picture postcards  in language classroom.

In the first presentation professor Monika Kusiak-Pisowacka concentrated on the definition of art, role of creativity in a language classroom and also gave examples of picture books an language games.

Professor Ewa Donesch-Jeżo reviewed EFL textbooks at advanced level to find if and how art is used in language teaching.

Dr Marcin Cziomer presented advertisements and commercials created by students of International Tourism.

Mgr Ewa Krysakowska-Budny ran a workshop on how picture postacards can be used in developing students’ oral skills.

ŚWIĘTO KIERUNKU PEDAGOGIKA

 

Już po raz drugi studenci kierunku pedagogika przygotowali spektakl teatralny towarzyszący corocznej konferencji naukowej - „Państwo-Gospodarka-Społeczeństwo”.

W roku 2017 na scenie wystąpili studenci i wykładowcy kierunku pedagogika ze spektaklem    „ Niezwyczajne Historie”,  inicjując tym samym coroczne święto naszego kierunku.

Święto to jest spotkaniem Studentów, Wykładowców, Władz Wydziału i Uczelni podsumowującym sukcesy dydaktyczne kierunku. Spotkanie  łączy się z wręczeniem dyplomów dla wyróżniających się studentów i wykładowców.

 W roku 2018 zwieńczeniem warsztatów teatralnych dla studentów II roku studiów II stopnia pedagogiki był pokaz spektaklu "Małgosia contra Małgosia". Adaptacji powieści Ewy Nowackiej pod takim samym tytułem dokonali studenci. Tekst ten został przełożony na mały ekran w latach siedemdziesiątych, ale nigdy nie był wystawiany jako sztuka teatralna, więc wystawienie go w Krakowskiej Akademii było polską prapremierą.

10 czerwca sala 227 w budynku A, czyli sala architektów, zamieniona została w salę teatralną ze sceną, z rzędami krzeseł dla 130 widzów,  kulisami i prostą, ale efektowną  scenografią. Sala została wyciemniona, dzięki czemu możliwe było wykorzystanie świateł scenicznych prowadzonych  przez Zespół Realizatorów Studia TV u "Frycza".

Warsztaty w wymiarze 45 godzin przez dwa semestry prowadzone były przez mgr Artura Dobrzańskiego, który wyreżyserował spektakl.

W pracy nad sztuką wzięło udział 26 studentów. Grupa ta stworzyła spektakl od podstaw i zajmowała się też  wszystkimi okołoscenicznymi działaniami takimi jak: projektowanie plakatu i zaproszeń, zorganizowanie kostiumów, przygotowywanie sali do prób i pokazu itp.

Na scenie wystąpiło 13 studentów wcielających się w postacie współczesne, historyczne, a także nierealistyczne (Dytko). Na wyróżnienie zasługują wszyscy młodzi aktorzy, którzy nawet w epizodycznych rolach wykazali się świadomością sceniczną i zawodowstwem. Znakomicie z rolą tytułową poradziła sobie Ewa Mazur. Prowadziła postać z lekkością, wdziękiem, naturalnością godną zawodowej aktorki. Świetna w roli narratorki była Kinga Niedoba o nieprzeciętnym głosie i muzykalności, co mieliśmy szansę docenić, ponieważ wykonała trzy piosenki z polskiej pop klasyki (Małgośka, Pod śliwką, By coś zostało z tych dni) .

Postmodernistyczna forma spektaklu bardzo sprawdziła się  dla tego tekstu. Konwencja przeciwieństw i kontrastów polegała na mieszaniu  realizmu i fantazji, dramatu i komedii, groteski i powagi, popkultury z literaturą i sztuką. Podkreślić należy świetną oprawę muzyczną, świetlną i kostiumową.

Przekaz spektaklu jest głęboko humanistyczny. Człowiek nie jest doskonały, ale w każdym z nas jest wiele wartości, które w pewnych okolicznościach mogą się ujawnić. Każdy może zrobić wiele dobrego dla innych i dla siebie. Możemy być lepsi, możemy lepiej rozumieć innych ( nawet naszych przodków) i możemy powstrzymać się od  pochopnych ocen i krytyki tego, czego nie znamy.

 I forma, i przekaz były znakomicie przyjęte przez publiczność. Młodzi artyści nagradzani oklaskami długo nie mogli zejść ze sceny. Artystyczny pokaz zakończyło odśpiewanie na bis Małgośki  .

 

MAŁGOSIA - Ewa Mazur

NARRATORKA KLAUDIA - Kinga Niedoba

MAMA - Anna Kamińska

MATULA - Małgorzata Nowak

CIOTUNIA FRANCISZKA - Angelika Łoboda

SIOSTRA KLARA - Małgorzata Zgoda

KUCHARKA - Patrycja Mączka

SIOSTRA ZAKONNA - Magdalena Czajkowska

SZLACHCIANKA - Anna Pyzioł

JOACHIM - Bartosz Wenczyński

DYTKO - Ewa Kowalczyk

SŁUŻACA 1 - Urszula Krzysztofek,

SŁUŻĄCA 2 Klaudia Guzik

SUFLER - Karolina Sosnowska

MUZYKA- Klaudia Cieśla, Agnieszka Basoń

OPRACOWANIE PLSTYCZNE - Katarzyna Cieślak, Katarzyna Saternus

REKWIZYTOR - Justyna Lenart,

ŚWIATŁA - Kamila Jagielnik

OBSŁUGA TECHNICZNA Paulina Stefańska, Kamila Zajd

KRONIKARZ - Karolina Bachleda

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja ktvi.pl z wizyty prof. Zimbardo

Profesor Philip Zimbardo Profesorem Honorowym KA

W dniu 17 marca 2016 r. światowej sławy psycholog, profesor Philip Zimbardo otrzymał tytuł Profesora Honorowego KAAFM.

Prof. Zimbardo jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych naukowców naszych czasów. Zasłynął m.in. przeprowadzeniem słynnego ,,Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego'' zrealizowanego w 1971 roku. Autor licznych publikacji popularyzujących psychologię, założyciel "Kliniki Nieśmiałości", twórca Projektu Bohaterskiej Wyobraźni podczas uroczystości wygłosił wykład "From Evil to Heroism: Transformation of Polish Youth".

Gratulacje i pozdrowienia Profesora Philipa Zimbardo dla Akademii

Studenci Wydziału kształcą się na kierunkach: Psychologia, Pedagogika, Filologia angielska.

Psychologia to studia jednolite magisterskie. Studenci mogą wybrać jedną z czterech specjalności: Psychologia kliniczno-sądowa, Psychologia kliniczna z neuropsychologią (NOWOŚĆ od naboru 2015/2016), Psychologia edukacyjna i wychowawcza, Psychologia biznesu i zarządzania.

Pedagogika oferuje możliwość kształcenia na studiach pierwszego stopnia w ramach czterech specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem plastycznym – specjalność nauczycielska, Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim – specjalność nauczycielska, Pedagogika resocjalizacyjna, Kreator działań społecznych w biznesie.

Na studiach pedagogicznych drugiego stopnia istnieje siedem specjalności: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z metodą Marii Montessori, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika inkluzywna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - specjalność nauczycielska, Kreator przedsiębiorczości - specjalność nauczycielska

Filologia to studia pierwszego stopnia. Oferuje trzy specjalności: Filologia angielska - język angielski w mediach, Filologia angielska z elementami języka chińskiego w komunikacji biznesowej oraz Filologia angielska - specjalność translatorska.


Kształcenie na wszystkich kierunkach odbywa się w formie stacjonarnej i niestacjonarnej przy zastosowaniu zróżnicowanych form dydaktycznych, takich jak: wykłady, konwersatoria, ćwiczenia, seminaria, lektoraty, konsultacje, warsztaty oraz praktyki. W procesie dydaktycznym wykorzystywane są m. in.: internet, projektory multimedialne, rzutniki pisma i wideo. Duży nacisk położony jest na stosowanie metod aktywizujących pracę studenta. Studenci mogą liczyć na pomoc pracowników dydaktycznych podczas indywidualnych konsultacji. Studenci Wydziału uczestniczą także w działaniach kół naukowych: Koła Naukowego Pedagogów Studentów Krakowskiej Akademii oraz Koła Naukowego Studentów Psychologii Krakowskiej Akademii.
 
Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych skupia kilkudziesięciu pracowników naukowych w tym profesorów tytularnych i nadzwyczajnych. Są wśród nich przedstawiciele wielu dziedzin, m. in.: psychologowie, socjologowie, pedagodzy, kulturoznawcy, filolodzy, filozofowie. Wielu z nich to członkowie Komitetów Badawczych PAN i PAU oraz laureaci nagród za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Pracownicy naukowi Wydziału podejmują różne inicjatywy badawcze, związane z rozwojem istniejących na nim specjalności oraz z funkcjonowaniem jego katedr i zakładów. Efektem działalności naukowej są konferencje, materiały dydaktyczne i publikacje.

 

Dwa wiodące kierunki na Wydziale: Psychologia i Pedagogika były w ostatnim czasie oceniane przez Polską Komisję Akredytacyjną. Wszystkie kryteria oceny: a) koncepcja rozwoju kierunku, b) cele i efekty kształcenia oraz system ich weryfikacji, c) program studiów, d) zasoby kadrowe, e) infrastruktura dydaktyczna, f) prowadzenie badań naukowych, g) system wsparcia studentów w procesie uczenia się, h) wewnętrzny system zapewniania jakości, zostały w ocenie Komisji w pełni spełnione na obu kierunkach, a kierunek Pedagogika pod względem infrastruktury dydaktycznej i wewnętrznego systemu zapewniania jakości otrzymał nawet ocenę wyróżniającą.

 

Opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej o kierunku Psychologia:
Należy stwierdzić, że koncepcja kształcenia na studiach psychologicznych po pierwsze może zapewnić rozwój indywidualny studentów, po drugie – pozwala im zapoznać się z aktualną wiedzą psychologiczną (…) po trzecie wyposaża potencjalnych absolwentów w szereg umiejętności i kompetencji potrzebnych w zawodzie i pożądanych także w wielu „pozapsychologicznych” miejscach pracy. (…)  Wydział posiada warunki pozwalające na uzyskanie wysokiej jakości kształcenia oraz realizację kierunkowych efektów kształcenia. Ich wyznacznikami jest stabilna, profesjonalnie
przygotowana kadra naukowo – dydaktyczna, dobra baza dydaktyczna, właściwe zaplecze biblioteczne, odpowiednio przygotowana procedura realizacji praktyk zawodowych, wdrażany wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia. (…) Wyniki pracy naukowej pracowników Wydziału obrazowane licznymi publikacjami krajowymi i zagranicznymi mają niewątpliwie duże znaczenie, i to nie tylko dla rozwoju nauki w ogóle, podniesienia rangi Jednostki jako ośrodka naukowego, ale także dla realizowanego procesu kształcenia.

Z Raportu Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji w dniach 16-17 listopada 2013 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dotyczącej oceny kierunku Psychologia

 

Opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej o kierunku Pedagogika:
Pracownicy Wydziału realizują znaczące badania naukowe, które pozostają równocześnie w bezpośredniej relacji z procesem dydaktycznym. Minimum kadrowe z naddatkiem spełnia wymogi formalne. Wydział stworzył też niezbędne podstawy dla zbudowania wewnętrznego systemu jakości kształcenia, który obecnie w sposób wzorcowy wdraża w życie. Należy też podkreślić, że Uczelnia stworzyła studentom wręcz komfortowe warunki studiowania, co wyróżnia ją w tym względzie spośród wielu uczelni publicznych i niepublicznych.
Z Raportu Polskiej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji w dniach 31.01.2014 r. i 01.02.2014 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dotyczącej oceny kierunku Pedagogika.

 

Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
budynek A, pok. 209, 210

tel. 12 252 46 20, 12 252 46 21 fax: 12 252 46 22

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Gustawa Herlinga - Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito