Orzeł
A A A

Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii

drukuj drukuj

O Projekcie

Projekt pt. „Motywacyjny program rozwoju dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzej Frycza Modrzewskiego” dofinansowany z Funduszy Europejskich realizowany jest w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18).

Okres realizacji projektu: od 2018-12-01 do  2023-09-30

Wartość Projektu: 3 085 822,60 PLN
Dofinansowanie Projektu z UE:  2 993 222,60 PLN

Cel projektu: poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Krakowskiej Akademii, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów studiów licencjackich (pierwszego stopnia) kierunków pielęgniarstwo.
Projekt zakłada
przygotowanie i wdrożenie programu rozwojowego  obejmującego:

  • program stypendialny dla studentów,
  • dostosowanie  jakości kształcenia praktycznego do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży
  • zajęcia dodatkowe
  • program rozwoju absolwenta


Projekt skierowany jest do  studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: 72  studentów I  i II roku studiów I stopnia (licencjackich) stacjonarnych oraz 22 absolwentów.  
Główne rezultaty projektu to:
- 72 osób na kierunku pielęgniarstwo objęte wsparciem w ramach programu;
- 61 osób, które dzięki wsparciu programu uzyskały uprawnienia do wykonywania zawodu pielęgniarki;
- 22 osoby (absolwenci) objęci zostaną kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi
- 21 pielęgniarek (absolwentów)  które po zakończeniu udziału w programie uzyskały kwalifikacje w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi.
- opracowany i wdrożony program rozwojowy


W ramach projektu finansowane będą następujące działania skierowane dla studentów kierunku pielęgniarstwo:
•    stypendia z których może korzystać 22  najlepszych studentów z naboru 2017/2018 oraz 2018/19, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Stypendia w kwocie 800,00 zł miesięcznie, przyznawane będą maksymalnie na 20 miesięcy
•    dostosowanie jakości warunków i zasad odbywania obowiązkowych praktyk do wymogów Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży (zalecenie Rady pn. „Quality Framework for Traineeships”) tj. między innymi w ramach Projektu student otrzyma dofinansowanie do praktyki obowiązkowej  dla wszystkich uczestników projektu w wymiarze 30 tygodni praktyk zgodnie z planem studiów (wypłacane w kwocie około 250, 00 zł na tydzień)
•    zajęcia dodatkowe wykraczające poza standardowy program kształcenia w zakresie poprawy kompetencji interpersonalnych oraz informatycznych (elektroniczna dokumentacja pielęgniarska)

 

Ponadto:
Projekt obejmuje przygotowanie i realizację programu rozwoju absolwenta kierunku pielęgniarstwo przyczyniającego się do podniesienia kwalifikacji i kompetencji kadr medycznych. Program będzie obejmował:
● wsparcie w znalezieniu zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki i położnej w podmiocie leczniczym działającym na terenie Polski
● realizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwenta pielęgniarstwa i położnictwa w zakresie potrzeb epidemiologiczno-demograficznych (kursy kwalifikacyjne,
specjalistyczne)
● wypłatę stypendium szkoleniowego na czas trwania cyklu szkoleń zawodowych (wartość stypendium max.1000PLN brutto/m-c przez 24 m-ce przy założeniu zatrudnienia absolwenta pielęgniarstwa na cały etat w podmiocie leczniczym na terenie Polski);
● wynagrodzenie opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa w podmiocie leczniczym, w którym absolwent podejmuje zatrudnienie
 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Projekt i realizacja: Ideo Powered by: CMS Edito